Väst - Seko

Transcription

Väst - Seko
Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen
Väst
Juni 2015
I detta nummer av Vägbanan:
En lysande idé
Varselkläder med ljus, sid 3
Anker i Danmark
Spårjobb åt Aarsleff, sid 4-5
Hallandsås
Ljuset i tunneln närmar sig, sid 6-7
Elinord
Äntligen arbetskläder för tjejer, sid 10
2
en
r
a
led
Avtalsnytt
In
Väg & Ban- och ME-avtalen
Allt har ett pris
Seko Vägbanan
är medlemstidningen för
Seko väg & banbranschen
Adress:
Hittar du på baksidan
E-postadress:
[email protected]
Telefon:
0770 - 45 79 00
Ansvarig utgivare:
Per-Ove Andersson
Redaktion:
Torsten Centerdal och Christer Årdh
(Södra Götaland)
Per-Ove Andersson (Väst)
Ola Fält (Östra Sverige)
Magnus Ljungstedt (Bergslagen)
Maria Johansson (Norra Sverige)
Gunnar Larsson (Huvudredaktör)
Omslagsbild:
Adam Lager (Anker AB)
Kommande nummer:
september 2015
Material till nästa nummer ska vara
redaktionen tillhanda senast
den 24 augusti
Årgång 19
Upplaga:
4700 ex (Södra Götaland)
4400 ex (Väst)
4900 ex (Bergslagen)
6000 ex (Östra Sverige)
4800 ex (Norra Sverige)
Tryckeri:
Litorapid AB, Göteborg
2
Att sossarna inte fick egen majoritet utan tvingas bilda regering med ett annat
parti var väl ingen skräll. Att SD fick 13% av rösterna gjorde att man var tvingad
att ha med MP i regeringslaget för att kunna samarbeta över blockgränserna och
inte ge SD möjlighet till inflytande över politiken. Hade man valt V, som kanske
hade varit mest naturligt, så hade man stängt möjligheten för blocköverskridande
samarbete direkt, vilket hade gjort den omöjliga sitsen ännu mera ohanterlig.
En lysande idé
Lägsta lön från den 1 maj 2015 är:
• 25 926 kronor per månad eller 149
kronor per timme för yrkesarbete.
• 26 100 kr/mån för maskinförare på
Maskinföraravtalet.
Regeringen har redan tvingas bryta en del av vallöftena för att kunna infria andra med svarta rubriker och en sjunkande popularitet som följd. Det är priset de
betalar för att ta ansvar för Sverige och den politik de utlovat.
Får du inte de avtalade förändringarna
vänder du dig till din arbetsgivare för
rättelse. Har du inte fått rätt lön månaden efter, kan du kontakta närmaste
ombudsman på Seko.
Regeringen tvingas nu att regera med alliansens budget, utan möjlighet att ändra
skatterna och ändå ska infria vallöftena är en matematik som inte riktigt går ihop.
Då måste man hitta nya lösningar t.ex. justeringen av Rot/Rut och ändrad be­
skatt­ning av drivmedel.
ROT-avdraget har blivit mycket kostsamt. Vi införandet i slutet av 2008 beräknades kostnaden bli 3,6 miljarder kronor. För 2014 uppskattar Skatteverket att
de betalat ut ca 17 miljarder kronor. Tidigare ROT-avdrag på 90- och 00-talet
har haft en subventionsgrad på 30 procent.
Att energiskatten på bensin, diesel och biobränsle höjs ska enligt regeringen kosta
en medelsvensson familj 50kr/mån, så det kanske inte är så mycket att hetsa upp
sig över.
Dessa två förslag inbringar nästan 10 miljarder som kan användas till nyinvesteringar i byggande av hyresrätter och till upprustning av miljonprogrammen.
Välinvesterade pengar, ett pris värt att betala.
