S klikom na križanko, se vam bo odprla nagradna križanka v Delu

Transcription

S klikom na križanko, se vam bo odprla nagradna križanka v Delu
Zimska nagradna križanka
12
menges
z vit. C
4
UMAKNITEV,
ODPRAVA
PRVO
GESLO
BOLEZEN
OKOSTJA
V OTROŠKIH LETIH
STARA
MERA
ZA VINO
sreda, 23. decembra 2015
[email protected]
Bio-Selen+Cink
IT. PISEC
HRVAŠKA
JODOVA
(UMBERTO, IGRALKA
SPOJINA
IME ROŽE) ERŽIŠNIK
KRAJ PRI ALBANSKO NEKD.
TRSTU, MESTO OB JAPONSKI
VILLA
ISTOIMEN. POLITIK
OPICINA
JEZERU
(KAKUEI)
STANJE
PO NAMESTITVI
OGRAJE
PIKOLOVKA
SLOVENSKI
MLADINSKI
PISATELJ
(PRIMOŽ)
VERDIJEVA
OPERA
RAJ,
PARADIŽ
SKUPEK
PODOBNIH
CELIC
NAŠ
PUBLICIST
(ANDREJ)
ŽELEZO
BOGOVI
V NORD.
MITOLOGIJI
DOLOČITEV
(DAVKA)
VRSTA
SKLADBE
KRAJ
ZADETJA
ŽIVALI
LOPOTANJE
TRDNA,
MAZAVA
SNOV
DOKTOR
OTOŠKI NIZ
MED SEV.
IN JUŽNO
AMERIKO
ŠVEDSKI
SKLADAT.
(KARLBIRGER)
APOTEKAR
EGIPČAN.
SVETI BIK
TITAN
ČEŠKI
PEVEC
(KAREL)
KOVINA
V BLOKIH
POZITIVNA
ELEKTRODA
SIBIRSKI
VELETOK
KIT. OTOK
LEPILO
PRED JUŽ- LOJZE
NO OBALO ROZMAN (LJUDSKO)
KITAJSKE
POŠKODBA
TKIVA
ZARADI
TIŠČANJA
TEKOČI
PARAFIN
POMAKNITEV
BISTV. DEL
SPOROČILA
ZNAK
DRŽAVE
EVICA
SRNJI
SAMČEK
FILM IZ
VEČ DELOV
PISATELJ
SREMAC
OSNOVNA,
VODILNA
MISEL
NEON
NEKD. TUR.
VELIKAŠ
AM. IGRAL.
(MORONI)
ZNAK ZA
DOMOVINA
PREPLAH
LAPONCEV
PRAŠIČ ZNIŽANJE
MESNATE GLADINE,
PASME ZA ZMANJŠ.
PITANJE KOLIČINE
IGRALKA
GARDNER
VODA
(LATINSKO)
STANJE
NEPRIZADETEGA
ČLOVEKA
TEŽAVEN
GOSPODARSKI
POLOŽAJ
NORD.BOG.
MORJA
POZNAVALEC
POTEGOVANJE ZA
SLUŽBO,
NASLOV
ODVZEMANJE
AVSTR. PIS.
STIFTER
OBLJUBA
GR. MIT.
JUNAK
REKA SKOZI
GRENOBLE
RASTLINA
ŽABICA
ZGOD.KRAJ
V LIBANON.
VSEBINA
MISLI
NERODEN, DRUŽBA,
DRUŠTVO
OKOREN S POSEBN.
ČLOVEK
NAMENI
GESLI STA VRSTA
RUDNINE
OZNAČENI
FR. IGRAL.
Z BARVO (ANOUK)
INDUSTR. MESTO
V ŠVICI
MESTO V
METODIČ.
NEMČIJI SPRAŠEV.
TRZAJ,
TRZLJAJ
SPOD. DEL
POSODE
ANTIČNA
URFA (TR)
KOŠČEK
(NAREČNO)
MUZIKALIJE
NASLOVI
PROMETNI
OBJEKT
ČEZ REKO
PISEC
ČRTIC
BLIŠČ,
SIJAJ
MARKO
OKORN
SL. IGRAL.
