Nils Edlund CV och Uppdragshistorik

Transcription

Nils Edlund CV och Uppdragshistorik
2015-03-31
Kontakt
Ankini Konsult
Ejdergatan 1
619 32 Trosa
Tel 070-234 51 61
Mail:
[email protected]
Nils Edlund
CV/ Uppdragshistorik
www.ankini.se
Anställningar /Egen
Född 1951
-
Egenföretagare, Ankini konsult sedan 2009
Produktspecialist på Professional Project Systems AB 2003 - 2008
Konsult på Clarity 2002-2003
Konsult på Kvadrat 1994-2002
Konsult på Enator Industri AB 1991 - 94
Konsult på InControl AB 1986 – 91
ASEA Metallurgy AB 1984 – 86 Systemtekniker /Projektledare
Wirsbo Bruks AB 1978 – 84 Kvalitetschef Stålrörsdivisionen
Utbildning
Doktorand KTH 1977 – 78
Bergsingenjör / Metallurgi, KTH klar 1977.
Erfarenheter
- Erfarenhet av produktutvecklingsjobb både HW och SW projekt.
- Erfarenhet av leveransprojekt
- Erfarenhet av att starta och driva företag.
- Erfarenhet av att leda folk, både i produktion och som projektledare
- Har erfarenhet av hålla utbildning.
- Har erfarenhet av utlandsjobb
- Har produktionserfarenhet.
- Har erfarenhet av styrelsearbete i innovationsföretag och
verkstadsföretag.
- Har lätt att ta beslut.
- Har lätt att samarbeta och skapa förtroende.
- Lärare i Enators projektmodell PPS
- Certifierad i Prince 2 (projektmetod)
- Change Management enl. Prosci
- ITIL foundation Certifierad
- ITIL Service Strategy, Certifierad
- ITIL Capability RCV, Certifierad
Sida 1 av 3
2015-03-31
Historik
Ricoh (f.d. Carl Lamm)
Juni 09 -
Projektledare leveransprojekt med Followprint och PayEx koppling för
betalningstjänster (Ricoh´s MDS installationer)
MDS=Managed Document Services
Alla projekt innehåller, att specificera leveransen i detalj, genomgång av
kundens nät för inkoppling av server och MFP:er. En riskanalys gjordes
för att identifiera hotbilden och få rätt prioritet. Tillsammans med kund
etablerades en leverans- och överlämningsprocedur
-
Sveriges Lantbruksuniversitet
Uppsala Universitet
G4S
Apotek Hjärtat
Skövde Högskola
Huddinge Bostadsbolag Huge
Örebro Högskola
Linnéuniversitetet
Preem
Ramböll
Kuehne + Nagel
WSP-group
Norrtälje kommun
Landstinget i Blekinge
SYSteam
Juni 09 – 31 Okt
Projektledare, taligenkänning till journalsystemet Cross
Pilotprojekt mot Västerbotten Läns Landsting
SYSteam
mars 09 – Juni 09
Projektledare för ett pilotprojekt införande webbokning av tider och
betalning via DIBS på en vårdcentral
PPsystems 2003-2008
Projektledare / Kravställare /Testare
Utveckling av nytt projektsystem helt webifierat och byggt med
webservices och .NET. Har också drivit kundinstallationsprojekt.
Jobbet inkluderade kravspecifikation, systemdesign, starta upp
process för dokumentation, hur man hanterar risker, sätta priorit
avseende funktioner och inrätta testmiljö.
Definiera testförfarandet och hur det godkänns
LKAB 2002 - 2008
Uppdragsutbildare i projektledning
Håller kurser ca: 4-5 ggr per år. Två nivåer grundkurs och
fortsättningskurs. I kurserna ingår också kundanpassning
Ericsson Radio Access AB
mar 01 - sep 01
Projektledare
ANP I&V (ANP = Antenna Near Products). Uppdraget bestod i att
intigrera och Verifiera tre produkter som jobbar ihop. AUI, MCPA och en
TMA. Systemet ingår som en del i UMTS
systemet. Verifieringen var en mix HW SW verifiering.
