Protokoll Höja byalag sryrelsem öte 21. 10 -09

Comments

Transcription

Protokoll Höja byalag sryrelsem öte 21. 10 -09
Protokoll Höja byalag sryrelsem öte 21. 10 -09 -20
Närvarande: Niclas Höglund, Marlene Persson, Annika Lindvall, Maria Elvenäs, Camilla
Spångäng.
# Mötet öppnas av ordfiirande Niclas Höglund
# Yal
av mötessekreterare
# Yal
av protokolljusterare
*
Camilla Spångäng
-
Maria Elvenäs
#
Godkännande av dagordning.
#
Beslut om tipspromenad i samband med lekplatsstädning den 2 oktober kl 10.00.
Utdelade arbetsuppgifter i samband med tipspromenad:
Tipsfrågor vuxen,/barn Tord Elvenäs
Tipstalong Maria Elvenäs
Priser
vuxen Maria Höglund
Priser
barn Annika Lindvall
Pennor Camilla Spångäng
Utslagsfråga Carnilla Spångäng
Inbjudan Niclas Höglund/Camilla Spångäng
Klubbor till barnen Annika Lindvall
#
Ska
vi anordna oktoberfest i
år? Beslut
om att hoppa över i år. Däremot kom örslag pä att
anordna grillkväll vid Rönneå till våren 2012.
#
Ritning på blivande
busshållsplatsen uppe
vid kyrkan visades. Beslut om att ordörande
Niclas Höglund gör en skrivelse tillsammans med Lekplatsfiireningen med synpunkter på
placering av "fallan".
#
Övrigt!
Styrelsen ska fi ett bidrag pä 250 krlpers att gå ut och äta
ör
som tack
ör
gort arbere i
Sryrelsen.
Tomtetåget blir prel 11 december. Annika Lindvall kollar lokal och om Bittan kan spela.
Förslag pä att undersöka om det finns bidrag att fa frän komrnunen eller ur fonder.
#
Förslag från styrelsen att skänka en suffuna
till lekplatsöreningen till inköp av leksak till lek-
platsen.
Nästa sryrelsemöte 30 november.
#
Mötet
avslutas.
Vidpennan Camilla
Spångäng
i^taLto
i/ | u,S( (,/'ct r(-