STOCKHOLM - Greater Minds

Comments

Transcription

STOCKHOLM - Greater Minds
Kursen är för dig
som arbetar som
säljare mot storoch nyckelkunder
KEY ACCOUNT
MANAGEMENT
Två kursdagar för dig som vill
nå och slå dina säljmål
STOCKHOLM
26-27 NOV 2015
DU HAR EN NYCKELROLL
– HAR DU NYCKELKUNSKAPEN?
Som Key Account Manager är du en av företagets allra
viktigaste resurser. Då är det förstås extra angeläget att
just du får tillgång till den kunskap och de verktyg som
du behöver för att kunna utföra ditt jobb på ett optimalt
sätt!
Den här kursen är framtagen för att ge dig som KAM
de bästa möjliga förutsättningarna för att du ska kunna
bli ännu bättre i din roll. Försäljning handlar i mångt
och mycket om mänskliga relationer, men precis som i
alla yrken finns det ett ”Best Practice”. Även om du har
arbetat som KAM i många år, är det inte otänkbart att
du inte fått någon riktig skolning i rollen. Så ser faktiskt
verkligheten ut för det allra flesta. Det behöver inte vara
negativt, men det finns ändå vetenskapligt bevisade
tekniker och arbetssätt som fungerar bättre än andra.
De kommer vi att ta upp här!
Den här kursen hjälper dig - oavsett var du befinner dig
i dag, att lyfta dina relationer till nya nivåer, förbättra din
merförsäljning, och behärska förhandlingspsykologi på
ett ännu bättre sätt än tidigare!
DETTA KOMMER DU ATT LÄRA DIG PÅ
KURSEN:
•
•
•
•
Så hanterar du dina nyckelkunder effektivare,
snabbare och proffsigare
Säljprocessens Best Practice – från leads till
nyckelkund
Så bygger du ditt eget KAM-team – ledarskap för
säljare
Förhandlingspsykologi – så tar du kontroll i
förhandlingarna!
DIN KURSLEDARE
BO GUSTAFSSON
Utbildare
Bo Gustafsson har sedan 1982 utbildat Key Account
Managers och förhandlare i hela Sverige. Han har
Hör gärna av dig till mig om du har frågor om kursen!
också utvecklat förhandlingsstrategier och varit aktiv
vid förhandlingsbordet i ett stort antal stora och viktiga
affärsuppgörelser. Bo är otroligt inspirerande att lyssna
John Andersson
på och har genom sina många år i utbildningsbranschen
Produktansvarig
[email protected]
031-22 24 51
ovärderlig erfarenhet, och får ofta beröm för sitt sätt att
bemöta kursdeltagarnas funderingar på ett pedagogiskt,
humoristiskt och effektivt sätt.
ANMÄL DIG PÅ GREATERMINDS.SE
ELLER RING OSS 031- 22 24 50
ANMÄL DIG
REDAN IDAG FÖR
ATT SÄKRA DIN
PLATS
DETTA FÅR DU OM DU GÅR KURS HOS GREATER MINDS
DINA BEHOV
KURS
STÖD & SUPPORT
VILKA ÄR DINA UTMANINGAR I JOBBET? TA
DELTA PÅ KURSEN SOM ÄR FYLLD AV
EFTER KURS FÅR DU GÄRNA TA KONTAKT
CHANSEN ATT PÅVERKA KURSENS INNEHÅLL
KUNSKAP OCH INSPIRATION! FRUKOST,
MED KURSLEDAREN. TA CHANSEN OCH
GENOM ATT FYLLA I VÅR FÖRSTUDIE.
LUNCH, FIKA OCH DOKUMENTATION INGÅR.
STÄLL DE DÄR SISTA FRÅGORNA FÖR ATT
KNYTA IHOP KUNSKAPSSÄCKEN!
DAG 1
DAG 2
VAD FÖRVÄNTAS AV DIG I DIN ROLL SOM KAM?
• Vilka egenskaper krävs för att lyckas i rollen som KAM?
• Syna dig själv – vad kan du bli bättre på?
OLIKA SÄLJSTILAR VID OLIKA TILLFÄLLEN
• Vilken stil fungerar bäst i de olika situationerna?
• Vilken säljtyp är du?
• Så anpassar du din stil och gör fler avslut!
NYCKELKUNDSBEARBETNING PÅ PROFFSENS VIS
