Pedagogisk planering religion, etik

Transcription

Pedagogisk planering religion, etik
Pedagogisk planering
Judendom, Kristendom, Islam och Etik
Mål/Syfte
Vid avslutat område kunna mer om de centrala tankegångarna samt känna till urkunderna i
religionerna samt ha kunskap om olika etiska modeller och hur man resonerar utifrån dem.
Arbetssätt
Vi kommer under arbetsområdet att använda oss av:
- Föreläsningar
- Filmer
- Inlästa texter
- Gruppdiskussioner
- Religionsboken, Utkik 7-9
- Läxor (Dessa läxor görs genom att eleverna lyssnar på text via inläsningstjänst. Vi
väljer ut delar ur boken som vi anser ger dem fördjupande kunskaper och gör dem
mer allmänbildade. Detta kommer på sikt att ge dem bättre resultat i ämnet då de
har mer fakta att resonera kring. Vi följer inte upp läxan med förhör eller liknande
utan hoppas att den egna kunskapsutvecklingen ska vara morot nog.)
Examinationssätt
- Kortskrivningar
- Digitala test
- Akvariet (gruppdiskussioner)
- Avslutande skrivuppgift: Dilemma som ska resoneras kring utifrån etiska modeller
Jannike Kohinoor
Li Hellquist
Mälarhöjdens skola år 7
Lektionsplanering
Vecka 3 – Varför tror människor? Olika typer av religioner.
Lektion 1

Diskussion - varför tror människor?
Eleverna diskuterar I grupper och jämför sedan med vad som står på sid 16-17.

Kort föreläsning myter och urkunder - begrepp
lektion 2


Kort föreläsning - olika typer av religioner.
Vi brainstormar om vad vi kan om judendomen, kristendomen och Islam.
lektion 3

Test - begrepp

Vi ser filmen: Jerusalem - forntidens städer och monument
Läxa vecka 4: Lyssna på sidorna 49-55 Inläsningstjänst Re religion 7-9 Utkik.
Vecka 4 - Judendom
lektion 1
1.
2.
Test – olika typer av religioner, myter och urkunder
Analysera urkunder sid 43.
lektion 2
Judendomen I det israeliska samhället. Judendomen utanför Israel, sid 60-63
Lektion 3
1. Vi ser filmen ”Bibelns uppkomst” på sli.se - evangelierna
2. Analysera urkunder sid 91-99
Läxa till vecka 5: lyssna på sidorna 118-122
Vecka 5 - Kristendomens inriktningar, Islam
Lektion 1
Katolska, Ortodoxa och Protestantiska kyrkan.
Lektion 2
Akvariediskussion utifrån texten om kristendomen i samhället.
Lektion 3
Islam i världen - begrepp
LÄXA till vecka 6: 173-178
Jannike Kohinoor
Li Hellquist
Mälarhöjdens skola år 7
Vecka 6 – Islam forts.
Lektion 1
Koranen – islams främsta urkund s. 179-181
Uppgift: 188
Lektion 2
Test – begrepp och urkund
Förhållandet mellan man och kvinna
Lektion 3
Akvariediskussion utifrån frågeställningar som uppkommit under tiden vi arbetat med Islam.
Vecka 7 – Etik
Lektion 1
Ett case presenteras utifrån ngn relgion – vad tycker du?
Kortskrivning, diskussion – leds in i modellerna.
Pliktetik, konsekvensetik – vad betyder det s. 70-73 uppg. 74
Lektion 2 och Lektion 3
Buffertlektioner
Repetition och Fördjupning
Vecka 8
Bedömningsuppgift – etiskt dilemma med koppling till Kristendom, Judendom eller Islam.
Jannike Kohinoor
Li Hellquist
Mälarhöjdens skola år 7

Similar documents