Kemi- Vatten, luft och materia

Comments

Transcription

Kemi- Vatten, luft och materia
Helena Dalivin November 2015
Vatten, luft och materia
Denna period ska du bl.a. få lära dig
om:
• Kemiska föreningar och hur atomer sätts
samman till molekyl- och jonföreningar
genom kemiska reaktioner
• Vatten som lösningsmedel och transport
av ämnen, till exempel i mark, växter och
människokroppen
• Hur man hanterar kemikalier och
brandfarliga ämnen på ett säkert sätt
!
• Separations-och analysmetoder, till
!
!
exempel destillation och identifikation
av ämnen.
!
!
Du ska visa i vilken grad du behärskar förmågorna:
!
!
!
!
!
E
C
!
A
att använda kemins begrepp, modeller
och teorier som rör samhället, naturen och
människan
Detta visar du bl.a. genom:
att beskriva och förklara kemiska samband
i samhället, naturen och människan
resonemang på lektionstid
• att delta aktivt i diskussioner och
• att delta aktivt och engagerat i övningar
att föra resonemang som rör sambanden
mellan samhället, naturen och människan
• att genomföra laborationer och digitalt
att använda kunskaper i kemi för att
granska information
att kommunicera och ta ställning i frågor
som rör energi, miljö, hälsa och samhälle
redovisa resultaten samt lämna in en
labbrapport
att genomföra systematiska
undersökningar i kemi
• ett muntligt prov v.51
Helena Dalivin November 2015
Planering
Vecka
Lektion 1
Lektion 2
Lektion 3
47
Kemi- vad är det
Att experimentera
s. 36-37
Vad är ett ämne, atom och
molekyl
Vi tittar på ämnen med
farosymboler. Exempel på
ämnen
Inför lektion,
se flipp eller läs s. 44-47
Laboration:
Separationsmetoder
!
Gemensam planering av
området
!
48
49
50
51
!
!
!
Grundämnen
!
s. 48-49
!
Jobba!gruppvis- vad är ett
grundämne och vad är en
kemisk!förening
-Redovisa för varandra i
helklass
!
Laborationsrapport
! !
Vi skriver rapport på lektion
!
med dator utifrån matrisen.
!
Luften är inte ren
s. 66-70
! !
Göra en sammanfattande
affisch!i par
Muntligt prov i smågrupper
film !
!
!
!
!
!
Arbete med diskussionsaffisch
på padlet
Blanda ämnen och se om det
bildas nytt ämne
(Vatten och saft
Saltsyra och Natriumhydroxid)
!
Kahoot på farosymbolerna
Dagens kemispråk
s. 53-56
!
Laboration:
Lösa socker, fysikalisk och
kemisk förändring
!
Inför lektion,
se flipp eller läs s 46-49
- klipp och pyssel av ämnen.
Sätta upp i taket
!
!
Genomgång av
laborationsrapport
Kahoot eller socrative på
kemispråk
Vad är luft? Vanliga gaser
s. 60-65
Laboration:
Påvisa gaser
Göra egna flippar i par
utdelning av läxa:
Grundämnen/memory
!
Läxförhör på Grundämnen via
Socrative
!
Repetition
!
Göra klart? Repetera?
Muntligt prov i smågrupper
film
Julavslutning
[email protected]

Similar documents