Ny Handl. Objekt/Gata/Väg Fastighet/Kvarter

Transcription

Ny Handl. Objekt/Gata/Väg Fastighet/Kvarter
STRATEGISK PLAN för bebyggelseutveckling - Lista. Beställning av planer hösten 2015 - hösten 2018. Antagen av Samhällsbyggnadsnämnden 2015-08-24, § 92.
Ny Handl.
LB
EH
KS
MS
EH
JvE
JvE
MH
CS
KÖ
EH
KÖ
NI
LB
NI
NO
EH
NI
NI
EH
EH
NO
CS
Pågående planer
HN
NI
KÖ
*
*
*
A
A
A
A
A
A
A
VB
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
X
X
X
X
X
X
X
X
K+P
P
K
K
P
K
K + TrV
K
K
P
P
K+P
K
K
K
K
K+P
K
K
K
K
K
K
K
S
GA
F
U
G
A
S
A
S
SG
S
S
S
A
SG
G
A
A
A
SG
SG
SG
S
GA
Bostäder
Montessoriskola (8 högstadieklasser)
Bostäder
Bostäder, verksamheter, rekreation, trafik
Bostäder
Bostäder
Trafikområde
Bostäder
Bostäder, byggnadsminne
Bostäder
Studentbostäder
Bostäder, lokaler
Förskola
Förskola
Ändring till handelslokaler
Bostäder
Bef. o utökad förskola, utökat kontor
Tillbyggnad av skolmatsal
Inlösen av gatumark
Bostäder
Bostäder ges skyddsbestämmelser
Industri
Omvandlingsområde ev. nya bostäder
Från äldreboende till bostäder
G
A
G
A
A
B
G
A
G
A
GA
G
GA
A
SBN
SBN
SBN
KF
KF
KF
KF
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
A
A
A
A
A
A
A
G
A
Planförf.
Inkommen
ansökan
Finansiering
Norm.
Norm.
Norm.
Norm.
Norm.
Norm.
Utökat
Norm.
Norm.
Enkelt
Norm.
Utökat
Utökat
Stand.
Stand.
Utökat
Stand.
Stand.
Stand.
Stand.
Stand.
Stand.
Stand.
Stand.
2010-03-23
2012-02-27
–
–
2008-09-24
2005-10-12
–
Våren 2013
Våren 2013
2013-09-20
2013-06-17
2014-02-12
2013-11-21
2013-06-18
2014-04-28
2014-04-09
2014-09-23
2014-12-22
2014-08-25
2014-10-22
–
2014-04-09
Våren 2013
2015-06-09
Planavtal
Planavtal
Planavgift
Skattefin.
Planavtal
Planavtal/planavgift
Skattefin.
Planavtal
Planavtal
Planavtal
Planavtal
Planavtal
Planavtal
Planavtal
Planavtal
Planavtal
Planavtal
Planavtal
Planavtal
Planavtal
Planavgift
Planavtal
Planavtal/planavgift
Planavtal
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Gräskärrsvägen
Prästerydsvägen 19
Centrumgatan 5
Stockholmsv 84 (Bälinge)
Rektorsgatan
Södra Ringg 25-31 m.fl.
Vändspår vid stationen
Östra Ringg 13-15
Torpvägen 3
Västerbodarna 1:76, 1:79, 1:292, 1:11
Tuvebo 1:19 m.fl.
Erska 1:109
Bälinge 2:1
Hökanäbbet 2-5
Aspen 8 m.fl. (dp-ändring)
Centrum 1:20 m.fl.
Hjorten 4
Torp 1:71 m.fl.
VB
A
So
A
A
A
A
A
So
X
X
K
K+P
K
P
P
K
K + TrV
K
K
SG
SG
SG
P
S
S
S
S
SG
Bostäder
Natur som läggs till tomtmark
Bostäder, kontor, handel
Åkeri, upplag
Bostäder, verksamheter m.m.
Först parkering, sedan bostäder m.m.
