Granit-Matematikplanering geometri för ht15 veckor 46 till v 49/50

Comments

Transcription

Granit-Matematikplanering geometri för ht15 veckor 46 till v 49/50
Blommensbergsskolan/Arbetslag Granit/Årskurs 7/Ämnet matematik ht15 veckor 46-50
Sidan 1 av 2
Allmän information om matematiklektioner
I arbetslaget Granit arbetar Sebastian med klasser 7 a och 7 b och Hakim med klasser 7 c och 7 d.
Vi använder matematikboken Prio 7. När vi är färdiga med varje kapitel gör vi ett prov. Ditt
provresultat är en del av helhetsbedömningen. Naturligtvis tar din lärare hänsyn till dina
inlämningsarbeten och din delaktighet på lektionerna.
Hemläxor rekommenderas och särskilt när eleven inte är närvarande på lektioner. Måndagens tid
09.55-10.45 (FS-tid) för fördjupning och stöd och torsdagar 14:10 – 15:30 kan utnyttjas för att
komma i fatt eller fördjupa kunskaper. Dessutom har vi anpassande och utmanande uppgifter vid
behov.
Obs! Bokens uppgifter har tre olika svårigheters grader, nivå 1 enklaste osv. Elever som vill satsa på
E/D nivå rekommenderas arbeta med nivå 1 och delar av nivå 2. Elever som siktar på C-, B- eller A
nivå rekommenderas arbeta med nivå 2 och nivå 3.
Varmt välkomna.
Hakim och Sebastian
Från Skolverkets hemsida om Geometri: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik
Centralt innehåll
. Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
. Avbildning och konstruktion av geometriska objekt.
. Metoder för beräkning av area och omkrets hos geometriska objekt, samt enhetssystem i
samband med detta.
Sidan 1 av 2
Ord/begrepp som krävs att kunna i arbetsområdet
Enheter, prefix, dimension, parallella linjer, diagonal, vinkel, vinkelben, vinkelspets, sidovinkel,
månghörning, vinkelsumma, triangel, parallelltrapets, parallellogram, romb, rektangel, kvadrat,
cirkel, omkrets och area. Dessutom ska du kunna ord/begrepp som tillkommer under varje avsnitt.
Lektion nr
Avsnitt
Lektion 1
3.1 Enheter och prefix
Obs! Du ska kunna
prefixtabellen (vi tar detta
även på fysiklab enheter)
Lektion 2
3.2 Geometriska begrepp (obs!
alla ord/begrepp på sidan 84
ska du kunna)
Lektion 3
3.2 Geometriska begrepp (obs!
alla ord/begrepp på sidan 84
ska du kunna)
Lektion 4
3.3 Vinklar (kunna använda
gradskiva, ord som spetsig-,
rät-, trubbig-, rak vinkel, halv
varv, helt varv).
Rekommenderas Internet
webbadressen
www.matteboken.se
Lektion 5
3.3 Vinklar (kunna använda
gradskiva, ord som spetsig-,
rät-, trubbig-, rak vinkel, halv
varv, helt varv).
Rekommenderas Internet
webbadressen
www.matteboken.se
Lektion 6
3.4 Månghörning och
vinkelsumman (kunna namn
på olika trianglar)
Lektion 7
3.4 Månghörning och
vinkelsumman (kunna namn
på olika trianglar)
Lektion 8
Lektion 10
Begreppstest och kapiteltest
ev. Basläger eller Höghöjd
eller repetition
Basläger eller höghöjd eller
repetition
Prov
Lektion 11
Provresultat och omprov
Lektion 9
Internet länkar
www.matteboken.se
www.webbmatte.se
www.thatquiz.org
Dina kommentarer: är du klar
med respektive avsnitt, mm?
Rekommenderas Internet
webbadressen
www.matteboken.se
Slutet av v49 eller början av
v50
Slutet av v49 eller början av
v50
Den passar bra med Prio matematikboken än övriga.
Här kan du hitta matematik på ett annat språk, arabiska, persiska mm.
Här är på engelska. Även kan du pröva dina kunskaper i övriga skolämnen.