Fördelarna med att flytta till Portugal:

Transcription

Fördelarna med att flytta till Portugal:
Non Habitual Resident Law (NHR Status)
Status för svenskar som flyttar till Portugal
Portugal har nyligen infört en ny skattestatus som
innebär att du kan ansöka om att bli Non Habitual
Resident, ”NHR”. Denna skattestatus är intressant om
dina inkomster kommer från icke portugisisk källa och
från ett land som är ”godkänt”. Svenska privatpersoner
tillhör denna kategori. Om du kvalificerar dig för denna
skattestatus så kommer Portugal att undanta dina
svenska pensionsinkomster från beskattning.
Fördelarna med NHR status för svenskar som flyttar till
Portugal är följande:
1. Portugal beskattar inte utländska pensioner.
2. Skattefriheten gäller även utländska inkomster från kapital, ränta
och utdelningar.
Create Wealth | Grow Wealth | Preserve Wealth | Pass on Wealth
Imperius Asset Management works alongside
international accountancy firms to offer foreign nationals
advice on gaining the NHR status in Portugal and providing
international financial planning solutions when leave your
country of origin.
Imperius Asset Management is a pan European
Independent Financial Services Organisation that
specialises in advising members of the international
community across the world in all areas of financial planning
and investments. As founder member of the Federation of
European Independent Financial Advisors we are at the
forefront of the European financial services industry.
Fördelarna med att flytta till Portugal:
•
•
•
•
•
Bästa land för pensionering
Portugal har ett av EU’s bästa skattesystem
Ingen arvsskatt/gåvoskatt
Ingen förmögenhetsskatt
Låg/ingen kapitalskatt
Office: Rua Armando Villar, 42 | 2750-777 Cascais | Portugal
Telephone: +351 213 955 537 | Email: [email protected] | [email protected]
Founder member of the Federation of European Independent Financial Advisors.
We are regulated to operate in Europe by the Central Bank of Ireland (No. 50457), and are authorised to work in Portugal under
the Insurance Mediation Directive and Freedom of Establishment.