Karstorpsblad 150408 - Karstorps villaförening

Transcription

Karstorpsblad 150408 - Karstorps villaförening
VALBORG
Välkomna till vårt valborgsfirande som vi kommer att arrangera
gemensamt med Svanetorps villaförening på den stora gräsmattan
bakom Svanetorpsskolan. Vi tänder stora bålet klockan 20.00.
Kören Mixtus Cantus hälsar våren välkommen. och vi tänder små
eldar för korvgrillning
Vi kommer att sälja lotter samt även marshmallows på en grillpinne
och dricka till barnen.
Det finns möjlighet att lägga smått ris, alltså inga tjocka
trädstammar, grästorvor eller liknande, på plats tidigast måndagen
den 20/4. Det kommer att finnas ett utmarkerat område och vi ber er
att respektera detta.
Varmt välkomna
Styrelsen
PS Reservera gärna söndagen den 14 juni för årets sommarfest
Karstorpsbladet
2015-04-08
Sammanfattning av årsmötet
På vårt årsmöte den 24 mars avhandlades bland annat följande punkter:
Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Årsavgiften fastställdes till 100 kronor per år (oförändrat belopp).
Styrelsens sammanlagda arvode blev oförändrat 6 500 kr per verksamhetsår.
Styrelse och revisorer valdes. Se bifogad funktionärsförteckning!
Föreningen kommer att arrangera valborgsmässofirande.
Föreningen kommer att arrangera en sommarfest.
Styrelsen fick i uppdrag att lämna yttrande när det gäller järnvägen, till Trafikverket ang.
järnvägsplanen och till kommunen ang. detaljplanen. Även intresserade utanför styrelsen
skall gärna medverka i uppdraget.
Sommarfest söndagen den 14 juni
På eftermiddagen söndagen den 14/6 är det
traditionsenlig Sommarfest för hela familjen. Det är
nu 41:e gången som vi ordnar sommarfesten.
Vi föreslår att vi i år ordnar festen en söndag i stället för en
Lördag. Vi hoppas att det passar bättre för alla.
Vi återkommer med inbjudan och fler detaljer.
Kontakta gärna någon i styrelsen:
Vi uppskattar om du har tips och önskemål inför festen.
Vi behöver ett antal funktionärer för att genomföra festen. Är du intresserad av att hjälpa till
ett tag på eftermiddagen?
Järnvägen
Nu är det läge att tycka till om järnvägen genom Åkarp!
Trafikverket har nu tagit fram ett förslag på en järnvägsplan för utbyggnadentill fyra spår av
järnvägen genom Åkarp. Kommunen har tagit en detaljplan som är en förutsättning för
jrnvägsutbyggnaden. Vi nu har möjlighet att lämna yttranden på dessa planer fram till den 26 april.
Hör gärna av dig till någon i styrelsen om du har några synpunkter eller förslag som du vill att vi skall
ta med i våra yttranden. Du kan hitta planerna på kommunens och Trafikverkets hemsidor.
Järnvägsplanen visas också i Trafikverkets utställning på Alnarpsvägen 54 i Åkarp, tisdagar 9 – 15 och
torsdagar 18 – 20.
Vinprovningar
Vi fortsätter våra populära vinprovningar under ledning av vår vinexpert Bengt-Göran Lindmark.
Provningarna är öppna för alla, inklusive rena nybörjare. Vi träffas omkring åtta gånger om året. Är
du intresserad så kontakta Jan Klevås (46 02 90).
Kontakt med styrelsen
Villaföreningen har en egen hemsida.
www.karstorpsvillaforening.se
2
Där kan du se vilka ärenden vi arbetar med, korrespondens med kommun, styrelseprotokoll m.m.
Villaföreningen har också en egen e-postadress: [email protected] Om du önskar att få kopior av
Karstorpsblad och styrelseprotokoll per e-post så meddela din e-postadress genom att skicka ett epostmeddelande till oss.
