SILVERPAKETET.

Comments

Transcription

SILVERPAKETET.
SILVERPAKETET.
Silverpartners har en större och tydligare exponering både i och
utanför arenan. Här har vi också ökat på antal biljetter så att du kan
dela ditt hockeyintresse med flera. Även möjligheten att nätverka och
skapa affärer med andra partners höjs väsentligt.
AFFÄRER/PARTNERS
Pregame – 2 platser vid ett tillfälle
till Pregame aktivitet arrangerad av
Frölunda HC
”Club Campus” – Inbjudan till ”Club
Campus”, Frölunda HC affärsnätverk,
med 1 plats vid ett tillfälle under säsong
Matchresa – Erbjudan att mot til�­
läggskostnad delta vid matchresa
arrangerad av Frölunda HC
Hockeylunch- Två platser vid Hockey­
lunch som genomförs vid sju tillfällen i
Frölundaborg/Campus under perioden
september–mars
Golftävling – Inbjudan till deltagande
med 1 plats i Frölunda Indians Masters
med A-laget och övriga Partners
Nätverk – Inbjudan till aktiviteter plane­
rade under säsong
EVENT
Partnerdisplayer– Logotyp exponeras
på displayer i Scandinaviums foajé
Webbsida– Logotyp med länkanknyt­
ning på www.frolundaindians.com
Officiell Partner– Rätt att använda av
Frölunda HC särskilt framtagen partner­
logotyp i egen marknadsföring
FRÖLUNDA CAMPUS.
VIP-status – 4 fasta platser på
VIP-läktare hela säsongen
Nätverk– Inbjudan till aktiviteter och
lunchträffar
VIP-lounge – Tillträde till VIP-lounge
med Restaurang och Bar
Frölunda replicatröja– Fyra stycken
Lagbild– Inramad och signerad
Biljettservice – Boknings- och faktu­
reringsservice av extra biljetter under
säsong
PRIS: 98 500 kr.
Biljettpaket – 25 rabatterade biljetter
vid ett tillfälle under grundserien
(25% rabatt)
Eventpaket – 10 st biljetter vid utvald
match under grundserien
Marknadsplatsen – På Frölunda HC:s
webbaserade marknadsplats har du
möjligheten att enkelt kommunicera
med övriga partners och medlemmar
Frölunda Hockey Club
Frölunda Campus, Box 12127
402 42 Göteborg
EXPONERING.
Tel: +46(0)31-708 16 80
Fax: +46(0)31-18 97 06
www.frolundaindians.com