2015 September 19-20 V38

Comments

Transcription

2015 September 19-20 V38
1
SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V38
Vecka 38
201509 19-20
RIU 98,90 FM
Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala – SIU
Skolgatan 18
753 16 UPPSALA
Telefon: 018 - 69 45 80
http://www.siuppsala.se/radio
ladda ner sändningsmaterial
http://www.siuppsala.se/lyssna-pa-radio
GILLAhttp://www.facebook.com/Radio.RIU.Uppsala
Ni kan boka om på nytt på de gröna tomma celler eller ni kan ringa eller skicka mail
varann och byta tider. Skicka mail till [email protected] om ny tid.
TISDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
LÖRDAG
SÖNDAG
Somaliska
16:00-17:00
Tigrinja
Jämna
veckor
(Rezene)
14:00-16:00
_____
Udda veckor
(Nebiat)
14:00-16:00
Amharinja
12:00-14:00
SFA
KL:
16:00--
Arabiska
14:00-16:00
---------Svenska
Udda
veckor
15:30-16:00
-------Dari
15:00-16:00
Kinesiska
14:00-16:00
------Svenska
Jämna
veckor
15:00-15:30
Sorani
16:00-18:00
Afariska
16:00-18:00
Spanska
18:00-18:30
Persiska
18:30-20:00
Radio
Radio
sändningen sändningen
börjar
börjar
Kl:18:00
Kl:17:00
2
SIUs nyheter











12 september Kulturnatten i Uppsala. SIU föreningar bidraget med tre timmar i
Uppsala konsert och kongress.
SIUs aktiviteter började med en tyst minut för flyktningar som miste sina liv i
medelhavet.
14 september Sveriges föreningar styrelsemöte.
15 september möte för “God man” för ensamkommande barn i Stadshuset.
15 september SIUs styrelse möte.
16 september, datakurs för nyanlända .
16 september Kulturmangel med Landstinget.
17 september En seminarium om framtidsskapet i Sensus.
17 september möte med en fadder familj.
17 september torsdag möte för nyanlända.
18 september ett möte med Rosendalskolan för projekt “Skola för alla”.
_________________________________________________
LOKALA NYHETER
Rödgröna i Uppsala vill höja skatten
De rödgröna i Uppsala planerar att höja landstingsskatten, rapporterar unt.se. Höjningen
behövs för att klara av utmaningarna inom sjukvården, säger landstingsstyrelsens ordförande
Börje Wennberg (S) till tidningen. Skatten kan höjas från och med januari 2016 och
diskussionen har rört en höjning på 50 öre. Det skulle i sådana fall innebära 125 kronor högre
skatt för den som tjänar 25 000 kronor i månaden.
Källa: Aftonbladet
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Knivsta kommunen Ordnar 250 sovplatser
Knivsta kommun upplåter hela Servicehuset och Gredelbyskolan åt nya flyktingar.
Efter en akut förfrågan om vilka kommuner som kan erbjuda lokaler åt Migrationsverket har
Knivsta kommun beslutat att från och med i dag öppna 200–250 akuta platser åt flyktingar.
Källa: UNT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3
De öppnade sitt hem för ensamkommande
Uppsalafamiljen Back öppnade sitt hem för två tonårspojkar, så nu går det inte att lunka på
som vanligt. Många ensamkommande flyktingbarn skulle må bra av att bo hos en familj.
Andrea och Johan Back blev gradvis mer och mer engagerade i ensamkommande
flyktingbarn.
17-åriga Sadeq Ahmadi från Afghanistan är också ett av alla ensamkommande flyktingbarn
som vi hör om på nyheterna. Nu sitter han vid köksbordet hemma hos familjen Back, där han
är placerad sedan december.
Och den andra är 16-åriga Redwan kommer från Eritrea och är föräldralös. Han flög till
Sverige i sällskap av en flyktingsmugglare.
Källa:UNT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Akademiska öppnar centrum för patienter med ovanlig blodsjukdom
Ett nytt centrum för blodsjukdomen mastocytos har bildats på Akademiska sjukhuset. Genom
att samla kompetens inom ett så kallat center of excellence ska patienter med misstänkt eller
konstaterad mastocytos få snabbareutredning/diagnos, information och behandling.
Mastocytos är en svårdiagnostiserad sjukdom som kan ge mycket varierande och svårtolkade
symtom och som i allvarligare former kan vara livshotande.
Källa: Akademiska sjukhuset
________________________________________________________________________
RIKSNYHETER
Många personer på flykt vill resa vidare till Finland
De senaste sju dagarna har cirka 4 500 personer sökt asyl i Sverige, varav ungefär 800 barn.
Ytterligare många reser genom Sverige, för att ta sig till framför allt Finland. Personer som
väljer att inte söka asyl i Sverige, registreras inte av Migrationsverket.
Eftersom antalet asylsökande är större än tidigare, finns sedan förra veckan personal från
Migrationsverket på Centralen från klockan sex på morgonen till omkring midnatt.
Källa: Migrationsverket
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4
Ingen större förändring av arbetslösheten
I slutet av augusti var 367 000 personer inskrivna som arbetslösa vid Arbetsförmedlingen. Det
är 4 000 färre än samma månad i fjol. Därmed fortsätter trenden med en svag minskning av
arbetslösheten.
Källa: Arbetsförmedlingen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fri entré införs på statliga museer
Regeringen vill införa fri entré vid vissa statliga museer och föreslår i budgetpropositionen att
80 miljoner kronor avsätts för detta. Förslaget är en överenskommelse mellan regeringen och
Vänsterpartiet, skriver Kulturdepartementet i ett pressmeddelande. Den fria entrén infördes
2005 av den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Den slopades dock när
alliansregeringen vann valet 2006.
källa:UNT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Similar documents