Vad gör vi i villaföreningen?
Historik
Karstorps villaförening bildades i februari 1975 i samband med bostädernas
uppförande 1973-74. Då blev det föreningens primära uppgift att bevaka och
kvalitetssäkra villornas byggnation.
Villaföreningen fokuserar och värnar om trivsel, säkerhet och funktionell service för
alla boende.
Föreningen är mycket aktiv med att hålla kontakt och är pådrivande gentemot
kommunen i många frågor som berör oss. Villaföreningen har kontinuerlig kontakt
med kommunen när det gäller deras framtagna förslag till framtidsplaner som vi får
ta del av och lämna synpunkter på. Det gäller även alla andra viktiga frågor om
Åkarps infrastruktur.
Villaföreningen har genom alla år av arbete arbetat med att genomdriva och påverka
vår miljö och boendesituation inom Karstorps villaområde.
Idag står också Åkarp inför en mycket avgörande förändring av infrastrukturen. Flera
viktiga händelser inte minst tågomläggningen - Har t.ex. Skånetrafiken/Banverket
planer på att minimera antal tågstopp i Åkarp under den långa byggperioden? Dessa
tankar har prövats tidigare. Hur kommer det i så fall att påverka oss och våra barn?
Det finns många frågor som vi kan ställa oss och som berör oss alla.
Villaföreningen gör också en liten demografisk undersökning som underlag för
utvärdering av nya aktiviteter för alla åldrar. Vi hoppas på många intressanta och givande förslag
från er framöver.
Frågor och projekt som engagerar villaföreningen:
Kommunens framtidsplaner
Håll- och stopptider vid Åkarps station
Vägar, cykel- och gångbanor
Hastigheten på våra lokalgator
Grönområden
Vatten och avloppssystem
Lekplatser
Snöskottning
Tennisbanan
Sommarfesten
Valborgsfirandet
Vinprovning
Föreläsningar
m.m
3
Detta är en vädjan till er, speciellt med betoning på den yngre generationen och barnfamiljer.
Läs och begrunda, tala med grannar och vänner i området och kontakta oss.
Det är framtiden vi talar om som ni och vi kan påverka redan nu.
Vi är alla enskilda individer med blandade kunskaper och bakgrunder, men tillsammans bildar vi en
stark grupp med massor av olika erfarenheter. Tänk inte ”Det där kan inte jag!” utan ”Vad kan jag
bidra med?”
I samband med de väldigt uppskattade arrangemangen Valborgsmässoafton och Sommarfesten
behövs frivilliga krafter för att vi skall kunna genomföra dessa på ett trivsamt sätt.
Medlemskap i Karstorps villaförening
Vi hoppas att du vill vara medlem i villaföreningen nu i år. Ett inbetalningskort bifogas. Betalning av
årsavgiften 100 kronor sker via insättning på villaföreningens Plusgiro 454880-6:
Funktionärer under verksamhetsåret 2015 - 2016
Hemsida
www.karstorpsvillaforening.se
E-postadress:
[email protected]
Styrelse
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamöter
Jan Klevås
Carl Rosberg
Hans-Christian Becker
Ann-Marie Malm
Marie Pegelow
Frostavägen 3
Rönnebergavägen 16
Ingelstadsvägen 41
Ingelstadsvägen 9
Oxievägen 6
46 02 90
97 33 39
606 17 67
46 11 83
0736 44 07 78
Anders Åkesson
Per Lövdahl
Oxievägen 9
Ljunitsvägen 17
46 16 36
0708 94 69 95
Kuno Skoog
Camilla Borggren
Ljunitsvägen 11
Harjagersvägen 12
46 16 90
43 74 76
Ansvarig för tennisbanan
Carl Rosberg
Rönnebergavägen 16
97 33 39
Utlåning
Takstege
Onsjövägen 12
46 06 13
Revisorer
Ordinarie
Valberedning
Jan-Olof Johansson
4