Onsd 3 febr Margretetorp Torsd 11 febr Marina Plaza Samma

Transcription

Onsd 3 febr Margretetorp Torsd 11 febr Marina Plaza Samma
Onsd 3 febr Margretetorp
Torsd 11 febr Marina Plaza
Samma program båda dagarna
8.30 – 10.00
Region Skånes vårdprogram för nacksmärta och funktionsnedsättning
efter olycka
Hans Westergren. Med dr Öl och Eva-Maj Malmström, Dr Med vet,
sjukgymnast, båda Smärtrehab SUS, Lund
Kontaktperson: Åsa Theander, AKO
10.00 - 10.30
Paus
10.30 - 12.00
Nya diabetesriktlinjer
Magnus Löndahl, överläkare, endokrinologen SUS och Eva Oest,
allmänläkare, Capio Söder Helsingborg
Kontaktperson: Lotta Fredholm, AKO
12.00 - 13.00
Lunch
13.00 – 14.45
Information om standardiserade vårdförlopp för lymfom, lungcancer,
bröstcancer, kolorektalcancer och CUP (cancer av okänd primärtumör)
Per Axelsson, sektionsöverläkare hematologi,
Mats Lagerstedt, sektionsöverläkare lungsektionen,
Karina Sandström, kontaktsjuksköterska bröstenheten,
Fredrik Jörgren, specialistläkare kirurgi,
samtliga lokala patientprocessledare, Helsingborgs lasarett
Start av diagnostiskt centrum i Helsingborg
Anders Birr, överläkare och enhetschef Diagnostiskt Centrum
Kontaktpersoner: Cecilia Utterström, koordinator och Åsa Theander, AKO
14.45 - 15.15
Paus
15.15 – 16.30
Primär enures hos barn
Thomas Forsberg, barnläkare, Helsingborgs lasarett
Kontaktperson: Lotta Fredholm, AKO
För ev. sen anmälan eller ändring i anmälan v.g. maila [email protected] .
Anmälan viktig eftersom storlek på lokal och antal sittplatser anpassas efter antalet anmälda deltagare.
Ev. åhörarmaterial som föreläsarna vill förmedla läggs ut på AKO Skånes hemsida, ”Uppdrag och information”,
”Fortbildningsmaterial” strax före eller efter fortbildningsdagen och tas bort därifrån efter 1-2 månader.
Fortbildningsgruppen Nordväst/AKO, SFAM NVS, studierektorerna PV NVS
genom Åsa Theander, [email protected]
2015-12-14