Vi vill att ni skriver två dikter, en av typen ”anafor” och en

Transcription

Vi vill att ni skriver två dikter, en av typen ”anafor” och en
Under vecka 38 jobbade vid med texttypen ”En dikt”. Vi läste
en dikt om en spökutflykt i Läsförståelse A (s.6-7).
I skolan jobbade vi med frågor till texten. Frågorna är
uppdelade i:
Gröna frågor: Vad står det i texten? Svaret står klart och tydligt i texten, det
kallas att läsa på raderna.
Gula frågor: Vad säger texten? Svaret står också i texten, men det står mellan
raderna. Det betyder att du måste dra slutsatser om vad författaren egentligen
menar med ett ord, ett uttryck eller en beskrivning. Ibland krävs det att du
använder flera ledtrådar i texten, och ibland har du nytta av dina egna
erfarenheter.
Röda frågor: Fundera över texten! Dessa uppgifter ska få dig att reflektera över
det som sägs i texten, och att vara kritisk.
Detta system återkommer i alla texter i boken.
Vi vill att ni skriver två dikter, en av typen ”anafor” och en
”cirkelkomposition” enligt de mallar som vi har tränat på i skolan.
Skriv så snyggt du kan i din läxbok.
Läxan ska lämnas in torsdagen den 24/9.
Skriva dikter
Att skriva dikter är roligt och lärorikt! Man kan skriva en dikt om vad som helst
och det behöver inte ens rimma. Det finns många olika typer av dikter och vi
ska nu lära oss mer om några av dessa.
Anafor
Anafor heter det när två eller flera versrader inleds med samma ord.
Exempel:
Om hösten
Om hösten när man tar avsked
Om hösten när alla grindar står öppna
Mot meningslösa hagar
Övning:
Skriv en dikt på fem versrader där de fyra första raderna börjar med orden ”Jag
skulle vilja” och den sista börjar med ordet ”Men”. Skriv i din skrivbok.
Cirkelkomposition
När man väljer att upprepa första ordet, meningen eller versraden även i slutet
på sin dikt kallas det cirkelkomposition. Dikten börjar och slutar alltså på
samma sätt.
Exempel:
På hösten
Blåser inte längre varma vindar
Är alla stränder tomma
Smakar glass inte längre lika gott
På hösten
Övning:
Skriv en dikt på fem versrader där den första och den sista raden ser exakt
likadana ut. Skriv i din skrivbok.