• Så försäkrar du dig snabbt om att du bearbetar rätt kunder
• Smart och effektiv kartläggning av kunders behov
– skapa en kundplan
• Varje nyckelkund är full av ledtrådar – så tar du reda på vad du har gjort rätt (och fel) i processen
SKAPA, VÅRDA OCH UTVECKLA DINA KUNDRELATIONER
• Var börjar en stabil och långvarig kundrelation?
• Så håller du dina nyckelkunder lagom varma
• Svåra kunder – så bemöter du dem!
• Konsten att kartlägga nya möjligheter, och möjlig
merförsäljning till nyckelkund
• Knep som hjälper dig att säkra återköp trots att
konkurrenter försöker vinna över din kund
STRATEGIER SOM OPTIMERAR SÄLJPROCESSEN
• Från leads till merförsäljning – ta kontrollen i alla led!
• Faktorerna som är nödvändiga för att samarbetet ska
kunna fungera och utvecklas
• Positiva och negativa avslut – och hur du följer upp dem
FÖRHANDLINGSPSYKOLOGI FÖR DIG SOM KAM
• Så förbereder du dig inför en förhandling
• Taktiska utspel att vara vaksam på
• Undvik fallgroparna - syna de vanligaste knepen och vänd till din fördel!
• Det finns utrymme att ha en personlig förhandlingsstrategi – så hittar du din egen!
• Förhandlingsspelet – definiera din position
• Praktiska tips och råd
ATT BYGGA SITT EGET SÄLJTEAM
• Så leder du en grupp trots att du inte är chef
• Incitament och coaching
• Så premierar du duktiga medarbetare på ett
affärsmässigt och effektivt sätt
HÅLLTIDER FÖR BÅDA DAGARNA
08.30 REGISTRERING (DAG ETT), KAFFE/TE
09.00 KURSEN STARTAR
10.20-10.40 FRUKOST
12.00-13.00 LUNCH
14.20-14.40 EFTERMIDDAGSFIKA
16.00
AVSLUTNING
LÄS MER
GREATERMINDS.SE
VIP
UTVECKLING
EXKLUSIVA ERBJUDANDEN
FÅ BOKTIPS, ARTIKLAR, OCH VIDEOKLIPP
BLI INBJUDEN TILL FRIA SEMINARIER OCH
SOM HJÄLPER DIG ATT FORTSÄTTA
FÖRELÄSNINGAR OCH FÅ FÖRMÅNLIGA
UTVECKLAS PÅ EGEN HAND!
RABATTER TILL UTBILDNINGAR!
TRE ENKLA SÄTT FÖR ANMÄLAN
WWW.GREATERMINDS.SE
031 – 22 24 50
[email protected]
Du hittar all praktisk information om utbildningen samt bokningsvillkor på vår hemsida www.greaterminds.se
KEY ACCOUNT
MANAGEMENT
STOCKHOLM
26-27 NOV 2015
PRIS: 7 990 kr (exkl. moms) per person
FRÅGOR: Kontakta oss på
[email protected] eller ring kundservice
på 031-22 24 50
LOKAL: Vägbeskrivning och information
om våra kurslokaler hittar du på vår hemsida
greaterminds.se
OM GREATER MINDS
TRE GODA ANLEDNINGAR
ATT VÄLJA GREATER MINDS
Vår vision är att hjälpa dig att bli ännu
bättre på ditt jobb. Genom att utveckla
efterfrågade kurser och konferenser,
som leds av några av Sveriges bästa
föreläsare, så är vi en viktig kugge i
det som gör svenskt arbetsliv ännu
bättre. Till oss kommer personer som
tar sitt jobb på allvar och vill investera
i sig själva genom ökad kunskap inom
sina respektive behovsområden. Varmt
välkommen du också!
•
•
•
Du får mycket utbildning för en
mindre peng
Alla våra utbildare, program och
kurslokaler är kvalitetssäkrade, vilket
gör att vi kan garantera en hög
standard på din utbildning
Du får mer än bara kurs – efter
utbildningen får du möjlighet till
ytterligare utveckling genom
relevanta artiklar, videoklipp, tips
och idéer.
GREATERMINDS.SE | 031- 22 24 50
KRONHUSGATAN 11, 411 05 GÖTEBORG