Nyhedsbrev 2015: 1. halvår

Transcription

Nyhedsbrev 2015: 1. halvår
 Designmuseets Venner -­‐ siden 1910 Nyhedsbrev 2015: 1. halvår Januar 2015 Designmuseets udstillinger og åbningsarrangementer: Vi opfordrer alle vores medlemmer til sideløbende at holde sig orienteret om museets ud-­‐
stillinger, udstillingsåbninger samt arrangementer -­‐ også i biblioteket -­‐ ved at abonnere på museets nyhedsbrev på http://designmuseum.dk/information/nyhedsbrev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Torsdag den 22. januar kl. 18 – ca. 22.30: • JAZZAFTEN med Lennart Ricard, Nulle og band Mødested: Café KLINT, Designmuseet Efter den store succes sidste år, har vi igen i år fået Lennart Ricard, Nulle, Morten Hint-­‐
ze og Ole Givskov til at komme og spille til en jazzaften, specielt for Designmuseets Venneforening, hvor alle kan invitere egne venner med, som vi på den måde kan intro-­‐
ducere for venneforeningen. Prisen er 335 kr. per person og dækker musik og en tre retters gourmet menu. Drikke-­‐
varer købes på stedet, og tilmelding kan ske indtil der bliver udsolgt. Separat tilmelding senest mandag den 19. januar mrk. jazzaften til [email protected] designmuseum.dk eller til [email protected] eller pr. post på vedl. slip, samtidig med indbetaling af kr. 335 pr. person direkte til Nordea konto nr. 5501 6276 598 439. Onsdag den 4. februar kl. 17.00 – ca. 21.00: • Foredrag om DANSKE BISPEKÅBER af Vibeke Lindhardt Mødested: Festsalen, Designmuseet. Med udgangspunkt i hendes bog ”Se min kåbe – de danske bispekåber, som pragt, dragt og magt” fortæller Vibeke Lindhardt om bispekåbens historie. Gennem 150 år var de ens udseende dragter, men i 1980 skete der noget, og i de næste 28 år skabtes 15 nye unikakåber. Vibeke Lindhardt giver en personlig beretning om sit samarbejde med Hendes Majestæt Dronningen om hendes skabelse af kåben til Roskilde Domkirke. Vi har fået lov til at låne to unikakåber fra Vor Frue Kirke, tegnet af hhv. Bodil Kaalund og Naja Salto til fremvisning på mødet. Fotografen Dorte Krogh vil også deltage og berette fra det spændende samarbejde om bogen, som i øvrigt vil kunne købes i De-­‐
signmuseets butik med rabatpris for vennerne. Efter foredraget byder vi på et glas vin og snacks samt mulighed for en god dialog. Designmuseets Venner | Bredgade 68 | DK 1260 København K | T +45 3318 5660 www.designmuseum.dk/information/venneforening Alle er velkomne. Separat tilmelding senest onsdag den 28. januar mrk. bispekåber til [email protected] eller pr. post på vedl. slip, samtidig med indbetaling af kr. 75 pr. person direkte til Nordea konto nr. 5501 6276 598 439. Lørdag den 21. februar kl. 14.00 – 16.00: • Rundvisning på udstillingen ”Barnets århundrede” Mødested: Designmuseets forhal Kære børn, børnebørn og oldebørn af Designmuseets Venneforenings medlemmer – hér er et specielt arrangement for Jer: Vores museumsdirektør Anne-­‐Louise Sommer laver en særlig rundvisning en lørdag eftermiddag, hvor der bliver noget at se og høre på – og lege med – både for Jer og Jeres voksne følge. En vandring gennem over 100 års design for børn i alle skalatrin -­‐ fra skolebyggeri og legepladser til bøger og legetøj. Designmuseets Café Klint er åben både før og efter arrangementet, og byder i udstil-­‐
lingsperioden også på specielle børneretter. Deltagerantal 15-­‐20 voksne med deres børn/børnebørn. Separat tilmelding senest fre-­‐