(EVGEN)
HRVAŠKO
LETOVIŠČE
TV-VODIT.
(OLGA)
SRAJČNI
OVRATNIK
PREBIVALCI SEVERA,
INUITI
SPREMLJEVALEC
EROSA
NATANČEN
VZOREC
MERE
OBLIKA,
SLOG,
MODUS
PTIČI POTAPLJAVCI
NIZ. FILOZ.
(BARUCH)
SL. KNJIŽEVNIK
(MATEJ)
TENKA
AFELIJ
MREŽASTA (V ASTROTKANINA NOMIJI)
REKA
V INNSBRUCKU
MOZOLJ
VELIKA
IZČRPANOST
MLEČNI
IZDELEK
POŠKODOVANJE
KONEC
DRUGEGA
GESLA
NAJVEČJI
NARODNI
PARK V
KENIJI
BEŽNI PORCELAN.
GLINA
RISARSKI
IGRALEC
OSNUTKI TAROKA
MESTO V
ZAMBIJI
FR. SLIKAR
(AUGUSTE)
MESTO V
ROMUNIJI
TV-NOVINARKA
(DARJA ...
KORENČAN)
IZUMITELJ
KOLTA
ŽENSKA,
KI BLODI
PREBIVAL.
UZBEKIST.
STOPNJA
ODLOČAN.
VRSTA
AGAVE
LOU
REED
ŠPORTNI
OBJEKT
NOBELOVEC ZA MIR
1949 (JOHN
BOYD)
ZAGOZDA
NERESNIČNOST
MEHKONEBNIK
STARO IME
ZA RADON
ŠP. PISEC
(EUGENIO)
RASTLINA
TROSOVKA
KAR JE
NANESENO
NAZIV
KNEZOVA
HČI
UMETNO
USNJE
KDOR ŽVEČI TOBAK
RIBA
SARDON
LINGVIST
(BOŽIDAR)
PRISTANIŠČE NA ROPARSKI
LABRADELFIN
DORJU
KRAJ
PRI PODČETRTKU
GR. ČRKA
RAŽENJ
JURE
IVANUŠIČ
AM. PEVEC
LOPEZ
POMEMBNA TEKMA
SEKRETAR
KNJIŽNA
JUNAKINJA
CLAUDA
ANETA
TELEVIZIJSKA VODITELJICA
RIMSKI
CESAR
Pred uporabo zdravila
natančno preberite
navodilo! O tveganju
in neželenih učinkih
se posvetujte z
zdravnikom ali
farmacevtom.
NOBELIJ
SUMNJA
VOJAČEK
(ZASTAR.)
STAROGRŠKA
VOJNA
LADJA
Vas boli?
Morda tudi
v kolenih?
RAZSEŽ.
PREDMETA
PO ZUNANJI STRANI
VRAG,
HUDIČ
DRUGI
RIM. PAPEŽ
EDINA
HČERKA
PEVEC CELENTANO
PRITOK LABE NA ČEŠ.
CHARLES
IVES
KREPKOST,
SVEŽOST
STRUPEN
PEVKA
BRATUŽ- GRM, ZLATI
DEŽ
KACJAN
ZEMLJA
DALJŠE
ČASOVNO TENIŠKA
IGRALKA
OBDOBJE WILLIAMS
UDELEŽENKA
TEČAJA
ALBERTO
MORAVIA
MLADIČI,
POTOMCI
NEM. IGR.
(DITA)
NUMERA
MANEKENKA WEK
KAR JE PRIDANO
KRAJ V PROSTOR
ZA UMETN.
ZAHODNI GOJENJE
SRBIJI PLAZILCEV
SPREMJUNAK
JEZERO OKRASNI
LJEVALEC GOTOVČEV ETIOPIJI KAMEN
OGNJA VE OPERE
ZAČETNIK
NAJSTAR.
