ARMÉCHEFEN Generalmajor Anders Brännström

Comments

Transcription

ARMÉCHEFEN Generalmajor Anders Brännström
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
ARMÉCHEFEN
Generalmajor Anders Brännström
ARMÉN UNDER
INRIKTNINGSPERIODEN
2016-2020
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
Logistiksystem
MÅLBILD
Regionala chefer
Nytt personalförsörjningssystemBemanna organisationen
Omstrukturering
FB 2009
Strategisk
Timeout
- Fokusering
- Hårt arbete
- Tålamod
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
NULÄGET - SJÄLVBILD
• Armén mitt i omvandlingen!
• 9 000 + 4 000 = 13 000
• Löser uppgifter vi fått med
god måluppfyllnad:
• Skyddar egen
skyddsvärd verksamhet
• Säk-/undoperationer
• Balkan, Afghanistan,
Mali mm
• Högvakt,
statsceremonier
• Skogsbränder, amröj,
eftersök mm
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
Armén som helhet har omfattande brister
avseende:
- personal (utbildningsnivå),
- materiel (breddmateriel, kvalificerad
organisationsbestämmande materiel),
- övningar.
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
ARMÉN
• Två brigader och andra fristående arméförband.
• AI förslag genomförs i allt väsentligt,
organisationen utökas för första gången sedan
1940-talet:
GOT
• Väpnad strid mot kvalificerad motståndare.
• Lätt lufttransportabel bataljon.
• I huvudsak T- och P-personal.
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
MATERIEL
• Personlig utrustning
• Grupp- och
plutonsmateriel
• Pansarvärnsvapen
• Stridsfordonsburna
granatkastare
• Nytt luftvärn med kort
och medellång räckvidd
• Lastbilar
• Brobandvagnar
• Reno stridsvagn och
stridsfordon 90
• Kvalificerad ammunition
• Alla stridsvagnar
förbandssätts (42 120)
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
UTMANINGAR
•Begränsad ekonomi
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
UTMANINGAR
• Reducering av främst
antalet officerare (RB 5
FMORG 18 Ny org efter
2016 FMORG 16)
[Påverkar alla uppgifter!]
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
UTMANINGAR
•Ny grundutbildning
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
UTMANINGAR
•KFÖ med hela förband
(K, T, P)
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
UTMANINGAR
•Ledning och underhåll
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
UTMANINGAR
• Materiel (bredd, spets, ordning och reda, system som
fungerar)
• Materielunderhåll (höga kostnader, effektivitet, ny
materiel driver materielunderhållskostnaderna)
• Infrastruktur (höga kostnader, ny materiel driver
infrastrukturkostnaderna)
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
UTMANINGAR
•
•
•
•
•
Brigad Soldaten
Kvalitet Kvantitet
Frivilliga Pliktpersonal
Anställda Resurser som materiel, utbildning, övning.
KDU Politiska signaler (t ex internationella övningar)
• Rekrytera och behålla
• TO – SO – Gruppbefäl
(inklusive reservofficerarna)
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
?
?
●
●
ALLMÄNNA VÄRNPLIKTEN
●
●
CENTRALFÖRSVARET
INDELNINGSVERKET
●
BRÄ 1997
KALLA KRIGET SLUT
GUSTAV II ADOLF
SVENSKA BRIGADEN

Similar documents