Officersyrken

Comments

Transcription

Officersyrken
Charlotte Svala
Officersyrken
Officerare är militära ledare och har ett ansvarsfullt arbete. I
yrkesrollen ingår att vara både utbildare, fackman och ett föredöme för
sitt förband och anställda. Officersyrket kräver en helhetssyn och
förmåga att hantera taktiska frågor. Officerens ledaregenskaper är mycket viktiga och
därför övar man ständigt för att kunna leda grupper under insatser i Sverige eller
utomlands. En officer är taktiskt inriktad jämfört med specialistofficer, som är mer
operativt inriktad.
Arbetsuppgifter
Alla officerare får en markförsvarsutbildning och utbildas till lärare, fackman och chef. Att
vara officer är ett ansvarsfullt arbete och officeren är alltid ledare på någon nivå. Som ledare
är det viktigt att kunna motivera, entusiasmera och sätta kraft bakom orden. Som fackman på
ett eller flera områden följer officeraren den tekniska utvecklingen och vidareutbildar sig
ständigt.
En officer måste hela tiden ta sig an nya uppgifter. Språkkunskaper har fått större betydelse
liksom moral och etik. Ledaregenskaper är ett krav. En officer måste också ha bra kondition,
uthållighet och styrka. En officer i svenska fredsbevarande styrkor arbetar med att skapa en
bättre tillvaro för folk i pågående konflikter. Man kan tjänstgöra kontinuerligt som
yrkesofficer eller tidvis som reservofficer. Som reservofficer är man i Försvarsmakten en tid
vid sidan av sitt civila arbete eller studier.
Arbetsplats
Arbetsplatserna är olika sjö- eller luftburna förband eller förband på flera platser i Sverige,
exempelvis Stockholm, Göteborg, Skövde, Karlsborg och Boden. Arbetsplatsen kan även vara
utomlands under vissa tider då tjänstgöring utomlands är ett krav. En officer i svenska
fredsbevarande styrkor arbetar med att skapa en bättre tillvaro för folk i pågående konflikter.
Förmågor
Fysisk och psykisk förmåga: officeren bör ha god fysisk- och psykisk förmåga.
Ledarförmåga: förmåga att tydligt föra befälet och leda förbandet.
Beslutsförmåga: förmåga att kunna fatta beslut även under stark press.
Samarbetsförmåga: god förmåga att samarbeta i grupp.
Charlotte Svala
Utbildning
För att vara behörig till officersutbildning inom Försvarsmakten behöver du som sökande
uppfylla vissa krav på militär erfarenhet och även Försvarsmaktens betygskrav för
officersutbildning. GMU (Grundläggande Militär Utbildning) är entrébiljetten in i försvaret
sedan den allmänna värnplikten blev vilande i fredstid 2010. Grundbehörighet är att du är a18
år och svensk medborgare. Utbildningen är tre månader lång, och anordnas kontinuerligt vid
ett flertal orter i landet. Har du genomfört värnplikt eller GMU med godkända betyg, kan
du direkt söka till Hemvärnet eller lediga tjänster som soldat/sjöman. Till utbildningen på det
treåriga Officersprogrammet (OP) behöver du ha en godkänd gymnasieexamen och
utbildningen leder till en akademisk yrkesexamen. Utbildningen genomförs av
Försvarshögskolan. Huvuddelen av studierna sker på Militärhögskolan vid Karlberg i
Stockholm.
Framtid
För att Försvarsmakten ska spegla det svenska folket behövs fler kvinnor och individer med
utomnordisk erfarenhet eller bakgrund. Officerare rekryteras av Försvarsmakten med målet att
inte utbilda fler officerare än vad man räknar med att kunna anställa. Arbetsförmedlingen gör
ingen prognos för detta yrke.
Lön
Medellönen i landet är 30 643 kronor per månad, kvinnor 27 800 och män 30 736,
www.lonestatistik.se.
Att tänka på
Försvarsmakten övar på allt från humanitära insatser till att lösa stridsuppgifter varje dygn,
året runt. Organisationen finns till för att bevaka och skydda Sveriges gränser.
Försvarsmakten finns också på plats runt om i världen för att bidra till fred vid internationella
kriser och konflikter. Som anställd inom Försvarsmakten förbinder man sig till
utlandstjänstgöring. Som officer bär man vapen under tjänstgöringen.
Specialistofficer: yrkesfilm Arbetsförmedlingen. Tid 3.49
https://www.youtube.com/watch?v=7YZFGIldBWw
Lotta Svala
Studie- och yrkesvägledare
[email protected]

Similar documents