Orientering åk 1 (256 kB, pdf)

Comments

Transcription

Orientering åk 1 (256 kB, pdf)
Friluftsdag för åk 1 - ORIENTERING
Tisdag 22 september
Dagen ägnas åt Friluftsliv med orientering som verktyg.
I år kommer vi att ha en poängorientering.
Poängorientering går så till att ni under en viss tid (1timme och 45 minuter) skall samla ihop
så många poäng ni kan. Obs det är viktigt att ej överskrida tidsgränsen.
Varje kontroll har ett värde i poäng som står angivet på ert startkort. Ni kan själva se hur
många poäng ni får.
För betyg E =5 poäng. Ni kan springa två och två.
För betyg C=16 poäng Ni måste springa själva och visa att ni klarar uppgiften självständigt.
För betyg A= 30 poäng Ni måste springa själva och visa att ni klarar uppgiften självständigt.
Minuspoäng
Om ni överskrider tiden så dras det minuspoäng. 1-5min över tiden = -1p, 5-10min = -2p
10-15 min= -3p
Plats:
Resväg:
Kärsön
Buss nr ”177, 316, 302, 323” från Brommaplan hållplats:
”Brostugan” Bussfärden tar ca 10 minuter, promenad från
busshållplats till startplats tar ca 10 minuter. OBS kolla
färdriktningen på bussen…
Parkeringen vid fotbollsplanen (Kärsögården)
Beroende på väderlek, dock alltid långbyxor och långärmad tröja!
Skolan ansvar EJ för värdesaker!!!
Dryck och mellanmål (kiosk finns ej att tillgå).
Startplats/mål:
Kläder:
Värdesaker:
Medtag:
Starttider:
OBS ALLA skall vara
vid start 20min innan.
10.00
11.00
12.00
13.00
NA15B
EE15B
TT15A
EE15A
TD15A
SB15A
SB15B
NA15A
TI15A SA15A
TS15A IM15ABC
TI15B SA15A
EK15A
Ha en bra dag och lycka till!
Thorildsplans gymnasium
BESÖKSADRESS:
Drottningholmsvägen 82
112 42 Stockholm
TELEFON:
08-508 43500
www.thn.edu.stockholm.se
FAX:
08-508 43600
E-POST:
[email protected]