Liste over sygehuse og afdelinger med forkortelser for

Comments

Transcription

Liste over sygehuse og afdelinger med forkortelser for
27.04.2015
Liste over sygehuse og afdelinger med forkortelser for tidlig klinik 2. semester
Sygehus/Hospital
Regionshospitalet Holstebro (udstationering)
Lægårdvej 12
7500 Holstebro
Afdeling
Medicinsk afdeling
Urinvejskirurgisk afdeling
Ortopædkirurgisk afdeling O
Forkortelse
Holste-medicin
Holste-urinv
Holste-ortopæd
Sygehus/Hospital
Regionshospitalet Herning (udstationering)
Gl. Landevej 61
7400 Herning
Afdeling
Kirurgisk/akut afdeling
Medicinsk/akut afdeling
Akut modtagelse/skadestue
Forkortelse
Hern-kirurgi
Hern-medicin
Hern-akut
Sygehus/Hospital
Regionshospitalet Viborg, Skive
Heibergs Allé 4
Postboks 130
8800 Viborg
Afdeling
Fordeling bliver lavet af hospitalet.
Sygehuset vil give besked om fordeling
inden klinikstarten.
Forkortelse
Viborg
1
27.04.2015
Sygehus/Hospital
Regionshospitalet Silkeborg
Falkevej 3
8600 Silkeborg
Afdeling
Medicinsk afdeling/Akut
Ortopædkirurgisk afdeling
Forkortelse
Silkeb-medicin
Silkeb-ortopæd
Sygehus/Hospital
Regionshospitalet Randers
Skovlyvej 1
8900 Randers
Afdeling
Medicinsk afdeling
Kirurgisk afdeling
Ortopædkirurgisk afdeling
Gynækologisk/Obstetrisk afdeling
Børneafdeling
Forkortelse
Rand-medicin
Rand-kirurgi
Rand-ortopæd
Rand-gynobs
Rand-børne
Sygehus/Hospital
Regionshospitalet Horsens
Sundvej 30
8700 Horsens
Afdeling
Medicinsk afdeling
Kirurgisk afdeling
Ortopædkirurgisk afd. + Akutafdeling
Forkortelse
Hors-medicin
Hors-kirurgi
Hors-ortopæd
Sygehus/Hospital
Aarhus Universitetshospital
Nørrebrogade 44
8000 Aarhus C
Afdeling
Medicinsk hepato-gastroenterologisk afd. V.
Reumatologisk afd. U
Kirurgisk gastroenterologisk afd. L
Lungemedicinsk afd. LUB
Ortopædkirurgisk afd. E
Medicinsk endokrinologisk afd. MEA
Forkortelse
NBG-medhepgas.V
NBG-reuma.U
NBG-kirgast.L
NBG-lunge.LUB
NBG-ortopæd.E
NBG- MEA
2
27.04.2015
Sygehus/Hospital
Aarhus Universitetshospital
Tage Hansens Gade 2
8000 Aarhus C
Afdeling
Hæmatologisk afdeling R
Kirurgisk afdeling P
Ortopædkirurgisk afdeling E
Medicinsk endokrinologisk afdeling MEA
Forkortelse
THG-hæmato.R
THG-kir.P
THG-ortopæd.E
THG-MEA
Sygehus/Hospital
Aarhus Universitetshospital
Brendstrupgaardsvej 100
Skejby
8200 Aarhus N
Afdeling
Infektionsmedicinsk afdeling Q
Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Y
Urinvejskirurgisk afdeling K
Hjertemedicinsk afdeling B
Hjerte-lunge-kar kirurgisk afdeling T
Forkortelse
SKS-infekt.Q
SKS-gynobs.Y
SKS-urinv.K
SKS-hjerte.B
SKS-hlkkir.T
Sygehus/Hospital
Aarhus Universitetshospital
P.P. Ørumsgade 11
8000 Aarhus C
Afdeling
Geriatrisk afdeling G
Forkortelse
PPØ-ger.G
3