Facklig Politiska Gruppen
Vi är alla medborgare som betalar skatt, men det många inte vet är att man kan
söka ROT-avdrag för fastigheter man äger utomlands. 2013 medgavs rotavdrag för
ca 34 miljoner för fastigheter utanför Sverige. Av alla medborgare i Sverige finns
det inte så många så kallade ”Svenssons” som har fastigheter utomlands. Dessa
pengar hade man kunnat använda till något bättre ändamål än att subventionera
en väldigt liten del av medborgarnas lyxrenoveringar.
Lennart Karlsson
Har funderat på en sak. Jag ser nog hellre att mina barn får en första lägenhet att
flytta till, än att jag får ett billigare kök, badrum eller uterum. Nej, se till att de
resurser som utför hushållsnära tjänster överförs till att bygga nya hyreslägenheter, då kanske både lånebubblan och bostadsbristen försvinner. Jag kan nog se
att detta är ett steg i rätt riktning på att man tar 10 punktsprogrammet på allvar.
Man vill bygga och investera i infrastruktur, man stödjer oss i ordning och reda.
Nej håll ut och låt regeringen visa att politiken som förs är rätt väg för Sverige.
Bjarne Ringdahl
Väst
Den utgående lönen höjs från och med
1 maj 2015 med minst:
• 743 kronor per månad eller 4,27
kronor per timme för yrkesarbetare
och maskinförare.
• 654 kronor per månad eller 3,76
kronor per timme för övriga arbetare
som fyllt 19 år.
Järnvägsinfrastruktur
Ny lön gäller från 1 april 2015.
V
arselkläder har sedan länge varit
standard för dem som jobbar på
byggen, vägar och spår. Det är
ett effektivt sätt att höja sin personliga
synlighet/säkerhet, då det finns både
fordon och annat i rörelse.
– TopRight Nordic har utvecklat en
ny generation av varselkläder som inte
bara syns och reflekterar, utan även
lyser, berättar Christoffer Varg-Etemadi
på TopRight. Detta med hjälp av ljustekniken Electroluminescence, vilket är
en böjbar, papperstunn ljusfilm som nu
alltså finns på reflexvästar, jackor, byxor
och även skyddshjälmar.
– En viktig aspekt när vi tog fram det
här var att det inte skulle störa några
arbetsmoment, samtidigt som man
höjde synbarheten. Då passade den här
ljustekniken väldigt bra.
Ljusfilmen drivs med uppladdningsbart batteri. 4 timmars laddning ger 20
timmars ljus och kläderna kan tvättas
i maskin.
Ljuset syns på flera hundra meters
avstånd, samtidigt som det inte bländar.
Vidare får man god synbarhet även vid
kraftigt regn, dimma och snöfall, säger
Christoffer.
– Ramudden har utrustat sina signalvakter med den här typen av ljusteknik och deras reflexvästar har texten
”VAKT” lysande fram och bak, berättar
Text & Bild:
TopRight & Ramudden
Hans-Olov Blom, VD på Ramudden.
De anställda har vittnat om förändrat beteende hos bilisterna, som saktar
in tidigare när de ser västarna. Nu har
han tagit beslutet att utrusta samtliga
86 medarbetare med varselvästar med
aktivt ljus, för att hans personal alltid
ska vara synliga när de utför arbeten.
– Mina medarbetare blev väldigt
glada över detta, de vet redan att vi tar
deras säkerhet på största allvar, säger
Anders Gillberg som är platschef för
Ramudden Mälardalen. . Men nu fick
de ännu ett bevis på dettaVästarna är
enkla att använda och man syns oavsett väder och är oberoende av externa
ljuskällor.
Trafikverket
Ny lön gäller från 1 oktober 2015.
Förhandlingar pågår.
Mer avtalsinformation hittar du på
Sekos hemsida under Våra branscher,
Väg & ban, Avtal.
Förberedelserna för nästa års avtalsrörelse har redan börjat.
Har du något förslag vi ska ta upp till
kommande avtalskonferenser? Kontakta din klubb så hjälper de till.
Seko Skanska
Det viktigaste för oss är att alla medarbetare ska kunna komma hem oskadda
till sina nära och kära.
