Rekommenderade läkemedel för sjuksköterskor med

Comments

Transcription

Rekommenderade läkemedel för sjuksköterskor med
Rekommenderade läkemedel för sjuksköterskor med förskrivningsrätt
Baserat på Socialstyrelsens lista över läkemedel som sjuksköterskor får förskriva på recept
(SOFS 2015:7) och Läkemedelskommitténs lista över Rekommenderade Läkemedel i
Kalmar län 2015.
Rf = finns i receptfria förpackningar
EF = Ej Förmån (ingår inte i högkostnadsskyddet)
Indikation
Aktiv substans
Rekommenderat
preparat
i Kalmar län
Kommentar
Natriumfluorid
Dentan Mint, munsköljvätska 0,2% Rf
Munsköljvätska i
första hand.
Xerodent sugtabl
0,25 mg Rf
Sugtabletter till
patient som inte
klarar av att skölja.
1-4 ml x4, hög dos
vid muntorrhet.
1. Mun och svalg
Kariesförebyggande
Oral och peroral
candidiasis
Nystatin
Mycostatin, oral
suspension
2. Mage och tarm
Symtomatisk
tillfällig behandling
vid epigastralgier
och halsbränna
Ranitidin
Ranitidin Rf EF
Omeprazol
Omeprazol Rf
Bör väljas i första
hand vid måttliga
besvär.
OBS! Vid de
vanligaste
orsakerna till
obehag från övre
delen av buken,
funktionell dyspepsi
eller IBS, har
omeprazol inte
bättre effekt än
placebo.
Ur Rekommenderade läkemedel i Kalmar län 2015, för sjuksköterskor med förskrivningsrätt. Sid 1
Mage och tarm, forts
Förstoppning
Symtomatisk
behandling av
ospecifika diarréer
Tillfälligt vid anala
besvär
Laktulos
Sterkuliagummi
Laktulos Rf
Inolaxol Rf
Makrogol,kombinationer
Makrogol
Natriumlaurylsulfoacetat
+ natriumcitrat
Natriumpikosulfat
Movicol Rf
Forlax Rf
Microlax Rf
Loperamid
Loperamid Rf
Medel innehållande
glukokortikoider
Xyloproct Rf EF
Cilaxoral droppar Rf
Bulkmedel: viktigt
med vätskeintag.
Laxoberal ingår ej i
förmånen, och byts
därför ej till
Cilaxoral på apotek
4. Sårbehandling, se www.ltkalmar.se
Startsida > För vårdgivare > Sårteamet
5. Hudinfektioner
Candidainfekterade
blöjutslag och
intertriginös candida
Fotsvamp
Mikonazol
Daktar kräm 2% Rf
Mikonazol
Terbinafin
Daktar kräm 2% Rf
Terbinafin TEVA
kräm 10 mg/g Rf
Eksem
Hydrokortison (mild)
Mildison Lipid Rf
Akuta eksem av
varierande genes
Klobetason (medelstark)
Hydrokortisonbutyrat
(medelstark)
Betametason (stark)
Emovat
Locoid
Mometason (stark)
Ovixan
6. Eksem
Betnovat
Kräm, salva
max 30 g
förpackning.
Ur Rekommenderade läkemedel i Kalmar län 2015, för sjuksköterskor med förskrivningsrätt. Sid 2
7. Ansikte och hårbotten
Utvärtes behandling
av lindrig acne
vulgaris
Mjällbildning och
seborroisk dermatit i
hårbotten
Huvudlöss
Huvudlöss och
flatlöss
Bensoylperoxid
Azelainsyra
Adapalen
Adapalen och
bensoylperoxid
Ketokonazol
Basiron AC Rf EF
Skinoren
Differin
Epiduo EF
Ketokonazol
Schampo 20 mg/ml
Silikonoljor
T ex
Hedrin Once Rf EF
Paranix Rf EF
Disulfiram, i
kombination med
bensylbensoat
Disulfiram, i
kombination med
bensylbensoat
Tenutex Rf EF
Rekommenderas
som förstahandsval.
Medicintekniska
produkter, går ej att
förskriva på recept
Andrahandsval vid
huvudlöss
Tenutex Rf EF
Andrahandsval vid
huvudlöss.
Förstahandsval vid
flatlöss.
Karbamid
Canoderm Rf
Propylenglykol
Propyderm Rf
Recept med förmån
skrivs endast vid
konstaterad kronisk
hudsjukdom!
Disulfiram +
Bensylbensoat
Tenutex Rf EF
8. Hud övrigt
Torr hud
Skabb
Ur Rekommenderade läkemedel i Kalmar län 2015, för sjuksköterskor med förskrivningsrätt. Sid 3
9. Infektion
Scarlatina,
odlingsverifierad
Tonsillit hos patient i
samma hushåll som
aktuellt fall av
scarlatina.
Fenoximetylpenicillin Kåvepenin
= Penicillin V
Doseras x3,
behandlingstid
10 dagar
Diagnostiska
Centorkriterier
för tonsillit hos
barn >3 år och
vuxna:
1. Feber  38,5°C
2. Ömmande
lymfkörtlar i
käkvinklarna.
3. Beläggning på
tonsillerna.
