150224 Tony Gustavsson FMVs Vinterenhet_low

Comments

Transcription

150224 Tony Gustavsson FMVs Vinterenhet_low
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
FÖRSVARSMAKTENS VINTERENHET
SWEDISH ARMED FORCES UNIT FOR COLD WEATHER OPERATIONS
”Människa i kyla, en framgångsfaktor”
VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
Vinterförmåga
Sverige
Kosovo
Förmåga att VERKA i en miljö som karakteriseras av :
• Begränsad eller sönderslagen, infrastruktur eller ödemark
• Kyla
• Snö och is
“IF YOU CAN FIGHT AND SURVIVE IN THE
EXTREMES OF THE ARCTIC……
Afghanistan
YOU CAN FIGHT ANYWHERE IN THE
WORLD” Amerikansk general
Liberia
VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
Samordna och utveckla
vinterförmågan i Försvarsmakten
Verksamhets
säkerhet
Försök / tester
Rekrytering
Subarktisk
nätverk
Kadett
YBK
Int.kurser
utbyte
Reglementen
remiss
Utbildning
hjälpmedel
Personlig
stridsutr
FM
styrdokument
Fjällsäkerhet
fjällutb
VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS
800 elever
2015
YBK Bvinstr kurs vinter
MotorS/LogS
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
YBK Motorinstrkurs vinter
MotorS/LogS
OP 09
LEDS 10 st
Int YBK Dykkurs
8
OP 09
LOGS 10 st
Dykkurs Norge
Säkkomp 100 st
OP 09/ YBK
FarbS 15
YBK fjällinstruktör FÖRMEDC/Flyg
OP 09/ YBK
FMTS 10 st
OP 09
MSS AMF 45 st
2
3
4
MSS 45
TEK FMV
5
OP 08 Strid i
subarktisk miljö 120 st
YBK Vinterstrid 30 st
6
7
8
9
OP 10
Grundläggande vinterutb
130 st
OP 08 Fältövn operation i
subarktisk miljö 120
10
IAMMS
60
Hypotermi
Kurs 26
LTU
90
11 12 13
Bernadott
Botkyrkagym
170 elever
Kurs ÖLV 30
Danmark 30
Polen 40
MSS SOU 45
•
10800 gästnätter
Total omsättning 10-15 miljoner
MHS Tekniker 70
IKK Umeå universitet
45 elever genomförs vecka 21
VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS
C4
C4
C2
C1
C0
C2
C0 -19 to -6
C1 -32 to -21
C2 -46 to -37
C3 -51
C4 -57
C3
STANAG 2895
C0 -19 to -6
C1 -32 to -21
C2 -46 to -37
C3 -51
C4 -57
Varför är våra utbildningar
efterfrågade?
Kund orienterade(student till SF enheter)
Praktiska övningar baserade på
Personliga erfarenheter
Utbildningssäkerhet
Interaction : människa - utrustning - miljö
Varför är våra utbildningar
efterfrågade?
Focus på ledarskap i kalla miljöer.
Perfekta utbildningförhållande på ND i
Arvidsjaur
För att fungera i kall miljö behöver man:
Utrustning
Människa
Utvecklad, testad,
tränad tillsammans.
Miljö
UNIT FOR COLD WEATHER OPERATIONS
Subartic network
ESRANGE
Rymdforsknin
g
F21
Hälsoinstitutet Oulo,
Finland
Forskning,
Utbildning,
Hypotermi/Kylskador,
Kylforskning
Fjällräddning
Arbetslivsinstitutet
Sjöfartverket
Socialstyrelsen
Markstridsskola MSS
FM överlevnadsskola
FOI
IFP(Intelligenta
kläder)
Arbetskläder,
fritidskläder
FMV
Skogsindustrin
Bilindustri
Lanstinget
Sunderbyn
Europas modernaste
sjukhus
THELMA
NORGE
Termisk
forskning
Nätverkscentrum
Östersund
Hypotermi –
kylskador
Forskning utbildning
Teknik/arbete/miljö i
kyla
Intuitionen för
hälsovetenskap
WINTERNET
Fysiologi i kyla
Umeå Norrlands
universitetssjukhus
Forskning/utbildning
hypotermi -kylskador
Försvarsmaktens
skyddscentrum
Abisko Naturventenskapliga
forskningsstation
UNIT FOR COLD WEATHER OPERATIONS