Föräldraråd Pysslingen, Maria Ro Förskola

Transcription

Föräldraråd Pysslingen, Maria Ro Förskola
Föräldraråd Pysslingen, Maria Ro Förskola
Protokoll från möte 2015-05-05
Närvarande Föräldrarådsrepresentanter:
Jenny Nilsson, Prästkragen
Lisa Holmberg, Tussilagon
Camilla Edvinsson, Tussilagon
Madeleine Karlsson, Violen
Isabella Gavriilidou, Violen
Björg Bigisdottir, Vitsippan
Felice Vruzekolk-Frehen, Vallmon
Representanter från Förskolan:
Cia Carlsson, förskolechef
Johanna Hinriksdottir, personal från Ugglorna
Mötet öppnades
Cia förklarade mötet öppet och genomgång av mötesordning.
Jenny Nilsson skriver protokollet.
Genomgång av föregående protokoll
Cia gick igenom de förbättringsområden som kommit fram från Lärande Index. Lärande Index är ett
utvecklande verktyg för att bli en bättre pedagog.
Cia och personalen värdesätter de inspirationsmöten en gång i månaden som går ut på att utveckla och
inspirera varandra för att höja nivån på deras pedagogiska arbeta och verksamheten.
Vi har köpt in lådor till hallen där uteleksaker finns. Varje låda visar med bild och antal på vad som ska finnas i
lådan så barn och pedagoger lätt ska kunna lägga tillbaka och se om något fattas. Föräldrar som hämtar barn
vid stängningsdags kan gärna fråga sina barn vart sakerna ska finnas så kommer rätt sak till sin rätta plats.
Föräldrar får gärna fråga barnen var sakerna ska vara vid hämtning vid stängningsdags, de tycker om att hålla
ordning och visa att de kan. Vi ska försöka undvika att alla saker hamnar i stora utelådan där vi inte har någon
koll på om något försvinner i en stor hög.
Vi har nu köpt in jord för att plantera. Det blir kollektiv plantering utomhus. Detta är väldigt populärt hos
barnen.
Stora stocken utanför Vitsippan kommer att tas bort då de minsta barnen tycker om att pilla bort och smaka på
den. Den kommer ersättas av en bil med släp som står fast i marken.
Nu i dagarna har Johanna och Pernilla fått info vilka datum som gäller för de blivande förskoleklass-barnen för
besök på skolan.
Angående den nya organisationen som Cia informerat om tidigare kommer Cia få veta vad hennes nya roll blir
6/5. Därefter kommer information skickas ut till alla medarbetare under vecka 21. Även föräldrar kommer få
ett informationsbrev om den nya organisationen exakt vilket datum detta blir är inte klart men troligtvis i
början på juni.
Barnantal/personal
I augusti 2014 tappade vi 25 st barn som började förskoleklass. Cia startade då ett baby-café som verkar ha gett
resultat. I augusti har förskolan 105 barn vilket innebär fulla barngrupper. Väldigt roligt att förskolan är så
populär och har bra rykte.
9 inskolningar kommer ske på Tussilagon och 4 på Vitsippan. Syskon har förtur. Inga fler inskolningar på Violen.
De stora barnen från dessa avdelningar flyttas upp till Prästkragen och Vallmon. De barn och föräldrar som är
berörda av detta är informerade och barnen har varit och hälsat på hos sina nya kompisar.
I maj-juni 2016 kommer förskolan ta in en extra pedagog och ytterligare 5 barn. Vi försöker hålla terminerna
lugna och stabila utan inskolningar mitt i.
27 st 6-åringar kommer gå till skolans värld efter sommaren.
Sommarfesten
Den 4/6 kommer sommarfesten vara. Den 11/5 har personalen planeringsmöte inför detta, mer info kommer.
Sommarledigheten
Maria Ro har stängt vecka 28-30. 4 pedagoger kommer vara på Raus förskola. Bemanningen ser ut enligt
följande:
Vecka 28: Johanna, Qamile, Rema och Camilla
Vecka 29: Johanna och Camilla
Vecka 30: Nicolina (Är föräldraledig för tillfället men vill jobba lite extra under sommaren)
De föräldrar som anmält behov av omsorg kommer få närmare information om plats tider mm
Övriga frågor
Fråga kom upp hur varför man inte flyttar upp alla Tussilagobarn till en avdelning och alla Vitsippebarn till en
avdelning utan delar på dem. Cia förklarade att pedagogerna har sett till gruppdynamik och antal när de delat
upp barnen så att gruppkonstellationen ska bli så bra som möjligt.
Gården är ännu inte fri från vatten när det regnar. Det har skett 4 dräneringar och fastighetsägaren driver en
långsam process på hur underlaget ska kunna bli bättre. Förslag finns på t.ex. en mjuk ”lekplats-matta” under
gungan men då måste underlaget vara bra annars kommer bara vatten lägga sig ovanpå.
Det kommer ske påfyllning av sand i sandlådorna efter sommaren.
Det framfördes positiv feedback till personalen som tar så bra hand om våra barn 

Similar documents