Vi måste bli mycket bättre att få
skapa rätt förutsättningarna på våra arbetsplatser. Och gå inte förbi varandra
om du ser något som förefaller farligt.
HJÄLP VARANDRA. På Skanska finns
det massor av fina verktyg: Riskinventering, arbetsberedningar, skyddsronder, tillbuds- och observationsrapportering… Under säsongen 2015 ser vi
fram mot att alla ställer höga krav på
att jobba säkert eller inte alls.
Tillsammans kan vi göra underverk.
Väst
Ola Fält
3
Anker i Danmark
Några bilder från ett spårbyte i Danmark som drivs i regi av Aarsleff Rail
A/S. Folket som syns på bilderna kommer från Anker AB.
Denna typ av arbeten är väldigt intensiva och pågår i princip dygnet runt
under en helg. Kranen är spårbunden
och lyfter växeldelar på plats. En spårväxel är stor och tung och den är oftast
delad i tre delar som svetsas ihop på
plats. Bilden visar Derek Mackinney
som precis avslutat en svets. Trafiken
ska gå som vanligt igen när det blir
vardag.
Text: Christer Johansson
Bild: Adam Lager
4
Väst
Väst
5
Tunnelbygget i Hallandsås
Seko Svevia
Lönerevision fram till 2016-04-30 är nu
klar inom Svevia, för vilka Seko Svevia
är förhandlingspartner. Det individuella
löneutfallet i lönerevisionen skall meddelas av personalansvarig chef.
Parterna betonade vikten av att chef
och medarbetare har en regelbunden
dialog om medarbetarens löneutveckling som en del i medarbetarsamtalet.
Under våren konkurrensutsatte Trafikverket 16 basunderhåll. Av dessa 16
hade vi 10 sedan tidigare och vi vann
8 av dem. I dagsläget är det inte klart
hur den slutgiltiga övertaligheten blir.
Inom beläggning är orderingången
mycket god i nord, syd och västra Sverige, men något lägre i Stockholm och
Mellansverige. Bara i norr kommer vi
att ha ca 70-80 säsongsarbetare.
Vi i Seko har varit med på de flesta
uppstartsmötena i landet tillsammans
med Svevia’s förhandlingschef, där
det informerades om förändringarna i
Ramarbetstidsavtalet.
Anläggningsverksamheten brottas
fortfarande med en tuff marknad, med
få anläggningsprojekt och då särskilt
i södra Sverige. Förhoppningen är att
senare delen av 2015 blir bättre och
särskilt i den sydvästra delen.
Arento fortsätter att profilera sig
som ett uthyrningsföretag på öppna
marknaden. I dagsläget har det varit
en del uppsägningar, framförallt reparatörer och depån i Brunflo kommer
att avvecklas.
Nu när säsongen för vägarbete är
igång så vill vi påminna om vikten av
säkra vägarbetsplatser. I Svevia har
vi ökat tillbudsrapporteringen med
500%! Vi måste öka rapporteringen
ännu mer för det är viktigt att markera
de risker som vi utsätts för i vårt dagliga
arbete.
Moody Israelsson
Thomas Skoog
6
Det regionala skyddsombudet Marie-Louise ”Lisen” Larsson och ombudsman Christian Bengtsson från
Seko var uppe på Hallandsåsen och
träffade arbetsmiljöingenjör Anders
Brännström, för att höra hur man har
jobbat med arbetsmiljön efter Rocha-Gil-skandalen. Då (1997) fanns det
ingen arbetsmiljöingenjör hos byggherren Banverket och hos dåvarande entreprenören sköttes arbetsmiljöfrågorna
av en nyutexaminerad person.
Efter den tredje ”omstarten” med
huvudentreprenören Skanska-Vinci
(S-V) 2003 byggde S-V upp sin stab av
folk som var inblandade i arbetsmiljöarbetet, man ville engagera alla anställda
och chefer.
Man genomför för närvarande regelbundna skyddsronder i tre områden: utanför norra tunnelmynningen, utanför
södra mynningen söder och i tunnlarna.