I uppdraget ingick även att specificera och genomföra en
provningsförfarande för systemgodkännande. Även CM hantering var en
del av uppdraget.
Ericsson Radio Access AB
mar 00 - mar 01
Projektledare
Framtagning av en 1900MHz mastmonterad booster för GSM. Produkten
innehåller ett duplexfilter, ett PA steg, en DC/DC och en PIC processor
plus mekanik. Vidare ingick CM hanteringen d.v.s. lägga upp
produktstrukturen för produkten
Sida 2 av 3
2015-03-31
Ericsson Wireless Internet
AB
jun 98 - feb 00
Projektledare
Framtagning av mjukvarupaketet EVO (Ericsson Virtual Office) vilket är
ett paket som erbjuder en säker uppkoppling via t.ex. trådlöst modem
från din PC, EPOC eller Palm för att kunna läsa/skicka mail hämta
dokument från kontorsnätet o.s.v. Vidare ingår en Proxy för
användandet av 3:e partsapplikationer. Förutom projektledning så
jobbade jag mycket med mjukvaruverifiering och handhavandetestning.
Ericsson Radio System AB
apr 97 - jun 98
Testledare
Verifiering av mottagarkortet i WCDMA (3G) basstationen. Jobbet gick ut
på verifiering och uppbyggnad av testhjälpmedel. Fungerade under en
period som delprojektledare.
Verifieringen var en mix av HW SW verifiering
Allgon
apr 96 - apr 97
Projektledare
Drev 2 projekt:
1. Framtagning av ett duplexfilter för GSM.
2. Framtagning av en nedkonverterare från 1900MHz till 800MHz avsett
för en kund som inte ville köpa nya basar men önskade klara 1900MHz
ändå.
I uppdraget ingick, tillsammans med kunden, identifierar leveransen
både funktion, hur man testar det, leveransförfarandet och
dokumentation.
Ericsson Mobile
Communications AB
jun 94 - apr 96
Projektledare
Framtagning av ett PC-card, typ 3, (instickskort PC) för Mobitex. Gällde
både hårdvara, mjukvara och produktion (förserie i Holland.
Ericsson Mobile
Communications AB
jun 93 - apr 94
Projektledare / Verifiering
Framtagning och verifiering av trådlös Mobitexterminal för VISA kort.
Mycket testning i Toronto. (Fanns inget 8k Mobitexnät i Sverige)
Telemedia
feb 92 - aug 92
Projektledning
Framtagning av en kalkylmodell för debitering av annonser
Transforest AB
jun 91 - apr 93
(Transportbolaget för SCA)
Kvalitetsgranskning
Kvalitetsgranska införandeprojketet, trådlösa terminaler i utlastningshamnarna. Det var ett projekt genomfört av CAP Gemini i Sundsvall som
granskades av Enator
Ovako Ring AB
aug 90 - feb 91
Projektledare
Införandet av ett Oracle baserat ekonomisystem med kopplingar mot ett
äldre IBM baserat system
LKAB jan 90 - aug 94
Lärare i PPS
Utbildade ca: 400 personer vid ca: 20 tillfällen i Praktisk Projekt
Styrning enligt Enators Modell. Ca 4 ggr per år. Det var 3 dagars kurser
Surahammars Bruk AB
apr 88 - mar 89
Projektledare / Systemerare
Ett system för Beordring och återrapportering av Slittade stålband.
Systemet innehåller kommunikation med vågar och streckkoder. Jobbet
var både specning och genomförande. Byggt på PDP11/73
ERA Steel AB
jan 87 - dec 87
Projektledare / Systemerare
Ett Labsystem i Långshyttan byggt på PDP11/73. Skrev kravspecen,
systemerade och kodade tillsammans med personal från ERA Steel
Inland Steel
aug 84 - sep 85
Systemansvarig Tillsatsoptimering
Ansvarig för tillsatsoptimering, både kodning och igångkörning på plats i
Chicago USA
Sida 3 av 3