natisnete s tiskalnikom

Transcription

natisnete s tiskalnikom
MATEMAOPICA
GESLO JE
DROG NA
JED IZ
POMENO- IZ RODU
LEV BREZ
TIČNA
OZNAČENO ŠALJIVOST SPREMENVOZU, GOVEJEGA
SLOVEC DRUŽINE
VOKALA
Z BARVO
RUDO
ŽELODCA
LJIVKA
KAPUCINK
DEŽELA
VZHAJAJOČEGA
SONCA
MESTO
V JUŽNI
FRANCIJI
CMOK,
SVALJEK
DESNI
PRITOK
VISLE,
POLJSKA
PREHODNI NEKDANJI
SNOV,
ŠPANSKI
PROSTOR V KOLESAR
MATERIJA
POSLOPJU
(LUIS)
POVEJ
NAPREJ
KOZMOPOLITIZEM
MINERAL
OZOKERIT
SL. PESNIK
IN FOLKLORIST V
19. STOL.
RUSKI
ŠAHIST,
BIVŠI.SVET.
PRVAK
... IN HERCEGOVINA
LAHEN
DRGET
IZKORIŠČ.
PEONOV
AM. PISAT.
(ANITA)
VNETJE
KOŽE Z
RDEČINO
UDAREC
Z DLANMI
KRVOLOČNA ŽIVAL
FOKSTROTU PODOBEN PLES,
SHIMMY
RT JUŽNO OD
VALENCIE
V ŠPANIJI
BARVA
KOŽE,
POLT
STAR
SLOVAN
KNJIGA
ANGLEŠKI STROKOVNAJDALJOGNJENIK ŠA REKA
GLASBENI
PRODUC. NJAK ZA NA SICILIJI FRANCIJE,
MASAŽO
(BRIAN)
LOIRE
PUBLICIST
ABELL
STAROGR.
PESNIK
IN PEVEC,
AED
SL. GLED. AM. FILOZ. GORICA
IN PESNIK IT. KANTIGRALKA
(RALPH
AVTOR
(VERA)
WALDO)
FERRO
EVANGELIJI (JANUSZ)
DEL
TENIŠKE
IGRE
ROM
NEON
DANSKI
GLAS
BOŽJE
VZDEVEK
DRUGA
SORAZPLAST MERNI DEL,
TERCIARJA
DELEŽ
KARDELJA
VOJKO
SODBE V POLITIKA
ANZELJC SREDNJEM EDVARDA
VEKU
PORTUG.
NOGOMET.
BRAZ.RODU
SADITEV
VOJAŠKA
BOLNICA
IGRALEC
ŽNIDARŠIČ
ANGLEŠKI
GROF
SL. PISAT.
(EVELINA)
STRUPENA Z NEDELJ- ŠTERN
SKIMI POLJ. REŽ.
GOBA
NEPORABLJEN DEL
OSTER,
JOHN
RIBJE
NEZVENEČ DRAMATIK
LENNON
JAJČECE
SKALA
STROKOVNJAK ZA
LOGIKO
LJUBEZENSKI
ZMENEK
NARODNI
PARK V
UTAHU
DANEU
OBLITJE
OMEJEN,
NEUMEN
ČLOVEK
(SLABŠ.)
AM. FILM.
IGRALKA
STEWART
POTOMEC
ORODJE ZA ŠKOFOV
NADOLBENJE
DRŽAVA
V DRŽAVI
MESTNIK
NOVA KNJIGA
karikaturistke
Slovenskih novic
ORGANIZEM
ŽIVIH BITIJ
ZAČETEK
GESLA
INDIJSKI
PESNIK
(RABINDRANATH)
KEMIČNE
SNOVI
NASELJE
PRI DOBOVI
NAJBOLJ
KALORIČEN
PREMOG
NAGRADNI RAZPIS
PERZIJSKI
POLOSEL
Med reševalci križanke, ki bodo pravilno izpolnili geslo,
bomo izžrebali dobitnike naslednjih nagrad:
GEORGE
GERSHWIN
1 x 1250 EUR* 5 x 250 EUR* 25 x 25 EUR
MAMILO
LSD
SL. REŽIS.
(MITJA)
* Denarne nagrade 1250 EUR in 250 EUR so v bruto vrednosti.
PTIČ
SEVERNIH
MORIJ,
NJORKA
Pri žrebanju bomo upoštevali v celoti izpolnjene kupone oziroma
spletne obrazce, ki bodo poslani do ponedeljka, 23. maja 2016.
MOUNT
LOVEC
NA GAMSE
PASMA
PSOV
POSTAVLJAV.PONT.
MOSTOV
PEVKA SIRK
NOSNA
ODPRTINA
PRI KONJU
ČAKALNI
ČAS