Det har varit mycket ordningsregler
att följa och alla har fått utbildning i
bland annat Heta arbeten eller motsvarande. Räddningstjänsten, ambulans
och ibland även Polisen har deltagit i
årliga nödlägesövningar.
Tunneln består av två huvudtunnlar,
som är förbundna med 19 tvärtunnlar
(på max 500 m avstånd). Under senare
tid har man haft problem med dålig luft
Text & Bild:
Torsten Centerdal
i tunneln, dels avgaser och dels damm
från makadam. Alla arbetsgrupper
medför mätare för kvävedioxid (finns i
avgaser)och har rätt att avbryta arbetet
om mätvärdena är över 1 ppm eller om
man upplever obehag.
Innan man fick räls och makadam
användes i stor utsträckning golfbilar
för persontransporter, vilka kunde köra
genom hela tunneln på knappt 30 min
(maxhastighet i tunnlarna är 20 km/h).
För att spara tid har matplatser
iordningställts i varannan tvärtunnel.
Där finns kaffebryggare, vatten, kylskåp m.m.
Varje arbetslag i tunneln medför en
kommunikationsradio, så att man via
radioutrop kan informera alla andra om
eventuella problem. Andra arbetslag
kan då bedöma om de behöver vidta
eventuella åtgärder. Om det t.ex. uppstår problem i samma huvudtunnel,
kan man behöva evakuera. Men finns
man i den andra huvudtunneln eller
tvärtunnel, kunde man vara kvar.
Förutom radio finns även slavsändare för full mobiltäckning utplacerade
i tunneln. För att kontrollera vilken
personal som finns på tunnelbygget har
man ett system med personliga tags för
in-/utpassering.
Seko Trafikverket
Det har varit hattigt med anslagen
sedan regeringens budget föll. Oklart
hur mycket pengar som kommer att
läggas på infrastrukturen, vilket gör
det svårplanerat. Men läget klarnar
förhoppningsvis i mitten av juni när det
formella riksdagsbeslutet har fattats.
Även de uppstartade s.k. Sverigeförhandlingen kanske leder fram till några
satsningar i infrastrukturen.
Anders Brännström visar Seko’s RSO Lisen Larsson runt på bygget.
Det finns sammanlagt 6 hjärtstartare
i Projektet. Under tunneldrivningen
med tunnelborrmaskin eller borrning
och sprängning fanns även speciella
räddningskammare med syre, som skelle räcka upp till 36 timmar och i alla
fordon fanns det flyktmasker.
Projekt Hallandsås har varit förskonat från dödsolyckor. Det kan bero på
tunnelbyggarnas skyddshelgon Sankta
Barbara. För att hedra henne hölls en
fest varje år på Barbaradagen den 4
december, där en präst stänkte vigvatten
på tunnelbygget.
Trots Sankta Barbaras närvaro har
det förekommit en del mindre olyckor, som inte har lett till några längre
sjukskrivningar, t.ex. kollisioner med
golfbilar och att man har trampat snett.
2012 inträffade dock en allvarlig
olycka vid sprutning av betong i tunnel
där en stor klump med betong ramlade
ner. Det resulterade i ett föreläggande
med vite till entreprenören, som tog
fram en ”skyddsbur” för att förhindra
liknande olyckor.
2013 inträffade flera allvarliga
olyckor med personskador och längre
sjukskrivningar, men antalet arbetsskador var trots detta något under
branschgenomsnittet.
I november 2015 genomförs den slutliga inkopplingen av Hallandsåstunneln
i Västkustbanan.
8 december är det intern invigning
och 13 december startar trafiken.
I Riksdagens budgetbeslut i december 2014 sänktes nivåerna på administrationsanslaget för samtliga myndigheter. En stor del av dessa kostnader
är personalkostnader, vilket gör att det
troligen krävs andra neddragningar för
att kunna göra en sådan snabb besparing. Analysarbetet pågår.
