Den långa järnåldern

Comments

Transcription

Den långa järnåldern
Den långa
järnåldern
Sociala strategier,
normer, traditioner
Ola Kyhlberg
3
Abstract
8
Förord
9
Introduktion
11
11
12
16
21
Från jämvikt till tillväxt
Från berättarkultur till mediasamhälle
Skriftlighet
Källkritiska genusperspektiv
Historieperspektiv
23
24
29
Arkeologi och historia
En överskattad Vikingatid, en misskänd Medeltid
Historiebruk
33
Berättarkulturell kontext
35
Minne
35
Precisionsgrad
36
Traditionskontinuitet
37
Landskap
37
Projektioner, mindscape
39
Scenografier
47
Gestik och bild
47
Sängledning
48
Skaftfaerf), umfaerlD, skötning
53
Flannstänger
54
Bayeuxtapeten
58
Runstenen vid Röks kyrka
77
Piscinareliefen i Heda kyrka
91
Känslor
91
Självdisciplin - utlevelse
5
95
97
Etisk kontext
Heder och ära
97
Ergi
101
Nid och nidstänger
ni Odalsideologisk kontext
113 Sed
113
115
119
128
Förfäderna
"Dömas till döden(?)"
Gravar och begravningspraxis
Runstenar - byggstenar
133 Sociopolitisk kontext
135 Politiska maktordningar, sociala strategier
135
Gåvoritual och gunst
137
Kvinnorov
139
Furstar
141
Furstebeteckningar
144
Av "gammal, god" familj
148
Brytar, landbor och livegna
151 "Löst folk"
153 Genusroller, genusrelationer
154
Allianspolitik
155
Äktenskapsallianser
159
Hushållsföreståndare - förmyndare
161
Hustrur och änkor
164
Genusrelaterade domämer
173 Barn och föräldrar
175
Barndomar
183 Heterarkisk kontext
185 Uppkallelsepraxis
187 "Den bättre sidan"
187
Patrilinearitet
190
Anonyma kvinnor
6
196 "Personhistorisk arkeologi"
197
Har Folke filbyter verkligen funnits?
198
När dog Inge Stenkilsson d.y.?
199
Vad vet vi om Erik Jedvardsson [t 1160].
202
Vem var Sverker d.ä:s [t 1156] stallare?
204
Knut Erikssons drottning Cecilia.
209
Ulf gamle (sverkerska ätten; + e. 1169?],
den siste sveajarlen.
214
Guttorm [t 1179?], den siste götalandsjarlen?
217
Vem var egentligen den store Jon Jarl"
223 Ekonomisk-historisk
225 Pengar
kontext
226 Från självförsörjning till överskottsproduktion
226
Agrarekonomier
232
Biandekonomier
246
"Finnfärden"
249
Från "Special purpose settlements" till städer
255 Slutet på Den långa järnåldern
257 Svantepolk Knutsson [Svantepolk Knutssons ätt; +1310]
259
Äktenskapsallianser och barn
262
Stadsherre
263
Borgherre och godsherre
264
Landsherre
267 Den stora fusionen
275 Källor och litteratur
325 Personregister
7