feb→juli/aug aug→feb feb→juli/aug aug→feb juni→aug/sept aug

Transcription

feb→juli/aug aug→feb feb→juli/aug aug→feb juni→aug/sept aug
Feltkendetegn for stære
Voksen
Krop
Art
*feb→juli/aug
Ungfugle
Næb
aug→feb
feb→juli/aug
Krop
aug→feb
Stær
Han: Mørk. Iriserende, ingen
eller få pletter på bryst/bug.
Ryg og nakke har ofte mindre
pletter. Hun: Mørk, iriserende
men med hvide pletter
Ensfarvet
stær
Begge køn: Mørk
fine hvide hvide
Mørk, mørkere end stær, ingen pletter (streger) på
pletter. Hun mattere end han. bug. Ellers mørk
Han: Gult, inderst Begge
blågråt Hun: Gult, køn:
inderst hvidligt
Mørkt
Rosenfarvet bryst, bug, skulder
og ryg. Hun lidt mattere end
han. Vinger/hale sorte. Sort
hoved og hals (hætte), har top
(størst hos han)
Gulligrosa, inderst
markeret sort.
Næb krummer lidt
nedad
Rosenstær
Begge køn: Mørk,
Han: Gult, inderst Begge
oversået med hvide blågråt Hun: Gult, køn:
pletter
inderst hvidligt
Mørkt
Begge køn: De
rosafarvede områder
bliver blegere, og
den mørke hætte får
blege pletter
Gråligt
juni→aug/sept
Hoved/hals
aug/sept→feb
juni→aug/sept
aug/sept→feb
Ensfarvet gråbrun,
(grå hætte) med
blegere strube.
Næb mørkt
Den grå hætte (inkl.
Strube og nakke)
skiftes i løbet af
vinteren
Ensfarvet gråbrun
Bryst, skulder og ryg
mørke, med hvide
pletter.
Ensfarvet mørkt
gråbrun
Ensfarvet mørk, med
fine pletter/streger
Ensfarvet mørk
Overside: gråbrun,
mørkere vinger ( i
kontrast).
Underside: lys
gråbeige
Der skiftes til første
voksendragt i løbet af
vinteren. En blegere
udgave af
voksendragt
Ensfarvet mørk
Gråbrun isse og
nakke, gråbeige
lysere strube. Næb: Får mørk hætte i
Gulligorange, let
løbet af vinteren,
nedadkrummet
med kort top
* Alle tidsangivelser er ca. angivelser, da fældningen kan varierer en del. For ungfuglenes vedkommende afhængigt af tidligt eller sent kuld (skifter til første vinterdragt efter 5-6 uger)