dag, den 13. februar mrk. barnetsårhundrede på [email protected] eller pr. post på vedl. slip, samtidig med opgivelsen af antal børn -­‐ og deres alder! Onsdag den 11. marts kl. 17.00 – ca. 19: • Rundvisning på Det Kongelige Danske Kunstakademi, Kuppelsalen og Akademirådets lokaler på Charlottenborg Mødested: Porten til Charlottenborg, Kgs. Nytorv 1 Venneforeningen har fået mulighed for at lave en speciel rundvisning på det gamle ba-­‐
rokslot Charlottenborg på Kongens Nytorv, som i flere hundrede år har huset Det Kon-­‐
gelige Danske Kunstakademis skoler. Vi bliver vist rundt af cand.mag. Henrik Biehl og ser bl.a. Festsalen, Kuppelsalen og de tilstødende det gule og det grønne kabinet med malerier fra Kunstakademiets egen kunstsamling samt Kunstakademiets billedskolers atelierer. Til sidst får vi adgang til Akademirådets egne lokaler øverst i den østre risalit, hvor vores formand vil fortælle kort om rådets virke. Efter rundvisningen byder vi på et glas vin og snacks i den gamle frokostkantine i Char-­‐
lottenborgs kælder. Læs mere på http://da.wikipedia.org/wiki/Charlottenborg. Deltagerantal max 25 personer. Separat tilmelding senest onsdag, den 4. marts mrk. akademiet på [email protected] eller pr. post på vedl. slip, samtidig med ind-­‐
betaling af kr. 150 pr. person direkte til Nordea konto nr. 5501 6276 598 439. Onsdag den 8. april kl. 19.00 – ca. 22: • Introduktion til Palladios verden & italiensk buffet Mødested: Designværkstedet ved Designmuseet. Vores næstformand, kunsthistorikeren Grete Thrane, som også står som rejseleder på vores spændende rejse til Vicenza i uge 17, afholder en introduktionsaften om den kendte italienske mesterarkitekt Andrea Palladio, som har haft stor betydning for den europæiske arkitekturhistorie – særligt med sin kendte bygning ”Villa La Rotunda”. Man behøver ikke at være tilmeldt rejsen – alle er velkomne – men det er en oplagt introduktion for rejsedeltagerne til at møde hinanden. For de, der ønsker det, afsluttes aftenen med italiensk buffet og tilhørende forfriskning -­‐ det koster 150 kr. per person. Separat tilmelding mrk. Palladio senest mandag den 30. marts til [email protected] designmuse-­‐
um.dk eller pr. post på vedl. slip, samtidig med betaling af 150 kr. pr. person for dem, der vil deltage i buffeten, direkte til Nordea konto nr. 5501 6276 598 439. Onsdag den 15. april kl. 16.30 – ca. 22: • GENERALFORSAMLING samt foredrag af Martin Bigum efterfulgt af årets traditionelle buffet Mødested: Festsalen, Designmuseet, Bredgade 68. Aftenen starter med foreningens årlige generalforsamling og efterfølges af et inspire-­‐
rende og underholdende foredrag af den fra DR K Kunstquiz kendte maler Martin Bi-­‐
gum, som i efteråret udgav sin anmelderroste bog ”Min personlige kunsthistorie”. Der vil være lejlighed til at anskaffe sig bogen til favørpris, og få den signeret, dedikeret og få udført en lille vignet af kunstneren. Aftenen afsluttes med en lækker 3-­‐retters menu i Designmuseets Café Klint, som inklu-­‐
derer et glas vin/øl/vand -­‐ der kan købes ekstra drikkevarer (husk gerne kontanter). Prisen for at deltage i buffeten kr. 240 pr. person. Separat tilmelding mrk. generalforsamling senest onsdag den 8. april til ven-­‐
[email protected] eller pr. post på vedl. slip, samtidig med betaling af 240 kr. pr. person direkte til Nordea konto nr. 5501 6276 598 439. Mandag den 20. – lørdag den 25 april: • Rejsen til Vicenza Rejsen er tilrettelagt af kunsthistoriker Grete Thrane og arrangeres af Nyhavn Rejser og tegner til at blive en stor succes. Der er desværre allerede for længst udsolgt -­‐ både til de 25 pladser og til ventelisten. Alle deltagerne har modtaget rejseprogram og vil lø-­‐
