מבוא לסטטיסטיקה ניהולית

Transcription

מבוא לסטטיסטיקה ניהולית
‫המכללה האקדמית לישראל‬
‫תואר שני במנהל מערכות בריאות‬
‫שם הקורס‪:‬מבוא לסטטיסטיקה ניהולית‬
‫מרצה‪ :‬פרופ' ברוך מבורך‬
‫מספר הקורס‪3200017 :‬‬
‫מספר נ"ז ‪1 :‬‬
‫דרישות קדם‪ :‬אין‬
‫מטרות הקורס‪:‬‬
‫להקנות לסטודנטים ידע בסיסי ביישומן של שיטות סטטיסטיות שונות המותאמות לתחום מנהל‬
‫העסקים‪ ,‬ובתום הקורס יוכלו הסטודנטים להפיק מחקר אמפירי המיישם את השיטות‬
‫הסטטיסטיות אשר נלמדו בקורס ‪.‬‬
‫שיטות הלימוד‪:‬‬
‫הרצאות פרונטאליות‬
‫הפקת מחקר אמפירי‬
‫דרישות הקורס ומבנה הציון‪:‬‬
‫במהלך הקורס יתבקשו הסטודנטים להגיש שני תרגילים‬
‫(כל תרגיל יהווה ‪ 55%‬מהציון הסופי בקורס)‪.‬‬
‫מטרת התרגילים להוכיח יכולת יישום של החומר הנלמד בכיתה על מקרים ספציפיים בתחום‬
‫מנהל העסקים‪.‬‬
‫בנוסף לכך בתום הקורס תינתן בחינה מסכמת של החומר הנלמד (‪ )77%‬מהציון הסופי‪.‬‬
‫הנוכחות בכל השיעורים היא חובה‪.‬‬
‫פירוט נושאי הלימוד‪:‬‬
‫הקורס יחולק לשש חטיבות תוכן‪:‬‬
‫מבוא למושגי הבסיס בתיאור נתונים‪ :‬אוכלוסיית המחקר‪ ,‬האוכלוסייה הסטטיסטית‪,‬‬
‫הגדרת משתני המחקר‪ -‬על פי כיוון ומהות‪ ,‬ארגון נתונים בטבלה‪ .‬כמו כן נכיר את תחום‬
‫‪.5‬‬
‫הסטטיסטיקה התיאורית (לוחות סטטיסטיים‪ ,‬הצגה גראפית‪ ,‬היסטוגרמה דיאגראמת‬
‫מעגל ודיאגראמת מקלות)‪.‬‬
‫ערכים מרכזיים‪ :‬נלמד לחשב את השכיח‪ ,‬החציון‪ ,‬הממוצע האריתמטי תוך השוואה בין‬
‫הערכים המרכזיים השונים‪ .‬כמו כן נכיר את מדדי הפיזור‪ ,‬טווח‪ ,‬סטייה ממוצעת‪ ,‬לחשב‬
‫‪.2‬‬
‫את השונות ‪ ,‬את סטיית התקן‪ ,‬ואת ציוני התקן‪.‬‬
‫התפלגות נורמאלית ומדדי אסימטריה וגבנוניות‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫הסתברות‪ :‬איחוד‪ ,‬חיתוך‪ ,‬ניסוי מקרי‪ ,‬פעולות בין מאורעות‪ ,‬הגדרת מודל הסתברותי‬
‫‪.4‬‬
‫וחוקים בחישוב ההסתברות‪ ,‬הסתברות מותנית‪ ,‬הסתברות שלמה‪ ,‬נוסחת בייס‪.‬‬
‫ה‪ .‬מדדי קשר ורגרסיה‪ :‬שונות משותפת‪ ,‬מקדם מתאם‪ ,‬קו רגרסיה‪ ,‬שונות מוסברת‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫תכנון מערך המחקר השלם‪ :‬הגדרת המשתנים‪ ,‬שיטות הדגימה‪ ,‬וקביעת גודל המדגם‪,‬‬
‫אמידה‪ ,‬בדיקת השערות‪ ,‬והסקה‪ .‬בנוסף לכך נלמד כיצד מחושב הקשר הסטטיסטי בין‬
‫‪.6‬‬
‫משתנים‪.‬‬
‫הערה‪ :‬הקורס יגובה בדוגמאות ובהמחשות מתחום הניהול והעסקים‪.‬‬
‫קריאת חובה‪:‬‬
‫המכללה האקדמית לישראל‬
‫תואר שני במנהל מערכות בריאות‬
‫‪ -‬אייזנבך‪ ,‬ר‪ .)2777( .‬סטטיסטיקה ללא סטטיסטיקאים‪ .‬ירושלים‪ :‬אקדמון‪.‬‬

Similar documents