VI ÄR FÖRSVARSMAKTEN I GÖTEBORG

Comments

Transcription

VI ÄR FÖRSVARSMAKTEN I GÖTEBORG
Du
#
#
B
Garnisonens vägnät
TILLTRÄDE FÖRBJUDET
K
Rekommenderad gångväg
Område avdelat till Volvo
Kiosk
#
¬
K
Tånguddsgrinden
#
KK
#
#
A
Ë
ProdID: 150604-011 – - Formgivning och tryck: FMV – Grafisk produktion
Garnisonsgräns
WC
#
C
WC
#
GÖTEBORGS GARNISON
WC
K
#
K
Ë
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
VI ÄR
FÖRSVARSMAKTEN
I GÖTEBORG
Lördagen den 27 juni
klockan 09.00-16.00
Vi öppnar grindarna för att du ska få bästa åskådarplats under tävlingen In-Port Race. Samtidigt
vill vi att du ska lära dig mer om Försvarsmakten i
Göteborg, vilka vi är och vad vi gör. Så välkommen
att träffa oss och titta närmare på materiel, fordon,
båtar och verksamhet.
#
KA 4
traditionsrum
reko Käring Götebo
mm
r
b
end erget, g garn
ison
Göt
eras
,
a
att
åka Älvgat
a
koll
ekti n
vt h
it.
#
Grind
ENTRÉ
#
VÄLKOMMEN!
A
B
C
Säkerhetskompani sjö
Hemvärnet
Utsiktplatser
Röjdykardivisionen
Hemvärnets musikkår
KA 4 traditionsrum
Sjukhuskompaniet
Bevakningsbåtskompaniet
Veteran och anhörighetsstöd
och stödorganisationer
Skaraborgs regemente P4
Försvarsmedicinska enheten
LARM, BRAND eller OLYCKA
Vid larm, brand eller olycka ring 112.
www.forsvarsmakten.se/goteborg
facebook.com/fomedc
VI ÄR FÖRSVARSMAKTEN I GÖTEBORG.
Verksamheter som är förlagda till Göteborg är;
Försvarsmedicincentrum med
spetskompetens inom militär hälso- och sjukvård.
Ansvarar bland annat också för två sjukhuskompanier och fyra hemvärnsbataljoner.
BEVAKNINGSbåtkompaniet
Exempel på deras uppgifter är underrättelseinhämtning, att eskortera fartyg samt att skydda hamnen
och farleden mot hot från sjösidan.
Göteborgs garnison är en aktiv arbetsplats
som växer och ungefär 700 försvarsmaktsanställda personer går till sitt arbete varje
dag med många olika verksamheter. Och till
det finns omkring 2000 personer i Hemvärnet
som övar för att skydda Göteborg och
Sjuhäradsområdet
– Vi har alltid en hög beredskap för att med
kort varsel hantera larm, som till exempel
inbrott i vapenförråd. Vi stödjer även samhället vid behov. Exempel på det är eftersök
av personer, skogsbränder, höga vattenflöden
och oljeutsläpp, säger överste Peter Adolfsson
som är chef för Försvarsmedicincentrum och
Göteborgs garnison.
Säkerhetskompani sjö
Skydd av Göteborgs hamn och av hamnar längs
västkusten är en viktig del i kompaniets verksamhet.
De flesta anställda är militärpolisutbildade.
Militärregion Väst
Ett av deras uppdrag är regional säkerhetstjänst.
Sektionen förlagd till garnisonen arbetar i huvudsak
med samverkan med regionala myndigheter.
FÖRSVARSMAKTENS TELENÄT OCH
MARKTELEFÖRBAND
Ett av de områden de är ansvariga för är utbyggnad
och avveckling av Försvarsmaktens teleinfrastruktur
och sensorer.
Sjöinformationskompaniet
Några av uppgifterna är havsövervakning och
leverans av kvalitetssäkrad sjölägesbild till
Försvarsmakten och Kustbevakningen
Försvarshälsan Göteborg
Del av uppdraget är att ge företagshälsovård, rehabilitering och ha sjukvårdsberedskap för personal.
Försvarsmaktens logistik
Svarar för underhåll och stöd till alla Försvarsmaktens
enheter.
Andra verksamheter som finns i
Göteborgs garnison
Dessutom finns det civil verksamhet i och i anslutning till området där ca 200 personer arbetar. Bland
annat ses här; Totalförsvarets Rekryteringsmyndighet,
Fortifikationsverket, Räddningstjänsten, Polisen,
Försvarets materielverk, Hav- och vattenmyndigheten. Kustbevakningens regionala ledning och
Sjöfartsverket Sjö- och flygräddningscentral styr
sitt arbete från en gemensam ledningscentral där
Försvarsmakten också har en plats vid behov.
– Det här är en komplex garnison med hög kompetens och stor bredd. Det ställer stora krav på samordning, något som vi är bra på, berättar
överste Peter Adolfsson.
Vill du läsa mer om vad som finns här och vad vi gör;
forsvarsmakten.se/sv/organisation/
forsvarsmedicincentrum samt
forsvarsmakten.se/sv/organisation
forsvarsmedicincentrum/goteborgs-garnison
GPS Koordinater 57.672181,11.868827