4. Ingen hosta.
Endast Strep A-test
vid minst 3 Centorkriterier + klinisk
bedömning. Överväg
antibiotika vid
positiv Strep A.
10. Urinvägar och könsorgan
Lokala
östrogenbristsymtom
Ytanestesi vid
kateterisering
östriol
Ovesterin Rf
Kräm och vagitorium
östradiol
Betydligt dyrare än
Ovesterin
Lidokain
Vagifem 10 g
Rf EF
Xylocain gel 2 %
Paracetamol
Paracetamol Rf
Ibuprofen
Ibumetin Rf
Ibuprofen
Naproxen
Brufen
oral suspension
Naproxen Rf
Ibuprofen
Ipren gel Rf EF
12. Smärta
Tillfällig lätt till
måttlig smärta
Dysmenorré utan
organisk orsak
Lokala smärttillstånd
av lätt till måttlig
intensitet i samband
med muskel- och
ledskador, tex
sportskador
För barn>6mån
Ur Rekommenderade läkemedel i Kalmar län 2015, för sjuksköterskor med förskrivningsrätt. Sid 4
13. Öron-Näsa-Hals
Allergisk rinit
Allergisk rinit och
konjunktivit
Extern otit
Budesonid
Mometason
Cetirizin
Desonix Rf
Mometason
nässpray Rf
Cetirizin Rf
Nasonex-generika
Rekommenderat
antihistamin till
gravida
Tabletter för vuxna
och barn från 12 år.
Desloratadin
Desloratadin,
tablett Rf
Desloratadin
Aerius oral lösning
Oral lösning för barn
1-5 år
Loratadin
Loratadin Rf
Rekommenderat
antihistamin till
gravida
Hydrokortison plus
Terracortril med
antiinfektiva
Polymyxin B
Aluminiumacetotartrat Otinova
+aluminiumacetat
+ättiksyra
Medicinteknisk
produkt, går ej att
förskriva på recept
14. Ögon
Allergisk konjunktivit
Allergisk rinit och
konjunktivit
Levokabastin
Natriumkromoglikat
Nedokromil
Cetirizin
Desloratadin
Livostin Rf
Lomudal Rf
Tilavist Rf
Cetirizin Rf
Rekommenderat
antihistamin till
gravida
Desloratadin, tablett Tabletter för vuxna
Rf
och barn från 12 år.
Aerius oral lösning
Bakteriell
konjunktivit
Loratadin
Loratadin Rf
Fusidinsyra
Kloramfenikol
Fucithalmic
Chloromycetin
ögonsalva
Kloramfenikol CCS
ögondroppar
Oral lösning för barn
1-5 år
Rekommenderat
antihistamin till
gravida
Antibiotika ska ej
användas som
smörjande
Vid allergi mot
salvan
Ur Rekommenderade läkemedel i Kalmar län 2015, för sjuksköterskor med förskrivningsrätt. Sid 5
Ögon, fortsättning
Tillstånd av torra
ögon pga naturlig
tårvätskeinsufficiens
eller blåst, damm etc
Carbomer
Hydromellos
Viscotears Rf
Hyprosan Rf
Endast vid vissa
diagnoser (t ex
Sjögrens syndrom)
kan tårsubstitut
receptförskrivas med
förmån (rabatt)
15. Övrigt
Tillfälligt illamående
Meklozin
Postafen Rf
Feber
Paracetamol
Alvedon Rf
Ibuprofen
Brufen oral
suspension Rf
Ibumetin Rf
Ibuprofen
Till barn > 6 mån
Se även Läkemedelskommitténs lista ”Receptfria läkemedel - Riktlinjer och preparatval”,
publicerad på Läkemedelskommitténs webbplats på www.ltkalmar.se
(se flik ”För vårdgivare”, sedan under ”Rekommenderade Läkemedel”)
Läkemedelskommitténs riktlinjer för receptförskrivning av läkemedel som kan köpas utan
recept
Recept bör inte utfärdas vid sjukdomstillstånd av egenvårdskaraktär som beräknas gå över
inom 4 veckor med receptfri medicinering. Detta inkluderar t.ex. kortare pollenallergi,
kortvariga smärttillstånd, tillfälliga dyspeptiska besvär, tillfälliga förstoppningsbesvär.
Egenvård med receptfria produkter gäller även vid längre tillstånd av torr hud/torra
ögon/torra slemhinnor, inklusive i underlivet, som inte har sjukdom som orsak. Torrhet som
beror på naturligt åldrande anses inte vara sjukdom. Vid sjukdomsrelaterade komplikationer
kan receptförskrivning övervägas.
Små läkemedelsförpackningar på recept blir oftast dyrare för patienten än receptfritt köp.
För patienter som omfattas av kommunal sjukvård, se även lista för Kommunala förråd.
Läkemedelskommittén 2015-05-20
Ur Rekommenderade läkemedel i Kalmar län 2015, för sjuksköterskor med förskrivningsrätt. Sid 6

Similar documents