KUpon
FANTIČ,
DEČEK
KONEC
GESLA
KRAJ PRI
VELENJU
Ime in priimek
Naslov
Telefon VRSTA
ŽITA
GOSLI
Nagrajenci bodo objavljeni v petek, 27. maja,
na www.slovenskenovice.si.
VODORAVKDOR ŽIVI
PREDNIK NI POLOŽAJ
NA PODEMADŽAROV MESTO V
ŽELJU
NEMČIJI
VELIKA
KAČA
RAJ,
PARADIŽ
PREBIVALCI ANAMA
ROMUN.
TELOVADKA
geslo nagradne križanke
ZVONIMIRA
ŽUPEVC
ŠPORTNIK
V ČOLNU
Podpis
S podpisom tega kupona dovoljujem, da Delo d.o.o. posredovane osebne podatke uporablja in shranjuje
skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Udeleženec dovoljuje, da Delo d.o.o. navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za statistično obdelavo, segmentacijo
kupcev, obdelavo preteklega nakupnega vedenja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje
kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, oglasnega gradiva, revij, vabil na dogodke
organizatorja in partnerskih podjetij organizatorja ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter
zbiranje naročil oziroma da posredovane podatke uporablja za neposredno trženje. Navedene osebne
podatke lahko Delo d.o.o. hrani in obdeluje do pisnega preklica privolitve udeleženca. Na podlagi 73.
člena ZVOP-1 lahko posameznik kadar koli zahteva popravek ali izbris podatkov, in sicer pisno na naslov:
Delo d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z ZVOP-1 in Zakonom o
varstvu potrošnikov (ZVPot).
FR. FILM.
IGRALEC
DELON
RIMSKI
CESAR
OD 161
DO 180
www.slovenskenovice.si
UTELEŠENJE
REŽ. ZETNAŠ
TERLING
NOVINAR
HRVAŠKA
(PRIMOŽ) POKRAJINA
GL. MESTO
ARMENIJE
PREBIVALEC VASI
SKLADAT.
NEKD.
ZIMBABV. DEVČIĆ
POLITIK KAN.PEVKA
(JOSHUA) MITCHELL
SPOD. DEL
POSODE
AMBROŽ
ČOPI
SL. IGRAL-
TOŽLJIVEC KA (EVA)
(LJUDSKO) JEZIK IND.
BUDISTOV
KRAJ PRI
ŽIREH
VLADO
NOVAK
OPERNA
PEVKA
(NUŠA)
ORANŽADA
(DAVID)
ČEBELJI
PANJ
ALKALIJ.
KOVINA (K)
JEZERO
V ETIOPIJI
OLGA
KACJAN
SLIKAR
GASPARI
GOROVJE
NA KRIMU
PEVKA
RUPEL
POTOVANJE
Z NASTOPI
GOSPO-
SL. SLIKAR, MESTECE
DELANJE ČLAN SKU- ZAHODNO MOČVIR- DARSKA
JOKAVEC
OVINKOV PINE OHO OD INNS- SKA PTICA STROKOV-
IZSKOČITEV
ČISTA DUŠA V BRAH.
KRAJ
PRI KOPRU
JUŽNOAM.
GORSTVO
LOGOTIP
VELIKA
NAGRADNA
IGRA SLOV.
NOVIC
Elektronska pošta
UPOGNITEV
VEČJI
OGNOJEK,
TVOR
NEUTEŠNA
ŽELJA PO
ČEM NEDOSEGLJIVIM
NEKD. JUG.
NACIONAL.
ORGANIZ.
MRAVLJA
OSLOV
GLAS
OLIMPIONIK
ŠTUKELJ
V celoti izpolnjen kupon pošljite na naslov: Delo d.o.o., Marketing,
Dunajska 5, 1509 Ljubljana, s pripisom »25 let« ali izpolnite spletno
prijavnico na www.slovenskenovice.si/krizanka25.
SEKANJE
SIVI
MEDVED
S. AMERIKE
POTEG Z
REZILOM
PERZEJEVA
MATI
NEON
SNEG,
UGODEN ZA
SANKANJE
NJAKINJA
BRUCKA
RASTLINA
VLAŽ. TAL
SHARON
STONE
TOPORIŠČE
PRIPADNIK
SCITOV
VODA
(IZ LATIN.)
PIVSKI
VZKLIK
JOŽE
ŠMIT
SKLADATELJ
UKMAR
PRILOGA
MESNIM
JEDEM
NA ŽARU
JAP. NAROD. PARK
LESK,
SIJAJ
TONE
PAVČEK
LINO
VENTURA