Parkering kommunhuset Hörby

Transcription

Parkering kommunhuset Hörby
Under en tid har vi begränsade
parkeringsmöjligheter i direkt
anslutning till Hörby kommunhus.
Kartan visar p-platser i närheten.
Ofta finns även lediga platser på
gatorna norr om kommunhuset.
Parktorget
PARKERING
Frostaskolan
Nya Torg
P
2 tim
PARKERING
Besöks- & handikapp
PARKERING
PARKERING
Z-grillen
Hörby kom
mu
Ringsjöväg n
en 4
vid
Parkera ej
shemmet
Församling
Gamla
Torg
P
2 tim