bende blive orienteret direkte fra Nyhavn Rejser. Tirsdag den 19. maj kl. 16.00 – ca. 17.15: • På besøg i Peter Wibroes barokhave i Søllerød Mødested: Søllerødvej 65 (parkering på vejen og naboveje). Danmarks tidligere førende reklamemand Peter Wibroe udgav i efteråret sin flotte bog , ”Havekunst og Tanketidsler” om sit fantastiske haveprojekt i Søllerød med fotos af Bent Rej. Desværre er bogen næsten udsolgt og bliver ikke genoptrykt – så køb den nu! I 1999 stoppede han sin reklamevirksomhed for at skabe en have i protest mod skønhe-­‐
dens undergang, rev tre naboejendomme ned og skabte Nordens smukkeste barokhave. Kom med Vennerne på besøg en majaften, mød manden bag projektet – gartner, tænker og faconklipper Peter Wibroe – og nyd et glas vin og en snack i haven. Læs mere og se billeder og dronefilm på http://havekunstogtanketidsler.dk og på http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2014/10/12/213731.htm NB: I tilfælde af dårligt vejr, flyttes arrangementet til tirsdag den 26. maj -­‐ samme tid. Deltagerantal max 30 personer. Separat tilmelding senest tirsdag den 12. maj mrk. ba-­‐
rokhave til [email protected] eller pr. post på vedl. slip, samtidig med beta-­‐
ling af 50 kr. pr. person direkte til Nordea konto nr. 5501 6276 598 439. Lørdag den 6. juni kl. 9.00 – ca. 18: • Heldagstur til Helsingør med besøg i Teknisk Museums arkiver og på Marienlyst Slot og dets haver Mødested: Foran Designmuseet, Bredgade 68 (NB: Husk traveskoene!) Som tidligere annonceret, er det nu lykkedes Venneforeningen at få arrangeret et besøg i Teknisk Museums ellers lukkede arkiver, som indeholder rigtig mange spændende og forskelligartede ting og sager – i alle skalatrin. Museumsdirektør Jens Breinegaard vil personligt vise omkring og fortælle. NB: Det er desværre ikke tilladt at fotografere. Vi mødes foran Designmuseet og kører samlet til Helsingør. Efter arkiv besøget om formiddagen kører vi ud til Marienlyst Slot, hvor vi vil spise vores medbragte frokost fra Café Klint -­‐ forhåbentlig udendørs i det gode vejr. Herefter vil formanden for Marienlyst Slots Venner, Birgit Stenderup byde os velkom-­‐
men og vise rundt på slottet og fortælle om venneforeningens arbejde. Endelig vil vi blive taget på en rundtur på højderyggen bag slottet, hvor vi vil gå på jagt efter sporene fra den gamle romantiske have, og høre nærmere om restaureringsprojektet for at føre denne tilbage til fordums pragt. Efter en afsluttende forfriskning vil bussen føre os til-­‐
bage til Bredgade 68. Deltagerantal max 30 personer. Separat tilmelding senest mandag den 26. maj mrk. hel-­‐
singør til [email protected] eller pr. post på vedl. slip, samtidig med betaling af 400 kr. pr. person (som dækker transport, frokost, 2 x vand, kaffe samt adgang til arkivet) direkte til Nordea konto nr. 5501 6276 598 439. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Efteråret/vinteren 2015: Efterårsprogrammet er stadigt under udarbejdelse og vil først blive publiceret i næste nummer af nyhedsbrevet, som udkommer inden sommerferien 2015. Til sommer bliver der atter mulighed for at opleve Grønnegårdsteateret tilbage i sine ’rigtige’ omgivelser. >> NB: Tilmelding pr. mail: Man kan desværre ikke tilmelde sig flere arrangementer på én mail, men er nødt til at sende en separat mail for hver tilmelding med angivelse af mrk. 

Similar documents