Perronger och bullerplank
Bostäder
Industri och skrymmande handel
Verksamh./Skola/Bostäder (Prio 1):
FA
A
A
S
G
G
GA
G
A
G
A
A
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
A
A
Stand.
Stand.
Stand.
Utökat
Stand.
Stand.
Stand.
Utökat
Stand.
2008-05-09
2013-10-11
2013-03-21
2014-06-05
2009-11-04
2015-01-13
2015-05-13
2014-06-05
2009-11-04
Planavtal
Planavtal
Planavtal
Planavtal
Planavtal
Planavtal
Planavtal
Planavtal
Planavtal
Verksamh./Skola/Bostäder (Prio 2):
EH
34
35
36
37
38
Varsjövägen, södra delen
Norra Ringgatan-Prästgårdsv
Karamellvägen
Kungsgatan 2 m.fl. (Kabom)
Plangatan 1-8 m.fl.
Tuvebo 1:64, 1:65, 1:66
Centrum 1:6, 1:9 (N. Stadskärnan)
Konfektasken 13
Solen 14
Hill 1
A
A
A
A
A
X
X
P
K
P
Fabs
P
PRIO 3
EH
A
S
Bostäder
Handel, bostäder, parkering
Bostäder
Bostäder, verksamheter, service
Bostäder
GA
SG
G
A
A
S
G
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
A
Norm.
Norm.
Stand.
Stand.
Stand.
Antagna: hösten 2015 1 dp
NO
*
HN
EH
JvE
Konsult
EH
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Hjälmareds allé
Köpmansgatan 11 m.fl.
Färgenvägen 2
Varsjövägen, norra delen
Östra Ängabo
Nordöstra Stadsskogen
Östra Ingared
Köpmansgatan Etapp 1
Stationsgatan m.fl.
Stationsområdet Målbild A+
Laggarebacken
Bolltorp/Tomtered
Trollskogsgatan
Borgens gata - cykelväg
Säterigatan 122
Mjörnstranden Etapp 1
Mjörnstranden Etapp 2
Röhult etapp 2
Semestervägen 119
Noltorps Centrum
Norra Stadsskogen Etapp 4
Hansalandsvägen
V.B. verksamhetsområde
Mossbergska donationen
Skogsgården
Kyrkvägen
Riksväg 42 - miljöprioritering
Snasenvägen (Sjöbäcken)
Malmgatan
Hjälmared 1:10, 1:23
Falken 6 m.fl. (dp-ändring)
Röhult 1:10
Tuvebo 1:54
Ängabo 2:11 m.fl.
Kavlås ängar, Stadsskogen etapp 3
Del av Ingared 5:1 m.fl.
Tuvebo 1:36 m.fl.
Centrum 1:17 m.fl.
Kv. Humlan, Gjutaren, Bomullen m.fl.
Laggarebacken 2:18 m.fl.
Nolby 38:1, Bolltorp 4:1, 4:2 m.fl.
Stadsskogen Sagoskogen (dp-ändring)
Krisstineholm 1:30 m.fl.
Apelsinen 1 m.fl
Lövekulle 1:5, 1:6, 1:21 m.fl.
Sörhaga 1:1, 1:2, Lövekulle 1:1, 1:26 m.fl.
Röhult 1:1
Utsikten 6
Lövhyddan m.fl.
Stadsskogen etapp 4
Ingared 4:76 (Ingared Vässenbo)
Österbodarna 1:3
Västerbodarna 1:58 m.fl., Etapp 2
Västerbodarna 1:18
Hagtorsslätt 1:52
Sollebrunn
Boråsen 1:7, Sågen 1:8 m.fl.
Smedjan 19-22
FöS
A
FöS
A
A
A
I
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
FöS
A
A
A
I
VB
VB
VB
VB
So
Sjö
A
PRIO 4
EH
Planer som påbörjas
när beslut om investering el resurser finns
Kv Brogården
Konfektasken 1-2
Del av Nolby 38:24
Kommunen Alingsås
Vimpeln 1
Lövekulle 1:142, 1:162 m.fl.
