Vilken utbildning väljer du?

Transcription

Vilken utbildning väljer du?
Controller
Ekonomichef
Redovisningsansvarig
Redovisningsekonom
Ekonomiassistent
Vilken
utbildning
väljer du?
Kurser våren 2014
 Ekonomichef, controller, redovisningsansvarig
Bokslutsredovisning
Bokslutsredovisning II – praktisk fortsättning
Bokslutsredovisning II – praktisk fortsättning
Bokslutsredovisning III – fördjupning och årsredovisning
Kvalificerade bokslutsfrågor – redovisning och skatt
Ort
Göteborg
Stockholm
Stockholm
Stockholm
REDOVISNING
K2-regelverket
K2-regelverket
K2-regelverket
K3-regelverket
K3-regelverket
K3-regelverket
K3 – fördjupning, välj en eller två dagar!
K3 – fördjupning, välj en eller två dagar!
K3 – fördjupning, välj en eller två dagar!
K3 – Komponentredovisning fastigheter
K3 – Komponentredovisning fastigheter
K3 – Koncernredovisning
IFRS – grundläggande
IFRS – fördjupning
Kassaflödesanalys i praktiken
Intäktsredovisning i tjänste- och entreprenadföretag
Intäktsredovisning i tjänste- och entreprenadföretag
Värdering av varulager och pågående arbeten
Kvalificerade årsredovisningsfrågor ur ett K-perspektiv
God redovisningssed i fastighetsföretag
Ort
Stockholm
Malmö
Stockholm
Malmö
Göteborg
Stockholm
Malmö
Göteborg
Stockholm
Göteborg
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Göteborg
Stockholm
Stockholm
Göteborg
Stockholm
Koncernredovisning
Koncernredovisning – introduktion
Koncernredovisning
K3 – Koncernredovisning
Koncernredovisning – praktisk fördjupning
Kassaflödesanalys för koncern
Ort
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
SKATT, MOMS OCH JURIDIK
Moms I
Aktuella momsfrågor
Aktuella momsfrågor
Aktuella momsfrågor
Handelsrätt – 15 hp (tre kursblock, totalt 6 dagar)
Ort
Stockholm
Göteborg
Malmö
Stockholm
Stockholm
Jan
Feb
Mar
24–26
Apr
Maj
7–9
5–7
22–23
Jan
Feb
12
Mar
Apr
Maj
19
21
5
5
9
6–7
6–7
10–11
21
23
22
14
13
7
23–24
3
24
8
8–9
15–16
22
Jan
Feb
Mar
Apr
28
Maj
20–22
22
Jan
19–21
13
20–21
22
Feb
Mar
Apr
Maj
19–20
3–4
13
24
26
17–18
8–9
fortsättning 
 fortsättning, ekonomichef, redovisningsansvarig, controller
CONTROLLING, EKONOMISTYRNING, ANALYS OCH VÄRDERING
Controllerutbildning
Controllerutbildning
Controllerdagen
Ekonomichefsutbildning
Certifierad controller, *1-årsprogram, start 10–12 februari
Ekonomi- och verksamhetsstyrning
Företagsanalys och värderingsmodeller
Ort
Stockholm
Göteborg
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Jan
ÖVRIGT
Excel för ekonomer
Ort
Stockholm
Jan
Excel för ekonomer
Excel för ekonomer
Göteborg
Malmö
Feb
Mar
5–7
Apr
Maj
26–28
7–9
22
2–4
10–12*
24–25
10–11
Feb
10–11
Mar
Apr
Maj
15–16
20–21
20–21
 Ekonomiassistent, redovisningsekonom
Bokslutsredovisning
Bokslutsredovisning I – förberedande bokslutsarbete
Ort
Stockholm
Jan
Feb
Mar
Apr
7–9
Maj
SKATT, MOMS OCH JURIDIK
Deklaration och beskattning
Moms I
Aktuella momsfrågor
Aktuella momsfrågor
Aktuella momsfrågor
Ort
Stockholm
Stockholm
Göteborg
Malmö
Stockholm
Jan
Feb
Mar
17–19
Apr
Maj
ÖVRIGT
Excel för ekonomer
Ort
Stockholm
Jan
Excel för ekonomer
Excel för ekonomer
Göteborg
Malmö
Anmälan och
information
farakademi.se
19–20
13
24
26
Feb
10–11
Mar
Apr
Maj
15–16
20–21
20–21
Har du frågor, vill ha hjälp med kursrådgivning eller karriärrådgivning,
kontakta oss på telefon 08-506 112 00 eller [email protected]
farakademi.se
Vi ordnar
kompetensen
Quiz
– Testa dina kunskaper
– Tillväxten kommer per automatik
Vårt mål är att vara ditt självklara
val för kompetensutveckling. När
du verkar i en föränderlig omvärld
gäller det att inte stanna upp utan
hela tiden fortsätta utvecklas. Rätt
kunskap ger tillväxt. FAR Akademi
erbjuder rätt kompetens för dig och
ditt företags framgång.
Vi utvecklar människor och företag
över hela Sverige med aktuella
utbild­ningar. Vårt breda och kunskapande kursutbud ger dig relevant
kompetens som bidrar till ­effektivitet
och trygghet i det dagliga arbetet,
men även inför den utmanande
framtiden.
FAR Akademi vet vilken kunskap
som lyfter ditt företag. Vet du?
När måste mindre
aktiebolagbörja tillämpa
antingen K2 eller K3?
Räkenskapsår som påbörjas
efter den 31 december 2012
Räkenskapsår som påbörjas
efter den 31 december 2013
De behöver inte välja
Räkenskapsår som påbörjas
efter den 31 december 2014
Få svaret på
farakademiquiz.se
”
Detta är den bästa och mest
inspirerande kursen jag varit på.
Jag har inte tidigare varit med om
en sådan bra koppling mellan teori
och verklighet.
Robert Svensson, controller,
Statens Jordbruksverk
om Controllerutbildningen
”
Pedagogiskt upplägg, gott om tid för
praktiskt arbete, tydlig framställning.
Bra blandning av deltagare konsulter
vs ekonomer då erfarenheter kan utbytas. Vill gå nästa steg till hösten!
Anna Kristiansen, redovisningskonsult,
BDO Göteborg
om Bokslutskurs I
”
Bra nivå på genomgång.
Engagerade och tydliga lärare.
Fredrik Håkansson, CFO,
Enzymatica AB
om IFRS – grundläggande
B
Vi är ett av Sveriges största
utbildningsföretag med mer
än 100 olika utbildningar inom
revision, redovisning, skatt och
controlling. Bara ifjol utbildade
vi över 10 000 personer.
Vi är stolta över responsen vi får
från våra kursdeltagare – fler än
90% är mycket nöjda med sin
utbildning!
Gå in på farakademi.se för att
inspireras och hitta en utbildning
som passar just dig.
FAR Akademi | Box 6417, 113 82 Stockholm
08-506 112 00 | farakademi.se
Sverige
Porto betalt