REUMATOLOGKLINIKEN BESTÅR AV FÖLJANDE ENHETER:

Transcription

REUMATOLOGKLINIKEN BESTÅR AV FÖLJANDE ENHETER:
Reumatologkliniken
består av
Mottagning: Här arbetar
läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeut
(sjukgymnast), arbetsterapeut,
kurator och sekreterare. På
mottagningen finns personal
från kl 7.30. må-to till 16.30
och fred till 14.00
Vårdavdelning: Veckovård
må- fre med sängplatser för
behandling, utredning och
rehabilitering av reumatiska
sjukdomar. Samma
yrkeskategorier arbetar på
avdelningen som på
mottagningen.
Dagvård : Medicinsk
behandling över dagen,
exempelvis läkemedel i dropp
under några timmar.
Reuma Rehab: Aktiv
rehabiliteringsperiod efter
individuellt schema. Träning
och behandling anpassas efter
dina behov och mål. Tillfälle till
diskussioner och information
kan planeras. Du kan bo
hemma, men övernattningsmöjligheter finns på
Patienthotellet Falu Lasarett.
Reuma Rehab teamet består av
arbetsterapeut, kurator, läkare,
fysioterapeut (sjukgymnast), rehab
assistent och sjuksköterska.
Fysioterapi och arbetsterapi.
Enskilda besök för rådgivning,
behandling eller träning. På
samma våningsplan som mottagningen och vårdavdelningen.
Till mottagningen har Du
möjlighet att komma på olika typer
av besök:
Nybesök kallas det första
läkarbesöket på remiss
Återbesök kallas uppföljande
läkarbesök.
Förutom vanliga återbesök hos
Din läkare finns även
Snabbmottagning, som är ett kort
läkarbesök (ca 10 min). Det kan
gälla en kortisonspruta eller någon
annan snabb åtgärd/bedömning.
Besöken bokas med kort varsel.
Du får oftast en tid samma vecka.
Snabbmottagning finns alla dagar i
veckan.
Provtagning dvs blodprov tages i
allmänhet 1 vecka före läkarbesök
på din vårdcentral. Om Du
skall ta prover mellan läkarbesöken får Du en lapp av Din
läkare eller i receptionen med
Dig hem med information om
vilka prover som ska tas.
Svaren på Dina prover går till
Din läkare på
Reumatologkliniken. Visar
proverna något onormalt så
kontaktar vi Dig.
Team-mottagning innebär
besök hos flera yrkeskategorier
under en halv dag. Teamet som
Du kan träffa består av sjuksköterska, fysioterapeut (sjukgymnast), arbetsterapeut och
kurator. Vilken eller vilka Du
träffar beror på Dina behov och
önskningar. Det kan t ex gälla
att få mer kunskap om sin
sjukdom, fotproblem, hjälpmedel, samlevnadsfrågor etc.
Artritinfodag är en
informationsdag på
reumatologmottagningen där
man tillsammans med några
andra patienter och teamet har
möjlighet att få mer kunskap
om sjukdomen och svar på
egna frågor och funderingar.
Anhöriga är välkomna att delta.
Ortopedkonferens: Patient,
reumatologläkare och en
ortopedspecialist träffas. Oftast
finns en arbetsterapeut eller
fysioterapeut också med. På
konferensen beslutar ni tillsammans om en operation skall
planeras och utföras.
Bentäthetsmätning kan
användas för att hitta benskörhet
(osteoporos). Vissa reumatiska
sjukdomar och vissa
behandlingar, främst kortison,
ökar risken för utveckling av
benskörhet. Den som undersöks
får ligga på en brits med kläderna
på medan maskinen mäter och
registrerar bentätheten.
Mätningen tar ca 10 minuter.
Undersökningen är helt smärtfri.
Skriftlig information finns på
kliniken om många olika
reumatiska sjukdomar och
läkemedel. Den skall fungera
som komplement till den
muntliga informationen som Du
får på kliniken. Vi
rekommenderar också
informationen i den nationella
vårdguiden www.1177.se med
fakta och råd om olika
sjukdomar.
Sjuksköterskan och undersköterskan kan hjälpa Dig med
provtagning, mätningar,
läkemedelsinjektioner,
information, undervisning och
samtal.
angående fysisk aktivitet och
träning och lägga upp en plan för
hur Du ska nå Ditt mål.
Fysioterapeuten kan också hjälpa
till med att se över Din fothälsa
och t ex ge råd angående skor.
Kurator finns på reumatologmottagningen. Du kan själv som
patient eller anhörig ta kontakt
eller be Din läkare eller annan
personal förmedla kontakten.
Om Du behöver prata med
någon om din livssituation,
relationer, tankar och
funderingar så finns vår kurator
här för Dig.
Du kan få stöd och hjälp i
kontakten med
Försäkringskassa och
Arbetsförmedling.
Om Du vill komma i kontakt med oss:
Arbetsterapeuten kan ge råd
och hjälp gällande
vardagsbalans och Din
handfunktion. Du kan också få
information gällande ergonomi,
tips och hjälpmedel för att
underlätta i Ditt liv.
Fysioterapeut (sjukgymnast)
kan göra undersökning och
hjälpa Dig med råd och tips
Reumatologmottagningen
Falu lasarett, 79182 Falun
Tel mott
023-492000
Tel avd
023-492012
Tel Fysioter. 023-492930
E-post: [email protected]
Det bästa sättet att kontakta oss är via
mina
vårdkontakter på internet:
www.ltdalarna.se/minavardkontakter
eller www.1177.se (e-tjänster)
Reumatikerförbundet,
patientorganisationen för personer
med reumatisk sjukdom som har
lokalföreningar runtom i Dalarna.
www.reumatikerforbundet.org
Specialistkliniken för Reumatiska sjukdomar
Dalarna