Gestaltmetodik i organisationer

Transcription

Gestaltmetodik i organisationer
Gestaltmetodik i organisationer
Praktisk tillämpning av Gestaltmetodik
1 år
Vill du experimentera med nya sätt att handla och att reflektera över ditt
handlande? Vill du utforska hur förhållningssätt och grundbegrepp inom
Gestaltmetodiken kan tillämpas på olika systemnivåer? På den här
utbildningen bygger vi vidare på den egna erfarenheten av arbete med
organisationer och/eller Gestaltmetodiken som du har och de modeller,
teorier och erfarenheter vi bidrar med som kursledning. Vi ser det därför
också som naturligt att deltagarnas egna behov och intressen påverkar
detaljutformningen av programmet.
Utbildningen vänder sig till Dig som:
arbetar med eller i organisationer och vill utveckla hur du i vardagen kan
använda Gestaltmetodik i ditt arbete, som intern- eller externkonsult
eller som ledare.
Vi tror att du som kan vara intresserad av programmet har:
 Egen lång erfarenhet av arbete med organisationer och vill lära
mer om hur Gestaltmetodik kan användas i det arbetet
eller
 Egen lång erfarenhet av tillämpning av Gestaltmetodik i arbete
med individer och grupper och vill lära mer om hur du kan arbeta
med hela organisationer och andra större system.
Syfte och mål:
 Utbildningens syfte är att utifrån deltagarnas yrkesroller och
arbetsuppgifter utforska hur förhållningssättet och
grundbegreppen inom Gestaltmetodiken kan tillämpas på olika
systemnivåer.
Innehåll och upplägg:
Utbildningen går över ett år och är uppbyggd på fem moduler om 4
heldagar (på internat). Mellan utbildningsmodulerna kommer deltagarna
att träffas i coachningsgrupper (3-4 personer per grupp ca 1
heldag/tillfälle). Innehållet i modulerna kommer att anpassas efter
deltagarnas behov.

Modul 1:
Tema organisation
Exempel: Gestaltmetodik och gestaltbegrepp tillämpad på stora
system. Grupper och organisationer som komplexa,
självorganiserande system. Att arbeta med fokus på
förändring/lärande eller att arbeta med fokus på
prestation/görande.

Modul 2:
Tema individ i organisation
Exempel: Det konsultativa förhållningssättet och hur jag
använder mig själv. Hur den jag är påverkar det jag ser, tolkar och
hur jag intervenerar. Att identifiera och avgränsa uppdraget. Det
coachande ledarskapet. Ledarskap, chefskap och Gestalt.
Ledarutveckling som metod för att utveckla organisationer.

Modul 3:
Tema grupp
Exempel: Att leda grupper och att coacha grupper. Cycle of
Experience som en modell för samhandling. ”Cape Cod” modellen
för att coacha grupper.

Modul 4:
Tema organisation
Exempel: Organisering av arbete i ett Gestaltperspektiv.
Spelregler och roller. Att leda kreativa/mjuka processer i
organisationer. Förändringsarbete och motstånd.

Modul 5:
Tema organisationen och jag
Exempel; Makt, hierarkier och kultur. Arbete i multikulturella
organisationer. Hur utformar jag min egen roll utifrån ett
Gestaltperspektiv? Min personliga stil för arbete i och med
organisationer.
Kursdatum och utbildningsort:
Gottskärs Kurs och Konferens, Kungsbacka kommun
Modul 1: vecka 35, 26-29 augusti
Modul 2: vecka 46, 11-14 november
Modul 3: vecka 4, 20-23 januari, 2015
Modul 4: vecka 13, 24-27 mars
Modul 5: vecka 23, 2-5 juni
Kursledare/lärare:
Ansvariga för utbildningen är Margareta Marmgren och Lars Marmgren.
Andra erfarna organisationskonsulter från Sverige, Europa och USA
kommer att bjudas in som gästresurser varför en del av modulerna
kommer att genomföras på engelska.
Margareta Marmgren
Margareta Marmgren har mer än 20 års erfarenhet av arbete med
organisations- och ledarutveckling. Margareta var med och startade
organisationslinjen och har varit såväl lärare som styrelseledamot inom
Gestaltakademin. För närvarade ingår Margareta i lärarstaben inom
Gestalt International Study Centre, Cape Cod USA samt är Senior
Associate vid MiL Institute i Lund.
Lars Marmgren
Lars Marmgren har mer än 10 års erfarenhet som organisationskonsult,
huvudsakligen i Sverige, men har även arbetat internationellt, bland
annat i Tyskland, Österrike, Grekland och Kina. Lars är lärare inom
Gestaltakademin och är “Senior Associate” vid MiL Institute. Lars har
tillsammans med Mats Ragnarsson gett ut boken ”Organizing Projects”,
Thomson Fakta (2001).
Kostnad:
Kursavgift 68 750 SEK inkl. moms (55 000 SEK exkl. moms)
Anmälningsavgift på 2 500 SEK inkl. moms (2 000 SEK exkl. moms)
Kostnad för kost och logi på internat tillkommer
Anmälan:
Sista ansökningsdag: 15 april, 2014
Skicka ansökningsblanketten tillsammans med en kort beskrivning av
vad du arbetar med idag, dina erfarenheter av arbete med organisationer
och av gestaltmetodiken till
Gestaltakademin i Skandinavien
Duvnäsgatan 14
116 34 Stockholm