Hemsjukvård i Piteå kommun, , nytt fönster

Transcription

Hemsjukvård i Piteå kommun, , nytt fönster
För mer information ring:
Medborgarservice 0911-69 60 00
eller gå in på:
www.pitea.se/hemsjukvard
Socialförvaltningen
0911-69 60 00
www.pitea.se
www.facebook.com/pitea.se
Hemsjukvård i Piteå kommun
Trygg och säker dygnet runt
Vad är hemsjukvård?
Hemsjukvård är hälso- och sjukvård som ges i
hemmet. Den bedrivs dygnet runt årets alla dagar.
Genom hemsjukvården kan du få hjälp med vissa
sjukvårdsinsatser och beroende på vilken hjälp du
behöver får du besök av sjuksköterska, distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast.
Du kan till exempel få hjälp med:
•
•
•
•
•
•
•
läkemedelshantering
omläggning
utprovning/anpassning av hjälpmedel
provtagning
rehabilitering/habilitering
anpassning av boendemiljö
vård i livets slutskede.
Vem kan få hemsjukvård?
Du kan ha rätt till hemsjukvård om du är över 18 år och på
grund av sjukdom och funktionshinder av psykisk eller fysisk
art inte själv, eller med hjälp av närstående, kan ta dig till din
hälsocentral.
Inför ett beslut om hemsjukvård sker en vårdplanering, antingen på
sjukhus eller i hemmet, i samråd med kommun och landsting. Du
och dina närstående får möjlighet att vara delaktiga i planeringen.
I hemsjukvården är det distriktssköterskan som har samordningsansvaret för dina hälso- och sjukvårdsinsatser. När ditt behov av
hemsjukvård upphör skrivs du ut men kan vid behov återinskrivas.
Trygg och säker vård
• Hälso- och sjukvården i hemmet ska vara trygg och säker dygnet runt.
• Vården ska utgå från den enskildes behov.
• Den enskilde ska ha stort inflytande, kunna påverka och ha möjlig
het att ta eget ansvar.
• Insatserna ska stödja patientens/brukarens självständighet.
Vilket område tillhör du?
Distriktssköterska: 69 79 10
Centrum – Området norr om Storgatan 12-74
Arbetsterapeut: 69 79 23
till Sundsgatan, Persgatan, Kyrkbrogatan 8 till
69 79 34
Västergatan, Öjebyn, Sikfors, Böle, Infjärden, Markbygden Sjukgymnast: Munksund, Klubbgärdet, Skuthamn, S. Pitholm,
Strömsborg Hamnplan, Zonområdet
Distriktssköterska: 69 79 11
Arbetsterapeut: 69 79 24
Sjukgymnast: 69 79 34
Djupviken – området norr om Sundsgatan, Annelund
Norrfjärden, Sjulsmark, Rosvik
Distriktssköterska: 69 79 11
Arbetsterapeut: 69 79 24
Sjukgymnast: 69 79 34
Källbo, Backen, City – området söder om Storgatan
Kyrkbrogatan till Västergatan, Strömnäs, N Pitholm,
Hortlax Bergsviken, Hemmingsmark, Blåsmark, Jävre
Distriktssköterska: 69 79 12
Arbetsterapeut: 69 78 80
Sjukgymnast: 69 79 34
Telefontid vardagar 08.15-09.00
Jourhavande distriktssköterska kväll, natt och helg 69 79 29