Totalförsvar Öland Programblad

Transcription

Totalförsvar Öland Programblad
6293094
1. Scen - Folk och Försvar
debatt
2. Hantverksmarknad
3. Rekrytering
4. Servering
5. Stridsbåt 90
6. Kustbevakningen
7. Hemvärnets koktross
8. Fallskärmshoppning SFF
151902
MOB1
9. Polis, Ölands Räddningstjänst, Sjukvårdstält,
Brukshundklubben SBK
10. Bilkåren fordonsvisning
11. Motorcyklar FMCK
12. Radiofordon FRO
13. Stabsplats
14. Kanonvärn hemvärnet
15. Hamncaféet
8
7
4
1
6
5
Totalförsvar
Öland
2
3
15
9
Stora Rör 26 september 2015
10
11 12
13
14
151516
70
70 m
m
6292525
© Borgholms Kommun och Lantmäteriet
Skala 1:1500
Skapad med InfoVisaren
2015-02-22
Totalförsvar Öland i samarbete med:
Fritt inträde!
Servering
Parkering 20 kr
Totalförsvar Öland
PROGRAM
10.00 -16.00 Stationsvis Förevisning
10.30 Frivilliga Flygkåren fäller rapportkapslar med vinstlotter och filmar.
11.00 Hemvärnets 75-årsjubileum. Hemvärnets musikkår, fanvakt och
högtidstal.
11.25 JAS 39 Gripen överflygning (utgår vid skarp insats)
11.30 Folk och Försvar. Försvarsdebatt med medverkan från försvarsutskottet
och försvarsledningen.
13.00 Konsert. Hemvärnets musikkår
13.30 Frivilliga Flygkåren fäller rapportkapslar med vinstlotter och filmar.
14.00 ”Krisberedskap - är du beredd?” Miniseminarium med Länsstyrelsen
och Ölandskommunerna
14.30 Svenska Fallskärmsförbundet hoppar och landar inom hamnområdet
15.00 Hemvärnet stormar hamnen med Stridsbåt 90
15.30 Flyguppvisning
16.00 Avslutning
Nya utmaningar för Sveriges säkerhet
Seminarium - Öppet för allmänheten
Program
11.30 Inledning, Lena Bertholdson, Generalsekreterare, Folk och Försvar
11.35 Östersjön, hur är säkerheten?
Och vad innebär den för försvaret?
Jonas Haggren, konteramiral, Försvarsmakten
11.55 Min syn på vårt säkerhetspolitiska läge och försvaret av Sverige
Medverkande: Allan Widman (FP), ordf försvarsutskottet och Åsa Lindestam
(S), vice ordförande försvarsutskottet
12.15 Reflektioner.
Annika Nordgren Christensen, försvars- och säkerhetspolitisk debattör
12.20 Gemensam diskussions- och frågestund med föregående talare.
13.00 Slut
Moderator: Lars Ekeman, tidigare generalsekreterare Folk och Försvar
REKRYTERING!
Foto: Louise Åström
Foto: Carin Svensson
Foto:
L
ouise
Åström