Vad gäller Alexanderssons utredning delar Trafikverket i allt väsentligt
utredarens beskrivning av brister och
vad som bör åtgärdas. Det som främst
skiljer är att Trafikverket vill att underhållsbesiktning fortsatt upphandlas
i konkurrens, synen på införande av s.k.
servicefönster och, inte så överraskande, synen den interna styrningen och
kontrollen i verket.
Internt pågår arbetet med löneförhandlingarna, en medarbetarundersökning är genomförd, aktivitetsbaserade
kontorslösningar införs och vi har en
del problem kopplat till samverkan.
Ett lokalt avtal är uppsagt och vi ser
nu att det dyker upp en del märkliga
tolkningar av avtalet lokalt.
Det är en hårt pressad arbetssituation
för väldigt många nu i verket, sjukskrivingarna har en fortsatt oroväckande
ökande trend. Ja, det frestar på att leva
i ständig effektivisering och förändring.
Just nu pågår arbetet med att lägga spår och andra järnvägsarbeten.
Väst
Charlotte Olsson
Väst
Ordförande
7
Partsgemensamma BAM-utbildningar i Väst
Bra jobb utfört av BRA (Mark)
Under 3 dagar i vecka 9 så genomfördes en BAM-Utbildning (Bättre arbetsmiljö) för nya skyddsombud på Maskinentreprenörsföretagen (ME) som var både
branschanpassad och partsgemensam, det vill säga att man gick tillsammans
skyddsombud och den person som har arbetsmiljöansvaret i företaget. Kursledare var Leif Karlsson, från Dala Utbildningscenter, tillsammans med Lars-Ove
Svantesson RSO Seko/Väst. Det var 12 nya skyddsombud varav 10 hade sin
företagsrepresentant med sig.
Under vecka 11 hade man en liknande utbildning för Byggindustrins företag.
På den utbildningen deltog 8 skyddsombud och företagsrepresentanter. Även på
denna kurs var Leif Karlsson och Lars-Ove Svantesson kursledare.
Under kommande vinter kommer nya BAM-Utbildningar. Om du är skyddsombud eller ska bli skyddsombud och inte har fått någon utbildning, hör av dig
till din klubb, som hjälper dig.
På Nymånegatan i Göteborg görs en totalrenovering av lägenheter och i samband med det görs
det om på utsidan av fastigheterna. Beställare
är Amlövs Fastighetsförvaltning och de som gör
markentreprenaden är BRA Mark. Man gör om
allt, från uteplatser med marktegel och granit
kantsten, till L stöd, trappor och gräsarmering.
Gräsarmeringen är för en brandväg vilket
läggs i plast istället för betong vilket sparar
många kroppar från arbetsskador. BRA kommer
även att lägga asfalten själva.
De boende har beställt lite rabatter, som till
vaktmästaren glädje hyresgästerna själva ska
sköta.
Text & Bild
Lars-Ove Svantesson
Paris resa 2015 för vägveteranerna!
Ett 30-tal förväntansfulla resenärer
startade resan 2 maj med Lilla Edets
buss till färjan Göteborg-Kiel. Därifrån
genom Tyskland och till Cochem utmed
Mosel.
Nästa dag vidare längs Mosel in i
Luxemburg. Snart är vi inne i Frankrike
och de vackra champagnedistrikten och
så är vi framme vid huvudmålet Paris.
Morgonen därefter får vi en tur
med en svensktalande guide. Skickligt
visar hon oss Galleri Lafayette, Palaise
Du Luxembourg med sin vackra park,
Pantheon, Arabiska Institutionen,
Operan Bastille, Notredam, Louvren,
Concorde, Aveney Des Champs Elyses,
Triumfbågen, Trocadero och Ministeriet. När vi kommer till Eiffeltornet
går vi ur bussen för att se bra och få
fotografera.
Dagen efter åker vi en båttur på Sein
där får vi uppleva Paris från ett annat
håll, men förstås lika vackert. Därefter
lämnar vi Paris och styr norrut. Övernattning i Lille.