RUSKE
DINASTIJE
ZAČETEK
DRUGEGA
GESLA
OKRAJŠANO MOŠKO
IME ADOLF
ANA
DEŽMAN
FR. IZNAJDITELJ
(JOSEPH)
PLAT
HUMORISTKA
PUTRIH
VBODLINA
STENA
MRZEL
LETNI
ČAS
ŽELEZO
AKTINIJ
NAMERA
Med reševalce s pravilnimi rešitvami bo žreb razdelil
pet nagrad:
VZTRAJNOST
(V FIZIKI)
60 MINUT
ŠVEDSKI
POLITIK
PALME
NAŠ IGRALEC (IVO)
JAZZ. PEVSKA TEHN.
FR. FILM.
IGRALKA
(CATHERINE)
MANJŠI
TOVORNJAK
AKTINIJ
IT. MOTOCIKLIST
VELIKA
VREDNOST
POD
RAZTELESENJE
1x denarna nagrada vrednosti 80 EUR*
2x denarna nagrada vrednosti 40 EUR*
2x zimski paket praktičnih nagrad
Kupon s svojimi podatki in vpisanim obarvanim geslom izrežite in v
pisemski ovojnici pošljite na naslov: Delo d.o.o., Marketing, Dunajska 5,
1509 Ljubljana, s pripisom »Zimska križanka 4«.
RUS. PIS.
(ALEKSAN.)
DAN. OTOK,
LOLLAND
TEKSTILNI
OBRAT
ZAČETEK
ČOHANJA
Pri žrebanju bomo upoštevali rešitve, ki bodo prispele do torka,
29. 12. 2015. Imena nagrajencev bodo objavljena na spletni strani
promo.delo.si/zimskakrizanka in v časopisu Delo 30. 12. 2015.
* Denarne nagrade so v bruto znesku, od katerega organizator nagradnega razpisa obračuna in plača akontacijo
dohodnine v imenu in za račun nagrajenca skladno z Zakonom o dohodnini in Zakonom o davčnem postopku.
GOROVJE
HLADNO
OROŽJE
S podpisom tega kupona dovoljujem, da Delo d.o.o. posredovane osebne podatke uporablja in shranjuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Udeleženec dovoljuje, da Delo d.o.o. navedene osebne
podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za statistično obdelavo, segmentacijo kupcev, obdelavo preteklega nakupnega vedenja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napakah
na izdelkih, pošiljanje ponudb, oglasnega gradiva, revij, vabil na dogodke organizatorja in partnerskih podjetij
organizatorja ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil oziroma da posredovane
podatke uporabi za neposredno trženje. Navedene osebne podatke lahko Delo d.o.o., hrani in obdeluje do
pisnega preklica privolitve udeleženca. Na podlagi 73. člena ZVOP-1 lahko posameznik kadar koli zahteva popravek ali izbris podatkov, in sicer pisno na naslov: Delo do.o., Dunajska 5, 1509 Ljubljana.
ZLOM, NA PELOFRAKTURA PONEZU,
GRČIJA
BREZ- BELGIJSKI
POPEVKAR
PRAVNO
LJ. GLELJUDSTVO DALIŠČE
MALIK
OSKAR
NEDBAL
HINAVEC
JAJČECA
UŠI
KVASNI
NASTAVEK
ANJA
RUPEL
NAGRADNI RAZPIS
SPLETKA
CERKVENO
GLASBILO
IZREK,
PREGOVOR
TEKOČINA
V ŽILAH
ISAAC
NEWTON
NAVPIČNICA
FIGURA
PRI
ČETVORKI
VELETOK
V SIBIRIJI
PALICA ZA
BILJARD
AJDOVA
SLAMA
ZIMSKA NAGRADNA KRIŽANKA
EVA
MOŠKON
GRŠKA
ČRKA
Ime in priimek
4

LEPO, A
ZIMSKA
DOBRO- VSEBINSKO OKRAS,
NAGRADNA
PRAZ.
GO- OLEPŠAVA
SRČNOST
KRIŽANKA
VORJENJE
IT. PEVEC
PRIPRAVA
ZA
MLETJE
Naslov
Telefon
Elektronska pošta
gEsLo NagraDNE KrIžaNKE
Podpis
S podpisom dovoljujem, da Delo d.o.o. hrani in uporablja moje podatke v trženjske namene.