Remiss Mikrobiologi v9.1 (56109

Comments

Transcription

Remiss Mikrobiologi v9.1 (56109
Remiss Mikrobiologi
Patient ID och Namn
RENSA
SKRIV UT
Beställare, adress + Kund-kod:
Svarskopia till
Betalningsansvarig om annan än beställare
Patient ID ej styrkt
Provtagningsdatum
Tid
Provtagare RSID
Tillgängligt tel. nr
Remitterad av (namn i klartext)
Grunddiagnos, anamnes, frågeställning
Immunsupprimerad
Antibiotikabehandling
Gravid
pågående ..................................
planerad ....................................
avslutad .. ..................................
Utlandsvistelse i land/stad:
Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23
221 85 Lund, Tel. 046-17 32 50
Blod/punktat/vävnad
Blod
Likvor (Csv)
Ledvätska
Pleuravätska
Punktat
Kateterspets (CVK / CDK mfl)
Biomaterial övrigt
Biopsi/vävnad
.........................................
Önskad undersökning
Odling
Svampodling
Helicobacter pylori (biopsi)
Mikroskopi
Bakterie-DNA (16S rDNA)
Borrelia-DNA (ledvätska)
.........................................
Meningitagens i likvor
DNA-påvisning
Sekret - Sår/Genitalia
Sår ytligt
Sår djupt
Trycksår/bensår
Op-sår
Abscess ytlig
Bettsår
Cervix
Uretra
.........................................
Önskad undersökning
Odling
Stafylokocktoxiner
SSSS (exfoliatin)
TSST-1
Etiketter blododlingar
B1506
Urin
Övre luftvägar
Tarmbakterier
Sinussekret
Urin mittstråle
Blåstid: ........................ (tim)
Kateterurin
Blåspunktion
.........................................
Önskad undersökning
Odling
.........................................
Arabinitolkvot (på filterpapper)
Nasofarynxsekret
Tonsillsekret
Bakre svalgvägg
Hörselgångssekret
STI
Odling
Fusobakterier
Meningokocker
Pertussis
Chlamydophila pneumoniae
/Mycoplasma pneumoniae
.........................................
Nedre luftvägar
Tracheal / bronkial-sekret
Sputum
CF/....................
Sterilt borstprov (bronkialt)
Bronksköljvätska (BAL)
Önskad undersökning
Odling
Pneumocystis jiroveci
Pertussis
Chlamydophila pneumoniae
/Mycoplasma pneumoniae
Legionella
/Chlamydophila psittaci
.........................................
Önskad undersökning
Clostridium difficile (burk)
Helicobacterantigen (burk)
Salm, Shig, Yers, Camp
Vagina
Svalg
Urin
Rectum
Uretra
...............
Önskad undersökning
Chlamydia trachomatis
/Gonokocker
Mycoplasma genitalium
Odling Gonokocker (ej urin)
Svamp
Genitalia
Tungskrap
Sputum
Bronksköljvätska (BAL)
Fot
Hand
Nagelskrap
Hudskrap
.........................................
Önskad undersökning
Svampodling
Inkl. mikroskopi (ej eSwab)
.................................
Öga
Konjunktivalsekret
Kornealskrap
.......................................
Önskad undersökning
Odling
Acantamöba
EHEC
Kontroll tidigare känt agens
.........................................
Parasiter
Faeces i SAF
..................
Mikroskopi
Cystor och maskägg
Specialundersökningar
Cryptosporidium/Oocystor
Hälsokontroll
Schistosomaägg(urin/faeces)
.........................................
DNA påvisning
Faeces utan tillsats
Tarmprotozoer
E. histolytica, E. dispar,
C. parvum/hominis, G. intestinalis
Tarmprotozoer + D. fragilis
Mykobakterier
Sputum
VSK
Urin
Bronkialsekret
.........................................
Önskad undersökning
Tb-odling
Inkl. mikroskopi
Inkl. PCR (M. tuberculosis)
För laboratoriets anteckningar
2504561092
www.skane.se/labmedicin
Faeces, burk
Hälsokontroll Salm/Shig
Önskad undersökning
Arcanobakterier
Faeces

Similar documents