Pennan augusti - Bläckhornet B Monika Moberg

Transcription

Pennan augusti - Bläckhornet B Monika Moberg
Diktare, leoparder och en
spindel hos Pennan
Skrivarklubben Pennan har haft sitt
första månadsmöte för hösten i
Studieförbundet Vuxenskolans lokaler i
Skövde. Värdar var Karin Breman, IngBritt Skoglund och Ruth Persson.
Leoparder skapade motstånd
För tjugo år sedan var det skarpt läge i
Varola. Militären hotade med att lägga
under sig ny mark. Men folket i området
Ruth, Karin och Ing-Britt var augusti månads värdar i Skövde.
ställde upp mangrant och försvarade sin
hembygd under parollen Inte en meter till.
500 hus och gårdar hotades i Tåstorp, Varola, Edåsa, Ljunghem, Forsby och Värsås av tvångsinlösen.
Militären ville utöka sitt övningsfält för att kunna använda sina nya leoparder – stridsvagnar. Men ortsbefolkningen kämpade emot, och det blev inget av försvarets planer. Karin Breman berättade om den här
tiden från 1995 och visade tidningsurklipp.
Diktare från Öra
Ing-Britt Skoglund berättade om en stor lokal personlighet, diktaren Hans Hallebo, en västgötabonde på
gården Hallebo i Öra socken. Mot slutet av sitt liv bodde han på samma äldreboende som Ing-Britts far.
Hallebo var en självlärd man men begåvad med ett stort språksinne, och han skrev tusentals dikter,
framförallt i ett fyrtiotal år i Borås tidning. Han gav ut flera diktsamlingar. Ing-Britt läste även flera av
hans dikter.
Spindeln
Ruth Persson läste dikter av författarinnan Barbro Lindgren. Hon är framförallt känd för sina barnböcker
om Loranga och Dartanjang, men hon har även skrivit för vuxna, bland annat Dikter i urval (1974–
2004). Ruth läste flera dikter, bland annat om en spindel som blev matad med en fluga.
Mötesplatser
Sveriges Hembygdsförbund firar hundraårsjubileum nästa år med ett stort evenemang på Skansen,
som fyller 125 år, i slutet av augusti 2016. Hembygdsförbundet och Nordiska museet har utlyst ett
insamlingsprojekt – Mötesplatser. Valet av temat är ett sätt att locka fram berättelser om platser som
spelar, eller har spelat, roll för det sociala livet. Det kan vara mötesplatser som skolan, danslokalen, torget, kyrkan eller kaféet. Det finns mängder med exempel på sådana platser. Pennans medlemmar uppmanas delta i projektet.
Pennorna diskuterade även ett nytt medlemsblad och eventuella framträdanden.
Text och foto: Monika Moberg