Projekt Solenergi Stockholm

Transcription

Projekt Solenergi Stockholm
Projekt
Solenergi Stockholm
Skriven av
Erik Isberg i samarbete med Solar Scandinavia
1
Erik Isberg
2015-02-17
Innehållsförteckning
Ursprunglig pitch........................................................................................................................................................ 3
Inledning ....................................................................................................................................................................... 4

Målgrupp ......................................................................................................................................................... 4

Marknadsföring ............................................................................................................................................. 4
Målgrupp ....................................................................................................................................................................... 4
Marknadsföring........................................................................................................................................................... 4
Utskick ....................................................................................................................................................................... 4
Informationsmöte .................................................................................................................................................. 5
Branschorganisationer......................................................................................................................................... 5
Sociala Medier ......................................................................................................................................................... 5
Video .......................................................................................................................................................................... 5
Projekt – Hemsida ...................................................................................................................................................... 6
Framtid .......................................................................................................................................................................... 6
Energisparboxen .................................................................................................................................................... 7
Summering ................................................................................................................................................................... 7
Anteckningar................................................................................................................................................................ 8
2
Erik Isberg
2015-02-17
Ursprunglig pitch
Bilden av solceller är fortfarande som den såg ut för 10 år sedan. Det är dyrt och svårt
att installera, och man får knappt tillbaka på sin investering, då tekniken är så ineffektiv.
Denna bild är än idag vad många tror är sanningen om tekniken.
Sanningen skulle inte kunna skilja sig mer från verkligheten. Både här hemma i Sverige
och globalt så växer företag, som utvecklar solceller och når nya mål.
Jag vill att ni i samarbete med Stockholms Stad gör en storsatsning på solkraft. Genom
att använda mätningar tagna 2012 släppte kommunen en solkarta som visade hur
mycket solenergi som kommer ner på varje fastighet i staden. Tyvärr gjordes det inga
större försök att marknadsföra detta. Så det gick obemärkt förbi, utan att ge något
konkret.
Min ide är att använda denna karta för en egen hemsida. Vi skapar en enkel hemsida där
du skriver in ditt postnummer och hur många kvadrat du vill täcka med solceller. Du får
fram hur mycket el det kommer generera, vad det blir i förtjänst och en offert på
installationskostnad plus hur mycket man tjänar med bidrag från staten. Samarbete görs
med några utvalda montörer och leverantörer som via hemsidan kan nås. Hela idén är
att man snabbt och enkelt ska få se och starta processen med solenergi.
Marknadsföring riktas både mot privatpersoner och fastighetsägare. Argument som
lägre driftkostnader och sänkta hyror kan nå långt, oftast längre än moraliska tankar om
miljön.
Tanken med detta projekt är att avancera Stockholms stad användning av förnybar el,
förhoppningsvis på en stor skala dessutom.
3
Erik Isberg
2015-02-17
Inledning
Detta projekt och medföljande rapport är skapad efter den första pitchen skickad till
Solar Scandinavia och mötet med Solar Scandinavia. Efter ett väldigt bra möte hade vi
många tankar och idéer angående projektet. Två saker stack ut som de största frågorna
för mig:

Målgrupp – Solar Scandinavia har idag som mål att ta på sig större och mer
komplicerade projekt. Och om man väljer att använda solkartan som Stockholms
Stad upprättade så blir man automatiskt mer inriktade mot

