Välkommen till Hallå! Tidningen för människor - HD

Transcription

Välkommen till Hallå! Tidningen för människor - HD
Välkommen till Hallå!
Tidningen för människor som gillar människor.
Hallå! lyfter fram allt det roliga som händer omkring oss. Och framförallt gör vi det genom människor, människor och åter människor. Vi vill
skriva om personerna som inspirerar andra, som gjort roliga saker eller
startat något nytt och unikt.
Förstasida modul 61B
Förstasida
högerkryss
modul 21
Hallå! är en levande och modern lokaltidning.
Hallå! delas ut gratis till hushållen i respektive kommun varje onsdag
eller torsdag. Vi delas ut av Tidningsbärarna, prenumererar du på
Sydsvenskan eller HD får du Hallå! inuti din morgontidning, är du inte
prenumerant får du Hallå! lös i lådan.
Kersti Forsberg, Tidningschef
0706-36 52 49
Förstasida
begärd
modul 22
Prislista
Förstasida
begärd
modul 22
Förstasida
begärd
modul 22
Edition
Pris/Modul
Helsida
modul 68
Halvsida modul
38 eller 64
Förstasida högerkryss modul 21
Förstasida
begärd modul 22
Förstasida
modul 61B
Malmö
Malmö V
Lund
Kävlinge
Lomma
Vellinge
Helsingborg
Landskrona
Höganäs
Ängelholm
830 kr
830 kr
830 kr
375 kr
270 kr
425 kr
830 kr
540 kr
410 kr
560 kr
39 840 kr
39 840 kr
39 840 kr
18 000 kr
12 960 kr
20 400 kr
39 840 kr
25 920 kr
19 680 kr
26 880 kr
19 920 kr
19 920 kr
19 920 kr
9 000 kr
6 480 kr
10 200 kr
19 920 kr
12 960 kr
9 840 kr
13 440 kr
4 000 kr
4 000 kr
4 000 kr
3 000 kr
3 000 kr
3 000 kr
4 000 kr
3 000 kr
3 000 kr
3 000 kr
3 652 kr
3 652 kr
3 652 kr
1 650 kr
1 188 kr
1 870 kr
3 652 kr
2 376 kr
1 804 kr
2 464 kr
3 000 kr
3 000 kr
3 000 kr
1 500 kr
1 500 kr
1 500 kr
3 000 kr
2 000 kr
1 500 kr
2 000 kr
Distribueras med Tidningsbärarna onsdag- eller torsdag.
Kontakt
Vill du synas med din annons i en positiv miljö och i en tidning som helt fokuserar på det som händer
innanför kommungränsen? Prata med din ordinarie säljkontakt på HD-Sydsvenskan eller ring:
Malmö:
Reda Chahrour 072-546 32 29
Lund:
Ingvar Holm 073-688 02 06
Helsingborg:
Marianne Trabjerg 072-546 32 26
Höganäs/Ängelholm:
Bengt Baadtoft-Johnson 070-361 27 31
Kävlinge/Landskrona/Lomma:
Isabella Hildingsson 072-219 66 12
Vellinge:
David Johansson 076-545 62 77
Så här många
människor når vi!
10.
9.
8.
Upplaga*Befolkning**
1. Vellinge
2. Malmö
3. Malmö V
4. Lund
5. Lomma/Bjärred
6. Kävlinge
7. Landskrona
8. Helsingborg
9. Höganäs
10. Ängelholm
16 000
84 000
61 000
52 500
9 500
13 000
23 000
66 700
13 400
21 000
*Tidningsbärarna **SCB 31 dec 2014.
***Utifrån samma genomsnitt för personer/hushåll
7.
6.
5.
3.
2.
1.
4.
34 110
184 000***
134 000***
115 968
22 946
29 808
43 574
135 344
25 298
40 229