Dagen därefter går färden genom
Belgien och Holland. Vi stannar i
Lizzie-området och tillbringar eftermiddagen i den vackra blomsterparken
Keukenhof.
Sista dagen är transportsträcka till
Kiel och färjan till Göteborg.
Det var ett trevligt gäng att åka tillsammans med och våra nya reseledare
Lena och Håkan Joelson tillsammans
med chauffören Bengt Hjort tog hand
om oss på ett utomordentligt. Ett stort
tack till alla som har engagerat sig i
denna fina resa!
Text & Bild:
Niklas Rydh
Birgitta Andersson
Vägveteranerna travar på igen!
Vi fortsätter med vår strävan att försöka anordna aktiviteter
runt om i vårt vidsträckta verksamhetsområde.
I området har vi ett antal travbanor. Där tänker vi samla
intresserade medlemmar någon kväll under september –
oktober månad. Arrangemanget innebär fri entré, program
och en bit mat på travbanans restaurang och del i totospel.
Förutom sektionens medlemmar kan medföljande
”icke-medlemmar” få delta, men då på egen bekostnad (ca
300 kr).
Egen bekostnad gäller för resorna till och från travbanorna, men vi kommer att tipsa om vilken samåkning som är
möjlig, när vi vet vilka som kommer.
Är du intresserad!
Anmäl dig då till någon av kontaktpersonerna – senast
den 15 augusti – så får du i god tid besked om vilken kväll
som gäller.
8
Lennart Stark Åke Wänström Du även anmäla dig till
0501-35448
0520-44 06 91 klubb­expeditionen
070-3335448 070-339 37 41 031-42 94 30
Väst
Kjell Hellgren,
Bruno Klang och
Johan Hilmerson
ser till så att det blir
en fin utemiljö för
de boende.
Det enda de saknar
är värmen som lyste
med sin frånvaro
vid skrivande stund.
Väst
9
Seko i NCC
Jag inledde första artikeln med ”att
vad som väntar oss i år fortfarande står
skrivit i stjärnorna”, men inte kunde
jag ana att fyra personer skulle ha förolyckats på NCC’s arbetsplatser fram
till april. Inte mindre har detta hänt och
tankarna går till de familjer som blivit
så fruktansvärt drabbade och aldrig får
återse sin närstående. Vi måste alla hjälpas åt att hålla fokus uppe och påtala
felaktiga beteende varje gång vi ser det
på våra arbetsplatser.
Roads
Beläggningen rullade i gång ganska
tidigt på de flesta ställena tack vare den
milda vintern. De lokala lönerna på
Roads var klara sedan tidigare så det
har inte skapat några problem denna
säsong.
Företaget har påkallat förhandlingar
om en översyn av årsarbetstidsavtalet
i gamla Sydväst och Öst med syfte att
harmonisera dessa. I Seko’s förhandlingsgrupp kommer jag, Krister Rosén
och Ingvar Bengtsson att delta tillsammans med Anders Rinnemo och Johan
Skog. Seko’s ambition är att få in Dalarna, Gästrikland och upp till Sundsvall i
årsarbetstiderna för att fortsätta uppåt i
landet med att kunna erbjudas tryggare
anställningar.
Construction
Elinord- Yrkeskläder för tjejer!
Raka snitt, för stora byxor och ett
skärp som knölar ihop tyget så det
skaver. Att vara kvinna i en mansdominerad bransch kan påverka
in på bara skinnet. Väg- och vatteningenjören Elisabeth Nordenberg
tröttnade på att se ut som en clown
i illasittande herrarbetskläder, och
tog saken i egna händer.
Förra året släppte hon den egna kollektionen arbetskläder för kvinnor under
namnet Elinord.
Det började med en praktikplats på
Vägverket 1998. Oavsett om Elisabeth
klippte buskar i parker eller sopade bort
döda djur från landsvägar gjorde hon
det i arbetskläder som inte var sydda
för hennes kropp.