Marknadsföring – Valet av vilka kanaler som ska användas och hur man ska nå
den specifika målgruppen.
Målgrupp
Genom att använda Stockholms solkarta så består den insamlade informationen utav till
största del större bostadskomplex placerade innanför stadens biltullar. Dock går
mätningarna ut mot Solna och Bromma även. Men inom hela mätningar så är det till
större delar större bostadshus som är gällande.
Marknadsföring
Utskick
Som första kanal är utskick ett bra alternativ. Det finns flera olika former så som brev,
sms, telefon mm. Vid vårt möte diskuterade vi möjligheten att använda register
innehållande alla av Stockholms bostäder. Denna lösningar var dock en väldigt dyr
sådan, vilket skulle göra detta till en dyr investering. Jag skulle hellre rekommendera en
manuell lösning nu i starten, och se det som en testperiod.
Idag finns denna typ information till stor del att hämta på internet. På 10 minuter
hittade jag själv flera listor med kontaktuppgifter. Istället för att lägga ut större summor
på register skulle man kunna som första test börja med utskick till en spridd skara i
Stockholm. Sätta ihop en lista med x antal föreningar, och sedan kontakta dem via post,
sms eller samtal.
Solkartan som sagt täcker stora områden ut mot Bromma, Spånga – Tensta och Kista. I
dessa distrikt finns stora villaområden. Här kan man göra stora post-utskick, där man
informerar om hemsidan. Man skulle kunna ge erbjudanden till områden där flera
hushåll är intresserade om sänkta priser om nog många skriver på att installera.
4
Erik Isberg
2015-02-17
Informationsmöte
I och med utskicket kan man samtidigt sätta ett datum och hemsida där man kan anmäla
sig till för att få komma på ett informationsmöte. Istället för att informera kunder var för
sig kan man på en kväll presentera teamet, produkten och resultatet.
Branschorganisationer
En väg att gå skulle kunna vara att rikta in sig mer mot de större
bostadsrättsföreningarna i Stockholmsområdet. Organisationer så som HSB under sig
flera föreningar. Här skulle man kunna sätta ihop ett skräddarsytt förslag till HSB och
dess föreningar som bara gäller för dem. Ett lägre pris enbart för dessa föreningar, där
man knyter en nära kontakt med HSB, och på så sätt får en direktkanal till många
möjliga projekt.
Sociala Medier
Genom att använda sociala medier kan man snabbt dela med sig av korta innehållsrika
meddelanden, så som referenser från kunder, bilder från pågående projekt, presentation
av teamet. I dagsläget har Solar Scandinavia ingen närvaro på sociala medier. En
Facebook-sida ger en bra kanal för att visa upp sig själv.
En vanlig tanke runt sociala medier är att det endast räknas med hur många följare man
har. Men det många glömmer bort är att det ger extra närvaro på nätet, och det blir en
ny kanal som potentiella kunder kan hitta. I dagens marknad vill kunden göra en stor del
av sin research på nätet, utan personkontakt men ändå få en stor del av den information
som behövs. Här skulle de kunna hitta info om företaget(info om vilka som jobbar där,
vilket ger ett ansikte på företaget), gamla kunder får en chans att säga något om
resultatet och man kan även visa upp de olika produkterna på ett enkelt sätt.
Video
Tack vare en explosionsartad ökning av konsumentens närvaro på nätet har nya
lösningar tagits fram för att fånga upp och informera. Därför är det viktigt att hemsidan
som idag står som första kontakt är effektiv att fånga potentiella kunder. Lite fakta om
nya verktyg för hemsidor:
o
o
o
o
o
o
En film på startsidan förlänger besökstiden med 88 %
36 % känner större tillit till en videoannons än en textannons
69 % av internetanvändare ser de filmer som publicerats på webben
En film optimerar ditt sökresultat på Google med över 50 %
Mailutskick som innehåller film genererar 96 % fler klick.
6 av 10 ledare inom näringslivet ser hellre på en film än läser en text
Siffror hämtade från undersökning gjord av Forbes Magazine
En video skulle kunna presentera teamet, videor skulle kunna göras för större specifika
projekt. Allt detta för att övertyga kunden att en investering i solenergi och mer specifikt
Solar Scandinavia är det rätta.
