Öppet hus på nytt boende för ensamkommande unga

Comments

Transcription

Öppet hus på nytt boende för ensamkommande unga
Social resursförvaltning
Öppet hus på nytt boende
för ensamkommande unga
I början av oktober öppnar Göteborgs Stad ett boende för ensamkommande flyktingungdomar på Jacobs gata 85-89. Innan vi öppnar vill vi
bjuda in dig som är granne till ett öppet hus. Då har du chansen att se
lokalerna, träffa personalen, få information och ställa frågor.
Tid: Onsdag 30 september 2015, kl. 17-19
Plats: Jacobs gata 85-89, plan 3
Välkommen!
Om du har frågor är du välkommen att kontakta:
Louise Parbring, enhetschef, telefon: 031-367 90 65,
e-post: [email protected], eller
Miriam Friedlander, gruppchef, telefon: 0739-10 24 50.
Läs mer om boendet på baksidan.
www.goteborg.se/ensamkommande
Social resursförvaltning
Besöksadress: Gårdavägen 2
Postadress: Box 6131, 400 60 Göteborg
Telefon: 031-365 00 00
Nytt boende för ensamkommande
unga på Jacobs gata
Allt fler ungdomar kommer ensamma till Göteborg från krigshärjade
länder som Syrien, Somalia, Eritrea och Afghanistan. Därför öppnar
Göteborgs Stad i höst ett nytt boende på Jacobs gata 85-89.
De senaste åren har antalet barn och ungdomar som tagit sig till Sverige utan någon
förälder ökat kraftigt. De kommer från länder som präglas av krig och instabilitet, och
de söker skydd och möjlighet till ett liv i säkerhet. Det finns ett stort behov av fler boenden för ensamkommande ungdomar i hela Sverige. Därför öppnar Göteborgs Stad i
höst ett nytt boende på Jacobs gata 85-89.
Plats för 30 ungdomar
Boendet kommer att ha tre våningar, med plats för tio ungdomar på varje våning. Den
första våningen öppnar i oktober 2015, de andra preliminärt i november 2015 och januari 2016. Två av våningarna blir asylboende, vilket innebär att ungdomarna bor där
under tiden som deras asylansökan prövas hos Migrationsverket. Den tredje våningen
är vikt för ungdomar som beviljats permanent uppehållstillstånd. Ungdomarna är i
åldern 15-21 år.
Personal på plats dygnet runt
Boendet kommer att vara bemannat dygnet runt och ha en gruppchef. Personalen
arbetar för att ge ungdomarna en stabil tillvaro medan deras ansökan om asyl prövas.
Det kan till exempel handla om stöd i läxläsning, stöd i att sköta ett eget hem eller
hjälp i kontakten med socialsekreterare, god man eller skolpersonal. Personalen skapar
tydliga vardagsrutiner med skolgång och samarbetar med föreningslivet för att hjälpa
ungdomarna att hitta meningsfulla fritidsaktiviteter.
Om du har frågor: Louise Parbring, enhetschef, telefon: 031-367 90 65, e-post: [email protected], eller Miriam Friedlander, gruppchef, telefon: 0739-10 24 50.
www.goteborg.se/ensamkommande

Similar documents