Åren i branschen fick henne övertygad om att det finns en marknad och
2010 började arbetet med den första
kollektionen på allvar. Vägen från idé
till produkt gick genom marknadsundersökningar, butiksförfrågningar och
egna erfarenheter.
– Jag upptäckte att det fanns hur
många olika passformer som helst för
män i butikerna, men ofta bara en modell för kvinnor. Om den inte passar
får man ta en herrmodell. Att tjejer
Då har det äntligen hänt! SEKOs
Tommy Lundqvist har fått igenom ett
historiskt avtal,
som innebär att
NCC Luleå har
tecknat ett avtal
om tillsvidareanställning för
säsongsbetonat
arbete. Det här är
det första avtalet
av den här sorten på markavdelning i
NCC Construction AB, norr om Dalälven. Bra jobbat!
Jag och Seko’s företagsråd i NCC
önskar er alla en trevlig och solig
sommar.
Karl-Johan Andersson
10
Ordförande
Seko företagsråd i NCC
Väst
väljer herrbyxor istället gör att det rent
statistiskt ser ut som om att behovet av
dambyxor inte finns, och få satsar då
på målgruppen. Tjejer är visserligen
en minoritet i branscher som kräver
yrkeskläder men sett till det stora hela
är vi många, menar Elisabeth.
Elinord sätter passform, kvalitet och
miljötänk högt på priolistan. De första
byxorna fick en testkörning i Falun då
målartjejer fick använda byxorna och
recensera på plats.
– Passformen har vuxit fram genom
test på ett stort antal kvinnor i verkligheten. Vi upptäckte under provningarna
att man kan utgå från två olika kroppsmodeller – rak och kurvig. Det handlar
om var gräddbakelsen sätter sig, på
rumpan eller på magen? Äpple- eller
päronform, ler Elisabeth.
Traditionella funktioner, mobilficka,
corduraknä etc. blandas med nyare
idéer såsom många fickor med dragkedja, justerbar midja, dragsko etc.
Lösa fickor och en plats för tumstocken,
där den kan hänga fritt även om man
sätter sig ner på knä. Byxorna finns i
fyra klassiska färger. Kolgrå, vitt, kritstrecksrandiga och gula – varsel klass
2. Byxor i ren bomull är på gång och
det planeras även för kjol, gravidbyxor
samt en arbetsjacka.
– Jag hoppas att fler vågar ta steget
att profilera sig, för det behövs verkligen. Fler och fler kvinnor tar plats
i mansdominerade branscher och de
behöver vettiga arbetskläder, säger
Elisabeth.
Elinord säljer i skrivande stund flest
plagg via hemsidan och via tre återförsäljare (www.elinord.se), och hon
planerar att åka runt i Sverige och visa
upp sin kollektion.
SM för unga maskinförare
Helgen den 8-9 maj gjorde de unga
maskinförarna upp om titel i Ljungby.
SM-tävlingen anordnas av Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, Maskinentreprenörerna och Seko. Den första
tävlingen hölls 1993.
I år kom det lag från Kalix i norr till
Sjöbo i söder, med totalt 36 unga anläggningsförare. Från varje skola deltar
tre elever i kategorierna: bandgrävare,
hjulgrävare och lastmaskin.
De deltagande eleverna genomgår
först ett teoretiskt kvalificeringsprov
och av dessa går de 11 skolorna med
högst betyg vidare till Skol-SM. Det
12:e laget kommer från den arrangerande skolan. Följande dag genomförs
de praktiska proven.
Förarna var skickliga och de skulle
bl a knäcka en äggtopp med skopan.
Vid ”garagen” fanns det golfbollar,
att slå ned en sådan gav ett tidstillägg.
De ungar maskinförarna har en ljus
framtid framför sig, då 90% redan har
arbete innan skolan slutar i juni.
Nästa års tävlingar hålls i Säffle
eftersom vinnande skolan, Herrgårdsgymnasiet, kommer därifrån.
Hink genom labyrint.