5
Erik Isberg
2015-02-17
Projekt – Hemsida
Hemsidans huvuduppgift är att på ett enkelt sätt förmedla information och fördelarna
med en solenergilösning. Därför borde konstruktionen återspegla detta syfte.
Du öppnar sidan som har en enkel stilren design. Enkla instruktioner förklarar hela
kedjan, hur processen kommer gå till. Du skriver in din adress och hur stor area du vill
täcka med solceller(här kan man ha en informationsruta över standard-storlekar på
installationer). Du får upp en preliminär offert som visar den viktigaste informationen:
o Total kostnad(som även visar individuella kostnader)
o Potentiell energiproduktion
o Miljöfaktorer så som insparad CO2
Här får du välja att fylla i några fler uppgifter och anteckningar för att sedan skicka den
till företaget för kontakt. Ni på Solar Scandinavia får ett stabilt kundunderlag inför ett
möte med kunden. Stockholms stad har uttryckt intresse för samarbete, vilket kan
resultera i mer exponering.
Adress
Info
Offert
Kontakt
Framtid
Intresset för solenergi är en del av en större trend för ett hållbart samhälle. Både företag
och den privata sektorn ser inte bara fördelarna med en ”grön omställning” utan även
det faktumet att en sådan förändring är nödvändig för vårt samhälles fortlöpande
existens.
Och det betyder även att det finns många möjligheter för utveckling. Tjänster och
produkter inom energiförbrukning(minskandet av det) börjar komma mer ut på
marknaden.
Här finns det möjligheter att utveckla Solar Scandinavia erbjudande till kunden. Man
skulle kunna göra ett samarbete med andra aktörer inom olika branscher(el, vvs, fönster
osv) som vill jobba med ”grön omställning”. Tillsammans kan man ha erbjudanden som
ges ut när någon av partner-bolagen gör en installation, tillsammans med tips och guider
för hur man uppgraderar sin bostad för en minskad energiförbrukning.
6
Erik Isberg
2015-02-17
Energisparboxen
Det finns även företag som jobbar med specifika produkter gjorda för att minska
energiförbrukningen(Lampor, duschmunstycken, timmers, sensorer osv). En ny produkt
är ”energisparboxen” som innehåller flera stycken av dessa produkter för att
tillsammans göra större skillnad för ett hushåll. På deras hemsida,
www.energisparboxen.se finns det mer information men idén är att man kan skräddarsy
sin box efter sina egna behov. Så ett alternativ är att vid varje installation ge en box.
Man kan även sätta ihop en enkel guide/lista på hur man med olika medel kan sänka sin
energiförbrukning, där det kan vara allt från att sänka termostaten en grad till att sätta
in nya fönster. Med varje tips kan man skriva en ungefärlig spar-summa för ett vanligt
hushåll.
Summering
Det man ser i samhället idag är ett explosionsartat intresse för ”gröna lösningar”, och
jobbar man inom detta så är möjligheterna många så länge man vågar tänka utanför
boxen. I denna rapport har jag försökt både att förklara min idé med en hemsida för visa
konsumenten möjligheterna med solenergi, men också gett några förslag på
utvecklingsmöjligheter. Möjligheter både utanför men även för Solar Scandinavia i sig
själv
Detta dokument är upprättat av Erik Isberg för Solar Scandinavia den 17 februari 2015
7
Erik Isberg
2015-02-17
Anteckningar
Kort sms
Olika marknadsföringskanaler
Hemsidans uppbyggnad
Samarbete med Stockholms Stad
Sociala medier – visa upp detta viktiga miljöarbete för allmänheten
Prata med SS om hur pass mycket de söker kunder, och pitchar till dem? Göra det till
kunder som man redan har gjort studier och vet att de har bra potential för solkraft
Videor på hemsida – statistik från MMG, Forbes
Samarbete med andra företag ang produkter för energi - miljöprodukter
Villaområden i solna – avando wines ab ligger i bra område
Dela rapporten mellan alla anställda och även konsulterna - bollplank
Lista på saker man kan göra för mindre energiförbrukning
Partna upp med olika brancher(glas, el, vvs) som alla vill jobba mer grönt. Vid varje
installation delar man ut ”Grön mapp, grön omställning”, erbjudanden från de olika
företagen på tjänster och produkter, belysa att dessa produkter sparar in pengar
8
Erik Isberg
2015-02-17