Arbetsterapeut till AR

Comments

Transcription

Arbetsterapeut till AR
Arbetsterapeut till AR-steget
AR (Arbetsrehabilitering) Steget är en verksamhet inom Samordningsförbundet
Göteborg Centrum och vänder sig till personer mellan 18-64 år som behöver
komma igång med aktiviteter för att nå eller närma sig egen försörjning, men som
har svårt att klara det på egen hand på grund av ohälsa och/eller långvarigt
bidragsberoende. I AR-steget arbetar vi med perspektiven träna, stärka och
motivera individen utifrån dennes resurser och intressen. Till teamet söker vi nu
en Arbetsterapeut som tillsammans med sjukgymnast, psykolog samt coacher
ingår i AR-stegets verksamheter.
Arbetsuppgifter
Du kommer att medverka vid individuell bedömning och planering. Utifrån
individens resurser ska du tillsammans med övriga teamet föreslå lämplig
planering. Arbetet innebär både att skapa och genomföra gruppaktiviteter men
även att arbeta individuellt.
Arbetsterapeutens roll är att utreda och stärka deltagares aktivitetsförmåga och
funktion. I aktivitetsgrupper arbetar man med ex. matlagning, bakning eller
kreativa verksamheter såsom keramik, bild och andra kreativa aktiviteter.
Individuellt arbetar man med ex. dygnscirkel och schema som hjälp föra att få
balans i vardagen. Olika instrument såsom te x DOA, Min mening, AMPS, ESI
används för att kartlägga personens resurser och begränsningar komma fram till
ett aktivitetsstatus. Du kommer också tillsammans med övriga teamet medverka
till gemensam metodutveckling, vara kontaktperson, hålla i trepartsmöten och
samverka på olika sätt med aktuella myndigheter.
Kvalifikationer
Vi söker dig, legitimerad arbetsterapeut, som har erfarenhet från
rehabiliteringsarbete mot arbete och med intresse och erfarenhet av att arbeta med
personer med psykisk ohälsa. Du tycker om att arbeta utåtriktat på deltagarens
villkor och är kreativ nog att använda dig av information i stunden för att hitta sätt
att driva rehabiliteringsprocessen framåt. Du har humor kombinerat med en
känsla för att vara tydlig och rak/ärlig med svårigheter och betona resurser. Du har
god erfarenhet av samtal med aktivitetsanalys och är bekant med/intresserad av
lösningsinriktat förhållningssätt. Som kollega är du en lagspelare med förmåga att
arbeta självständigt.
Dokumenterad erfarenhet av samverkan och rehabilitering är ett krav. Har du ett
yrkesnätverk inom centrala staden är det ett plus. Vi kommer att lägga mycket stor
vikt vid personliga egenskaper vid rekryteringen. Arbetet kräver självständighet
och nytänkande från din sida och vi erbjuder dig ett stimulerande, roligt och fritt
jobb!
1
Anställningsvillkor
Tjänsten förutsätter att du har din anställning inom Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Göteborg Stad eller VG Regionen. Tjänsten är på heltid med
start november 2015 till 2016 – 12-31 med möjlighet till förlängning. Du har under
tiden kvar din anställning i din hemmaorganisation. Detta innebär att du
fortlöpande har kontakt med din hemmaorganisation för att hålla dig uppdaterad
kring nyheter och förändringar.
Övrigt
Välkommen med din ansökan senast 11 augusti 2015, urval och intervjuer kommer
att ske löpande.
Ansökan skickas till
Samordningsförbundet Göteborg Centrum
Att: Magnus Simonsson
Skärgårdsgatan 4
414 58 Göteborg
Ange Arbetsterapeut 15
Ansökningar tas även emot via e-post skicka till
[email protected]
Upplysningar:
Marina Jerger, samordnare AR-steget
Anna Brissman, arbetsterapeut AR-steget
Magnus Simonsson bitr. förbundschef
tel. 010-487 5345
tel. 0700-82 47 38
tel. 010-486 9020
2

Similar documents