Som vi varit ute och informerat om, så
blev revideringen av årsarbetstidsavtalet
klart tidigt i våras och det känns bra,
men vi blir ju aldrig nöjda. Dock löste vi
en hel del surkartar och det känns bra.
Från Anläggning kommer rapporter
om att det börjar förhandlas, men det
verkar segt. Det verkar ibland som om
man från företagets sida inte vill premiera våra duktiga hantverkare utan
man tror att alla stannar kvar för att
vara snälla. Det skulle nog ruska om
många företag i branschen om lite fler
sökte sig till ett annat bolag eller annan
verksamhet när man inte är nöjd. Dock
är väl inte lönen allt när man väljer
arbetsgivare.
Vi har gjort lite förändringar i organisationen och här kommer en uppdaterad lista.
Förhandlingsansvariga/ Kontakt personer i AO Anläggning.
Region Nord
Andreas Forsberg 0733-84 86 66
Region Mellansverige
Bertil Ekström 0733-37 53 01
Region Drift och Underhåll
Kjell Stenersjö 0707-79 43 23
Region väst
Urban Svensson 0705-77 50 64
Region Syd
Bjarne Ringdahl 0733-37 69 14
Vinnare i SM unga maskinförare blev:
Bandgrävare:
1 Simon Spoormaker ME-skolan
2 Erik Johannesson Herrgårdsgymnariset
3 Alexander Sandell Edströmska skolan
Hjulgrävare:
1 David Lindberg Ingelstagymnasiet
2 Martin Gustafsson Bolandgymnasiet
3 Emil Thygesson Wendesgymnasiet
Seko-Peab
Boll på snöre ner i rör.
Lastmaskin:
1 Morgan Collin ME-skolan
2 Patrik Skärlen Herrgårdsgymnasiet
3 Antonio Bolander Växjö Fordonsgymnasium
Förhandlingsansvariga/ kontakt personer i AO Industri.
Region Nord
Andreas Forsberg 0733-84 86 66
Region Mellersta
Christer Strömberg 0733-84 84 97
Region Väst
Peter Johansson 0733-84 84 07
Region Syd
Torsten Centerdal 0733-84 83 26
Region Mellersta Swerock
Johnny Ekström 0733-84 73 08
Är du Sekomedlem och anställd i Peabkoncernen och behöver hjälp eller har
frågor så vänd dig i första hand till
någon av ovanstående personer. Har du
förslag på förändringar i de lokala eller
de centrala avtalen så hjälper vi till med
att skriva motioner till den kommande
avtalsrörelsen.
Hoppas att vi syns därute och var
försiktiga.
Knäcka ägg.
”Garaget”, en hinderbana utan spill.
Väst
Christer Strömberg
11
Posttidning
Begränsad eftersändning
Vid definitiv adressändring återsändes försändelsen med den
nya adressen på baksidan
Avsändare:
SEKO väg & ban
Fjärde Långgatan 48, 413 27 Göteborg
B
Grimsrud bygger i Hamburgsund
Vägbanan besökte i mitten av maj Grimsrud Entreprenad AB’s arbetsplats i Hamburgsund, där det ska
anläggas för 72 hus, som byggs efter hand som dom
säljs.
Grimsrud har fått markarbetet för de 72 tomterna vid
Strandvägen, bakom fotbollsplanen, i Hamburgsund. Företaget kommer att utföra vatten & avlopp, vägar, spontning,
muddring och markförstärkning. Området kommer att
byggas runt en gammal havsvik.
Grimsrud kommer också att göra en ny bro så att småbåtar kan ta sig in i lagunen från havet. Kanaler för båtar
kommer att finnas i området, som kommer att grävas fram
till husen, så att det finns möjlighet att ha båten utanför
huset. Området är till för både åretruntboende och sommarboende. Projektet är på 62 miljoner.
På plats när Vägbanan besökte arbetsplatsen var: Jens
Hansson, maskinförare, Anders Ivarsson, anläggare och
Jesper Hansson, praktikant från Östrabo yrkesgymnasium.
12
Väst
Text & Bild:
Mikael Johansson

Similar documents