HJERTESTARTERKONFERENCE - Dansk Råd for Genoplivning

Comments

Transcription

HJERTESTARTERKONFERENCE - Dansk Råd for Genoplivning
HJERTESTARTERKONFERENCE
2015
P RÆSENTATION A F DE NYE 2015 GUIDELINES FOR
Tilmelding på cardio.dk/hjertestarterkonference2015-RH
GENOPLIVNING
21. OKTOBER 2015 KLOKKEN 15:00-18:00
A UDITORIUM 1, R IGSHOSPITALET , K ØBENHAVN
15:00
Erkendelse af hjertestop, alarmering og visitation: Freddy Lippert og
Jens Flensted Lassen, Region H og Rigshospitalet
15:30
Behandlingsretningslinjer for Basal Genoplivning og AED. Jens Roland
Hansen, DRG og Beredskabstyrelsen
16:00-16:40
Advanced Life Support. Jens Rosenberg, DRG og Glostrup Hospital
16:40-17:00
Pause: kaffe og kage
17:00-17:20
EPLS: Hvad er nyt. Torsten Lauritsen, DRG og Rigshospitalet
17:20-17:50
Post Resuscitation Care, Prognosticering, forskning og etik i
genoplivning. Jesper Kjærgaard, Rigshospitalet
17:50-18:00
Opsamling. Jens Flensted Lassen, DRG og Rigshospitalet
Alle tider er inkl. 10 minutters spørgetid
Mødet indledes med en præsentation af aktuel dansk forskning i genoplivning og
hospitalsbehandling af genoplivede fra 12:00 til 14:45. Se program på næste side.
HJERTESTARTERKONFERENCE
2015
F ORSKNING I GENOPLIVN ING I D ANMARK
21.
OKTOBER
2015
KLOKKEN
12:00-14:45
Auditorium 1, Rigshospitalet, København
12:00
12:05
12:15
12:25
12:35
12:45
Tilmelding på cardio.dk/hjertestarterkonference2015-RH
12:55
13:05
13:15
13:25
13:40
13:50
14:00
14:10
14:20
14:30
14:40
Velkomst
Langvarig Genoplivning efter Hjertestop uden for Hospital
Foreløbig titel: Hjertestop blandt yngre
Hvilke faktorer gør det vanskeligt at erkende at der er
hjertestop, når der ringes 112?
TICOMA studiet: GI absorption af pladehæmmere hos stentbehandlede komatøse hjertestoppatienter
Hjertestarternes feedback mekanismers effekt på
overlevelsen
Køn har ikke betydning for sandsynligheden for genoplivning
efter hjertestop uden for hospital
Diagnostic clues in cardiac arrest survivors - Data from the
LAZARUS study
NT-pro BNP efter hjertestop og TTM: prognostiske
implikationer
PAUSE
Hjertestop i forbindelse med første akutte blodprop i hjertet,
GEVAMI-studiet
Den prognostiske værdi af serielle målinger af NSE hos OHCA
der forsat er komatøse efter TTM
Temporale ændringer i bystander defibrillering i offentlige
områder og private hjem efter nationale initiativer for at øge
bystander defibrillering
Sudden cardiac death and coronary disease in the young - A
nationwide cohort study in Denmark
Bradykardi under TTM: en ny prognostisk faktor hos
komatøse hjertestopoverlevere
Det stedfortrædende samtykke ved forskning med comatøse
hjertestopoverlevere
Afslutning
Steen Møller Hansen
Bo Gregers Winkel
David Alfsen
Hanna Ratkovich
Marco Bo Hansen
Matilde Winther-Jensen
Peter Marstrand
Martin Frydland
Charlotte Glinge
Sebastian Wiberg
Steen Møller Hansen
Sara Zachariasardóttir
Jakob Hartvig Thomsen
Jakob Hartvig Thomsen

Similar documents