Kommunfakta tätort 2015, SCB

Comments

Transcription

Kommunfakta tätort 2015, SCB
2015
Örkelljunga
Tätortsnamn
1.
2.
3.
4.
5.
Eket
Skånes-Fagerhult
Åsljunga
Örkelljunga
Utanför tätort
• Tätort, minst 200 inv.
Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB), SCB
Folkmängd och landareal
Eket
Skånes-Fagerhult
Åsljunga
Örkelljunga
Utanför tätort
Folkmängd
Areal, km2
2014
2005
Förändring
2010
Täthet
2010
2005 Förändring inv/km2
396
840
673
4 898
2 926
448
854
690
4 574
2 987
-52
-14
-17
324
-61
0,75
1,64
1,08
5,64
0,73
1,57
1,08
5,17
0,02
0,07
0,47
Avstånd
till
centrum
549
521
611
854
Not: Alla uppgifter i tabeller/diagram redovisas enligt SCB:s tätortsavgränsning 2010.
I ett par tabeller görs även jämförelser med tätortsavgränsningen 2005. För nya tätorter anges inga siffror för år 2005.
Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB), SCB
6,7
15,3
6,4
SCB 2015
Tätort
Örkelljunga
Folkmängd efter tätort och år
Eket
SkånesFagerhult
Åsljunga
Örkelljunga
Utanför tätort
396
448
840
854
673
690
4 574
4 898
2 926
2 987
År
2014
2005
Befolkningen efter kön och ålder 2014
Tätort
SCB 2015
Eket
Skånes-Fagerhult
Åsljunga
Örkelljunga
Utanför tätort
Folkmängd
Totalt Kvinnor
396
194
840
387
673
328
4 898
2 546
2 926
1 340
Könsandel, %
Män Kvinnor Män
202
49
51
453
46
54
345
49
51
2 352
52
48
1 586
46
54
Åldersgrupper, %
Medelålder
0-19 20-64 65- år
år, totalt
15
62
23
47
20
55
24
43
25
53
22
41
23
51
26
43
19
59
22
44
Örkelljunga
Förvärvsarbetande och medianinkomster¹ 2013
Tätort
Antal
Andel förvärvsarbetande
Medianinkomster, kr
Invånare
Eket
Skånes-Fagerhult
Åsljunga
Örkelljunga
Utanför tätort
20-64 år
241
470
353
2 504
1 692
Totalt
74
71
70
75
77
Kvinnor
66
66
70
72
75
Män
82
75
70
78
79
Totalt
253 000
257 700
233 500
259 500
249 500
Kvinnor
192 300
208 000
206 300
222 000
218 600
Män
299 200
294 800
262 900
306 500
296 200
Efter kön
Kvinnor
Män
33
26
7
42
62
-20
37
31
6
200
206
-6
108
124
-16
26
24
2
43
56
-13
43
25
18
168
205
-37
130
114
16
1) Sammanräknad förvärvsinkomst. Avser befolkningen 20-64 år, inklusive de med 0-inkomst.
Tätort
Riktning
Eket
Skånes-Fagerhult
Åsljunga
Örkelljunga
Utanför tätort
Inflyttning
Utflyttning
Netto
Inflyttning
Utflyttning
Netto
Inflyttning
Utflyttning
Netto
Inflyttning
Utflyttning
Netto
Inflyttning
Utflyttning
Netto
Totalt och till/från
Totalt
egen
kommun
59
50
9
85
118
-33
80
56
24
368
411
-43
238
238
21
23
-2
39
28
11
37
30
7
105
92
13
66
95
-29
eget
län
övriga
län
30
18
12
27
58
-31
32
13
19
179
234
-55
96
88
8
8
9
-1
19
32
-13
11
13
-2
84
85
-1
76
55
21
SCB 2015
In- och utflyttning under år 2014