Reflekterande ledarskap är ett samarbete mellan Lena Runge och

Transcription

Reflekterande ledarskap är ett samarbete mellan Lena Runge och
Reflekterande Ledarskap
Reflekterande ledarskap är ett samarbete mellan Lena Runge och
Nanne Hessel
Bakgrund och Syfte
Reflekterande ledarskap syftar till , precis som namnet anger att höja den reflekterande förmågan,
självkännedom , kunskap både om sig själv, relationer till andra, grupp utveckling och ledarskap.
Forskning har visat att när vi känner oss trängda förlorar vi förmågan att ta in den andre, lyssna och se
klart. När vi upplever oss pressade behöver vi utrymme till reflektion, eftertanke, vidvinkel seende och
möjlighet att ta nya tag.
Kursen / Utbildningen
Reflekterande Ledarskap är en unik syntes av centrala teorier och metoder från Psykosyntes, Imago,
systemisk och kognitiv tänkande samt kroppsorienterad själv kännedom.
Utbildningen har fokus på teoretiska kunskaper, praktiska färdigheter såväl som på personlig växt. På
utbildningen undervisas och presenteras effektiva metoder för bl.a. relationellt arbete med elever, lärare
och grupper. Reflekterande Ledarskap ger rektorer /lärarna en modell för hur de kan arbeta med andra
berörda parter och teorier & tekniker som kan integreras i den redan existerande verksamheten.
Innehåll
Utbildningsprogrammet är på 3 moduler á 4 dagar. Modulerna går med 2-3 månaders mellanrum för att
stimulera tillämpning och integrering . Modulens längd ger även möjlighet till att skapa en gemensam
plattform för att kunna stimulera, stödja och lära sig av varandra efter avslutat utbildning.
Modul I JAG :

Personlig mognad, självkännedom och medvetenhet.

Att förbli centrerad i olika situationer och kunna hålla en sund distans.

Inre dialog och vägledning.
Reflekterande Ledarskap
Modul II DU :

Förmåga att lyssna och spegla.

Kommunikation och att stanna kvar i relation.

Interpersonell kompetens och konflikt lösning.
Modul III VI/GRUPP

Förmåga att uppfatta gruppklimat och fältet.

Färdighet att skapa dialog och leda grupp.

Kunskap om grupp processer.

Medvetenhet om gruppens roll och ansvar i ett större perspektiv.
Presentation
Reflekterande Ledarskap baseras på ovanstående teorier i förening med våra egna långa erfarenheter
som rektor, lärare, handledare, terapeuter och filmare.
Nanne Hessel har varit rektor för PsykoysntesInstitutet från 2000 -2008. Hon har en lång erfarenhet av
att undervisa både på basutbildningen, ledarskapslinjen samt terapeutlinjen inom Psykosyntes. Idag är
hon gästlärare på Aeon Institutet i Basel. I närmare 25 år har hon bedrivit en egen praktik och arbetar
med enskild terapi, handledning samt ledarskapsutveckling. Hon har integrerat Imago vilket innebär att
kunna arbeta med par – familjer samt olika grupper och organisationer.
Lena Runge är gästlärare på Stockholms Dramatiska Högskola och Göteborgs Filmhögskola sedan 15år .
Hon är utbildad barnpedagog och är frilansande filmklippare sedan 25 år. Hon är utbildad Psykosyntes
Terapeut med egen praktik sen 6år och arbetar med individual terapi samt ledarskapsutveckling för
ledare. Har haft Wokshops i Ett Inre ledarskap för kulturarbetare i Västra Götaland under ett antal år.
Hon utbildar sig nu även till Imago terapeut med inriktning för par- familjeterapi, samt olika grupper och
organisationer. Hon forskar om samarbeten inom filmarbete som ett KU projekt.
Lena Runge och Nanne Hessel
0705 211 699 & 0708 990 686