ERRATA Avhandling: Netz, J. (2013) Diffusa

Transcription

ERRATA Avhandling: Netz, J. (2013) Diffusa
ERRATA
Avhandling:
Netz, J. (2013) Diffusa spänningar eller spännande tillväxt? Företagsledning i tider av snabb
förändring. Mälardalen University Press. Avhandling nr 135.
sid 28
Fotnot nr 21 ska vara ”se t ex årsrapport 2007 från Institutet för Tillväxtstudier.”
sid 47
Andra stycket, fjärde raden, referensen Danneels 2008 utgår i stycket
sid 69
Andra stycket utgår i sin helhet (dubblett av föregående två stycken)
sid 102
Sista stycket, första raden, ”tenderade” utgår
sid 110
sid 128
Tredje stycket, fjärde raden ”heliga krafter” ska vara ”hemliga krafter”
Första stycket, sista raden, ” kapitel 9” ska vara ”kapitel 11”
sid 211
Fotnot nr 76: ”Kapitel 7” ska vara ”Kapitel 9”
sid 219
Sista stycket, fjärde raden, ” sökprocess aktiviteter och” ska vara ”sökprocess och”
sid 235
Sista stycket, sjätte raden, ”som paradoxal spänning” ska vara ”om paradoxal
spänning”
sid 277
Sista stycket, andra raden, ”punkteras Romanelli och Tushman, (1994) med” ska vara
”punkteras (Romanelli och Tushman, 1994) med”
sid 293
Figur 17, proposition 5 ska vara 4 samt att proposition 6 ska vara 5
sid 299
Referenser som
saknas i lista
Första stycket, referensen Eisenhart, Furr och Bingham (2007) ska vara årtal 2010
Sid 61. Pandza, K. och Thorpe, R. (2009). Creative Search and Strategic Sensemaking: Missing Dimensions in the Concept of Dynamic Capabilities. British Journal
of Management, 20, Special Issue, 118–131.
Sid 90, fotnot nr 41. McKinley, W. (2008). The Mystery about Mysteries: A
Commentary on Alvesson and Kärreman. Academy of Management Review, 33(2),
541.
Sid 304. Eggers, J.P. (2011). All experience is not created equal: Learning, adapting,
and focusing in product portfolio management. Strategic Management Journal, 33(3),
315-335.

Similar documents