Staden Alingsås
Stadsskogen Västersluttn (dp-ändring)
Västerbodarna 1:452
Polcirkeln 1
Farkosten 11
Jägaren 10
Stadsskogen 1:12
Braxen 10
Skyffeln 1
Del av Noltorp 1:6
Centrum 1:32-33
Repslagaren 4
Kronan 4 o 12
Bananen 6
Afzeliiskolan 2
Del av Nolby 37:13
Saxebäcken
Kristallen 1 (dp-ändring)
2016
2017
2018
Antas av
vår höst vår höst vår höst KF/SBN
PRIO 2
*
Planer som är vilande
pga att aktör ska ta
fram underlag
Knektegårdsgatan
Bollvägen, Skola
Frostvägen
Revidering av ÖP 95
Strandstigen
Skårsvägen
E20 genomfart Alingsås
Grankullegatan
Friluftsskolan
Nyebrogatan 9
Östra Ringgatan 16
Östra Ringgatan 7 m.fl.
Folkparksgatan 3
Borgmästarevägen 6-8
Maskingatan 6
Hålabäcksstigen 8
Brunnshusallén 5-7
Plangatan
Färgaregatan 9
Bollvägen, Bostäder
Prästgårdsvägen 3
Krangatan 3
Saxebäcksvägen
Rubingatan 1
Tätort Medför kom- Aktör som 2015 Prövas i detaljplan
munal invest styr tidplan höst
Antagna: hösten 2015 8 dp
NO
Planer som avses
påbörjas 2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Fastighet/Kvarter/Objekt
PRIO 1
*
Objekt/Gata/Väg
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
K+P
K
K
P
K+P
K+P
K+P
P
K + TrV
K + TrV
K
K
K
K
P
K
K+P
P
P
K+P
K+P
P
K
K
K
K
TrV
K
Trv
Bostäder
Avstyckningar för enbostadshus
Bostad
Bostäder, verksamheter
Bostäder, förskola m.m.
Bostäder, verksamheter
Bostäder, förskola
Bostäder
Trafik, parkering
Verksamheter, bostäder
Bostäder
Bostäder, förskola/skola, livsmedel
Bostäder
Gång- och cykelväg
Förskola
Verksamheter, bostäder, rekreation m.m.
Bostäder
Bostäder
Bostäder
Bostäder, förskola, verksamheter
Bostäder
Bostäder
Verksamheter
Bostäder, förtätning
Bostäder
Bostäder
ÖP Trafikområde
ÖP Bostäder
E20 Verksamheter
A Alingsås
I
Ingared
Gr Gräfsnäs
Planavtal
Planavtal
Planavtal
Planavtal
Planavtal
Verksamh./Skola/Bostäder (Prio 3):
SG
SG
SG
A
A
A
A
A
A
GA
S
S
S
P
SG
GA
B
A
SF
S
SG
S
S
S
S
S
G
G
G
S
A
A
A
A
G
G
G
A
SG
A
A
G
G
G
G
G
A
P
A
A
A
A
A
S
S
S
S
FA
B
S
B
G
S
G
G
G
G
G
A
A
A
A
A
A
SBN
SBN
SBN
SBN
KF
KF
SBN
SBN
KF
KF
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
KF
KF
SBN
SBN
KF
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
KF
SBN
SBN
Norm.
Stand.
Stand.
Norm.
Norm.
Norm.
Norm.
Stand.
Utökat
Utökat
Utökat
Utökat
Stand.
Norm.
Stand.
Utökat
Utökat
Stand.
Stand.
Utökat
Stand.
Utökat
Stand.
Utökat
Stand.
Stand.
Utökat
Stand.
Stand.
2011-07-05
2015-04-10
2014-04-11
2011-01-31
–
–
–
2002-11-22
–
Hösten 2012
2012-11-08
–
Våren 2013
Våren 2013
2013-11-13
2007-06-18
2014-04-09
2012-01-01
2014-10-20
2014-10-22
–
2008-12-04
–
2008-12-01
2010-05-06
2010-10-04
–
2011-09-13
2012-10-03
Planavtal
Planavtal
Planavtal
Planavtal
Planavtal/planavgift
Planavtal
Planavtal
Planavtal
Skattefin./planavtal
Planavgift
Planavtal
Planavgift
Planavtal
Skattefin.
