Självstudier för direktstart på TS2

Transcription

Självstudier för direktstart på TS2
Självstudier som kursdeltagaren ska göra innan TS2 –kursstart:
1. Jobba igenom bilaga 4 och 6 i TS1-pärmen och skicka in till TS2-kursledaren som checkar av.
Genomför befintligt instuderingsFrågor på försvars- och anfallsspel TS1, se frågorna under rubriken
”Frågor på försvars- och anfallsspel TS1” längre ner i detta dokument. Självtestet innehåller även
följande frågor om Grundteknik:
a. Vad menar vi med grundteknik i handboll?
b. I vilka fem stadier kan man dela in teknikträningen?
Ts1 Försvarsspel:
Se DVD/webb-utbildningsmaterialet ”Individuell Anfalls- och Försvarsspels teknik. Du ska förstå
följande:
a. Överlämna/överta/överblick 33
b. Bra eller dåligt spelavstånd till
c. Stöta
d. Säkra
e. Utgångspositioner
Se nytt webbaserat utbildningsmaterial ”Samarbete i Anfall- och Försvarsspel”. Du ska förstå
följande:
a. Övningar inom "man-man", "zonförsvar", ”kombinerat" försvar 19
b. Man-man försvar -i Grunder försvar
TS1 Anfallspel:
Se DVD/webb-utbildningsmaterialet ”Individuell Anfalls- och Försvarsspels teknik. Du ska förstå
följande:
Individuell teknik – skott (stäm- o hoppskott) och genombrott (stegisättning, Öststatsfint)
Frågor på försvars- och anfallsspel TS1
Information:
Dessa frågor ska du kunna svaret på för att kunna hänga med i undervisningen på TS2.
Det förväntas att du kan detta när du startar på TS2:an.
Du hittar svaren på dessa frågor i Anfallsspels- och Försvarsspelsdelarna i TS1-pärmen.
De två sista frågorna hittar du svaret på i Grundteknikdelen i TS1-Pärmen.
Svara skriftligt på följande frågor:
SVENSKA HANDBOLLFÖRBUNDET
Idrottens Hus, 114 73 Stockholm
Tel: +46(0)8-699 60 00
Fax: +46(0)8-93 85 74
www.svenskhandboll.se
1) Vilka är de fyra faserna i anfallsspel?
Beskriv de fyra olika faserna.
2) Vilka är försvarsspelets olika faser?
3) Vad är skillnaden på forechecking – backchecking?
4) Vilka är de olika försvarsformerna?
5) Varför förordar vi man-man försvar i tidig ålder?
6) Nämna 3st individuella försvarstekniker.
7) Vad står de 3 Ö:na för gällande samarbetsprinciper i försvar?
8) Vilka benämningar har vi på spelarna i 3-2-1 försvar och vad är viktigt att tänka på när det
gäller ”spetsen”?
9) Nämn minst tre punkter varför vi tränar på kontringsspel.
10) Vad menar vi med grundteknik i handboll?
11) I vilka fem stadier kan man dela in teknikträningen?
SVENSKA HANDBOLLFÖRBUNDET
Idrottens Hus, 114 73 Stockholm
Tel: +46(0)8-699 60 00
Fax: +46(0)8-93 85 74
www.svenskhandboll.se