Järnvägen behöver dig!

Transcription

Järnvägen behöver dig!
Järnvägen
behöver
dig!
Den moderna järnvägen
bygger på den senaste tekniken
inom flera områden, som tele-/
datakommunikation, signal- och
elkraftsystem, spårbyggnad etc.
Järnvägsvärlden präglas idag av
ökande internationalisering
och optimism inför framtiden.
Branschen bedömer att det
kommer att behövas många
utbildade järnvägstekniker
framöver.
Arbetsmarknadsutbildningar
Signaltekniker
Bantekniker
Trafikverket Järnvägsskolan
Järnvägsskolans är Skandinaviens enda kompletta
leverantör av järnvägsutbildning. Skolan ligger i
Ängelholm och är en del av Trafikverket. Järnvägsskolans lärare har lång yrkeserfarenhet från järnvägen. Med lärarnas höga kompetens och med tillgång
till våra omfattande och moderna övningsanläggningar får kursdeltagarna de allra bästa möjligheterna till att öva och lära sig de arbetsuppgifter som
ska utföras i spåret.
För de arbetsmarknadsutbildningar som Järnvägsskolan erbjuder varvas studier på skolan i Ängelholm
med praktik ute hos en arbetsgivare.
Vem kan bli tekniker?
Järnvägstekniker är yrket för dig som tycker om att arbeta fysiskt, utomhus, i lag,
med teknik. Du är inte främmande för att jobba natt eller för att arbeta utanför
hemorten.
Arbetsmiljön kan vara fysiskt krävande och arbetet är säkerhetsklassat så du ska
ha god hälsa och uppfylla de krav som Transportstyrelsen ställer i föreskriften
BV-FS 2000:4. Bland annat krävs god syn och hörsel och fullgott färgseende, du
får inte heller ha sjukdomar som diabetes, högt blodtryck eller epilepsi. Säkerhetsarbetet ställer även krav på god svenska.
Vad gör järnvägsteknikern?
Järnvägstekniker är den som arbetar ute i spåret med att bygga och underhålla
järnvägen. Arbetet sker på dygnets alla timmar och omfattar ofta resor och arbete
på annan ort än hemorten.
Som tekniker får du arbeta med allt från äldre teknik till det allra modernaste.
Arbetsmarknadsutbildningen som Järnvägsskolan ger är en grundutbildning.
Signaltekniker
I moderna järnvägssystem kombineras höga hastigheter med maximal säkerhet.
Det är det avancerade signalsystemet som gör det möjligt. Säkerhetssystemet är en
avancerad anläggning uppbyggd av flera delsystem som påverkar varandra.
Utbildningen till signaltekniker innehåller åtskilliga praktiska
övningar. Dessa utförs
bland annat med hjälp
av en fullskalig övningsanläggning som kopplats
till en modelljärnväg. På
så sätt får man en tydlig
bild av vilka effekter
olika åtgärder får på
trafiken.
För att läsa till Signaltekniker ska du genomgått elprogrammet på gymnasiet eller fått motsvarande kunskaper på
annat vis.
Utbildningen startar med en veckas yrkesintroduktion.
Är sen fortsatta studier aktuellt, fortsätter kursen med tre
veckor grundkurs som följs upp av yrkesutbildningen till
signaltekniker under 22 veckor. Total utbildningstid är
26 veckor.
Kursen innehåller de område som utgör grunderna som exempelvis montage och injustering av spårledningskretsar,
skarvning och terminering av olika kabeltyper, montera och
underhålla de vanligaste signalsäkerhetsobjekten på bangård samt redogöra för funktion och felavhjälpa väggskydd
på linje. Dessutom ingår utbildning i reläställverket modell
59. Deltagarna får analysera kretsschema för kraftförsörjning, manöversystem, växelomläggningar etc samt lokalisera och avhjälpa fel och driftstörningar i ställverk.
Bantekniker
Spåret är grunden för all järnvägstrafik. Hela idén med
järnvägstrafik bygger på det faktum att friktionen mellan
hjul och räls är väldigt liten. Dagens trafik innebär tyngre
godståg och snabbare persontåg. Det ställer höga krav på
spåret och dess uppbyggnad. Teknikerna som arbetar med
spåret måste ha hög kompetens inom områden som anlägg-
ningsteknik, geoteknik, materiallära och svetsteknik.
För att nå bästa möjliga effekt i den bantekniska utbildningen varvas teoretisk undervisning med praktiska moment i
utbildningarna. Skolans övningsanläggningar möjliggör
träning av de praktiska momenten.
För att söka utbildningen till Bantekniker ställs inga speciella förkunskaper, har du erfarenhet från anläggnings- och/
eller svetsarbete kan det underlätta studierna men det är
inget krav. Utbildningen till bantekniker kräver dock att
du har din praktiktid ordnad hos en arbetsgivare innan du
startar utbildningen.
Utbildningen startar med en veckas yrkesintroduktion.
Är sen fortsatta studier aktuellt, fortsätter kursen med tre
veckor grundkurs och följs upp av yrkesutbildningen till
bantekniker under 14-28 veckor. Total utbildningstid är
18-32 veckor.
På kursen får du god
förståelse för hur
järnvägen är uppbyggd, fungerar och
hur de starka krafter
som tågtrafiken innebär påverkar bankroppen. I kursen ingår
också kapning och
slipning av räls.
Efter denna kurs
rekommenderar vi
en fortsättning av
utbildningen till
växelbyggare och/
eller termitsvetsare.
Så här gör du
om du vill gå en arbetsmarknadsutbildning till Järnvägstekniker
1 Prata med din arbetsförmedlare
2 Arbetsförmedlingen gör ett urval bland de sökande
Urvalet baseras bland annat på:
• Att den sökande har rätt förkunskaper
• Kännedom om den sökande klarar kraven på syn, hörsel, färgseende osv
• Att den sökande är medveten om vad yrket
innebär
• Sökandes kunskaper i svenska språket
• För den som vill bli bantekniker ska en arbetsgivare stå bakom den sökande och garantera praktikplats
3 Yrkesintroduktion startar
4 Urval till fortsatt utbildning görs av Arbetsförmedlingen och baseras på yrkesintroduktionen
5 Grundutbildning och efterföljande Yrkesutbildning startar
Trafikverket Järnvägsskolan
Box 1262
262 24 Ängelholm
Telefon 010-124 30 00
www.jarnvagsskolan.se
[email protected]
Kontaktpersoner
Handläggare för Arbetsmarknadsutbildningar
på Järnvägsskolan
Jenny Sebelius tel: 010-124 30 44
[email protected]
Utbildningsplanerare för Signalteknik
Staffan Parkhed Tel: 010-124 30 41
[email protected]
Utbildningsplanerare för Banteknik
Göran Lagerqvist Tel: 010-124 30 43
[email protected]
Arbetsförmedlingens kontakt
Cecilia Eliasson Tel: 010-486 85 09
[email protected]
Utbildningsnummer Banteknik 45613
Utbildningsnummer Signalteknik 45614

Similar documents