Styrelsemöte Haga BGK 2015-03-21 Plats: Vilbergen Bowling

Comments

Transcription

Styrelsemöte Haga BGK 2015-03-21 Plats: Vilbergen Bowling
Styrelsemöte Haga BGK 2015-03-21
Plats: Vilbergen Bowling
Närvarande: Sven Bergström, Daniel Johansson, Leif Tjernström, Niclas Nobrant, Ryno Westergren,
Patrik Wass, Michael Poduschkin
1. Mötet öppnas
Sven öppnar mötet.
2. Val av sekreterare
Niclas Nobrant
3. Oldtimersserie
Styrelsen diskuterar oldtimersserie utomhus under säsongen 2015. Beslut tas att inget
oldtimerslag ska anmälas till sommarsäsongen. Endast ett seriespelslag anmäls.
4. Kiosksittning
Alla medlemmar ska sitta 5 dagar i kiosken. Friköp kan göras av de medlemmar som bor
utanför Norrköpings kommun för 250 kr per dag. Fortsatt gäller att medlemsavgift måste
betalas innan man får starta i nationell tävling eller delta i seriespel.
5. SBGF Årsmöte
Detta hålls i Norrköping den 29:e klockan 11.30. Sven Bergström, Leif Tjernström, Ryno
Westergren och Benny Cleasson kommer att närvara.
Styrelsens åsikt kring Motion 1 är att vår röst är nej.
Styrelsens åsikt kring Motion 2 är att vår röst är ja till att tidningen kan läggas ned.
6. Medlemskort Mellansvenska
Nya kort kommer att delas ut. De gamla kan
7. Mellansvenska BGF:s årsmöte
Sven Bergström informerar om att Peter Brown har blivit utsedd av förbundet att hjälpa till
med resultatrapportering. Haga önskar gärna ta hjälp av Peter och låna telefoner vid vårt
seriespel.
Patrik Wass får i uppdrag att prata med Peter när han är i Eskilstuna för Top 12.
Niclas kollar internet och router.
8. Startavgifter
Styrelsen beslutar att 5 fria startavgifter per medlem kommer att utbetalas per medlem.
Utöver detta betalar föreningen även startavgifter för mästerskap. Detta beslut gäller endast
säsongen utomhus. Beslut kring inomhussäsongen tas i höst.
9. Maraton
Styrelsen beslutar att föreslå på årsmötet att maraton ska spelas den 1/5. Lördag och söndag
blir reservdagar.
10. Nästa möte
Sven kallar till nästa möte vid behov.
11. Mötet avslutas
Sven avslutar mötet.
Norrköping 2015-03-21
Vid protokollet
Justeras
______________________
Niclas Nobrant
________________________
Sven Bergström