Planavtal
Skattefin./planavgift
Planavtal
Planavtal
Planavtal
Planavtal
Planavtal
Planavtal
Planavtal
Planavtal
Planavtal
Planavtal
Skattefin.
Planavtal
Planavtal
Summa 2015-2018
Verksamh./Skola/Bostäder
(Prio 1-4):
Summa antagna: hösten 2015 9 dp, hela 2015 12 dp
Tätorter:
2011-01-31
2010-10-13
2011-11-07
2012-09-04
Våren 2013
Verksamhet Förskola/Skola
Antal m 2
X
FöS Färgens östra strand
Att Attholmen
Sim Simmenäs
Sjö Sjöbäcken
SM Stora Mellby
VB Västra Bodarna
P Programsamråd
U Utredning
S Samråd
Antal
2 avd.
bef. F-9
200
12
X
100
40
X
X
30 – 35
5 – 10
6
30
20 - 30
3 - 4 avd.
2 avd.
ca 1700 m2
1–5
1 - 2 avd.
50 - 60
1–3
2
ca 4000 m
ca 5700 m2
2 - 3 avd.
X
50
10 -13 avd.
ca 560 st
10 – 20
2
ca 10000 m2
800 m2
40 – 50
10
20
ca 10000 m2
ca 20800 m2
500 m2
ca 1500 m2
2 avd.
2 avd.
5 avd.
1000 m2
5 avd.
X
X
X
10 – 12
50 - 60
10
50 – 60
10
Alingsåshem
Montessoriskolan Globen
Kommunen
X
Handelshus
Kommunen + Privat
Trafikverket + Kommunen
Partnerskapet Stadsskogen
Larico + Rydlers Bygg
Privat
Fabs
Serneke + Privat
Fabs
Fabs
Ekström Fastigheter AB
Kommunen + Privat
Svenska Kyrkan + Kommunen
Fabs
Kommunen
Alingsåshem
Privat
Kommunen
Kommunen + Privat
Wikowia
Privat
Kommunen + Privat
Axxona Led AB
Gustaf Melins Åkeri
Cissus Bygg AB
Västfastigheter
Trafikverket + Kommunen
Lann Fastigheter AB
Fritidsboende i Sollebrunn AB
1 - 2 avd.
1 – 10
5
1
30
340
20
ca 110
15 – 20
X
20 – 40
X
25
5
20 – 25
ca 30
1–2
50 - 100
100
5 – 10
30000 m2
X
10
5
X
X
ca 40 avd.
Privat
Skara stift
Ernst Rosén
Fabs
Privat
ca 140 st
6
ca 6000 m2
ca 60000 m 2
Exploatör
ca 100 st
500-1000 m2
Planskeden (Planavdelningen/Exploateringsavdelningen):
H Hemsjö
M Magra
So Sollebrunn
Bostäder
Antal nya avd.
Hjälmareds Folkhögskola
Privat
Privat
Privat
Kommunen + Skanska
Partnerskapet Stadsskogen
Ekskogens fastighetsförvaltning
Privat
Kommunen
Kommunen
Privat
Kommunen + Privat
Partnerskapet Stadsskogen
Kommunen
Hemsö
Kommunen
Kommunen + Privat
Privat
Privat
Alingsåshem m.fl.
Partnerskapet Stadsskogen
Privat + Alingsås Trähus
Kommunen
Göteborgs stad
Privat
Privat + Myresjöhus
Trafikverket + Kommunen
Privat
TB-gruppen
ca 2000 st
Antas av:
G Granskning
F Förhandling/Avtal (EXPL)
A Antagande beslut
B
Tidigaste byggstart av kommunala tomter (EXPL)
Tidplanen förskjuten eller framflyttad
jämfört med senaste planbeställningen
SBK
KF
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktige

Similar documents