Generallöjtnant Dennis Gyllensporre Chef

Comments

Transcription

Generallöjtnant Dennis Gyllensporre Chef
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
FÖRSVARSMAKTEN
Generallöjtnant
Dennis Gyllensporre
Chef Ledningsstaben/Högkvarteret
2014-12-10
WWW.FORSVARSMAKTEN.S
E
FoU
FB 09
2015
HÖGKVARTERET
FB XX
FB 15
Perspektivplanering
202x
20XX
WWW.FORSVARSMAKTEN.S
E
Fokusområden
Tillgänglighet
Tröskeleffekt
Tillsammans
Trender
Trovärdighet
HÖGKVARTERET
Närområdet
WWW.FORSVARSMAKTEN.S
E
1. Krypterat samband mellan nordiska länder
2. Gemensam lägesbild i Östersjöområdet
3. Tillfällig basering av förband i grannländer
4. Gemensam ledning av svensk-finska
förband (fred)
5. Koordinerad och roterande beredskap av
nordiska och baltiska förband
6. Koordinerad incidentberedskap
7. Samordning av reservdelar och ammunition
8. Ökade försvarssatsningar
HÖGKVARTERET
Trender
Fjärrstridsmedel
Obemannade system
Cyber/ IT-angrepp
Rymdbaserade förmågor
Informationshantering
Media/kommunikation
Legitimitet
Riskminimering
HÖGKVARTERET
Cyber
WWW.FORSVARSMAKTEN.S
E
WWW.FORSVARSMAKTEN.S
E
INNOVATION
Inkrementell
Konceptuell
Uppgraderingar av
Vapen och system
Krigföringsprinciper
Modulär
Radikal
Standardisering
Cyber
HÖGKVARTERET
WWW.FORSVARSMAKTEN.S
E
Väsentliga nationella
säkerhetsintressen
Integritetskritiska områden
Kunskapsuppbyggnad på bredden
HÖGKVARTERET
- Innovation
- Utvecklat samarbete
WWW.FORSVARSMAKTEN.S
E
”If at first the idea is not absurd,
then there will be no hope for it.”
Albert Einstein
HÖGKVARTERET