Remittera alltid

Comments

Transcription

Remittera alltid
Smittspårning klamydia
Rebecka Vyth
Smittskyddsbarnmorska
Smittskydd Stockholm
Rebecka Vyth
2015-02-13
Sidan 1
www.smittskyddstockholm.se
Klamydia
• Chlamydia Trachomatis – intracellulär bakterie.
Vanligaste bakteriella sexuellt överförda infektionen
(STI). Slemhinna
• en vecka inkubation – bärare flera år
• inga symtom 70-75%, lägre hos män
• flytningar, miktionssveda, klåda, ensidig konjunktivit
proktit.
• kv: kontaktblödning, mellanblödning
• Obs: sexualanamnes – våga fråga! Använd bekväm
formulering (”hur har du det med kärlekslivet”, ”har du sex med någon”?)
• urinprov/cx/vag/ändtarm (ev svalg)
• Doxycyklin (bm förskriva på lab.verifierad infektion)
• obs kongenital smitta (ögoninflam./lunginflammation)
• globalt diagnostiseras c:a 90 milj fall/år
Rebecka Vyth
2015-02-13
Sidan 2
www.smittskyddstockholm.se
Komplikationer klamydia
• infektioner: livmoder/äggledare/urinvägar/prostata/
bitestiklar
• ärrbildning – x (utomkvedshavandeskap)
• äggledarinflammation– kronisk bäckensmärta
• infertilitet – studier antyder påverkan på spermier, ännu
oklart
• ledinflammation (reaktiv artrit)/inflammation vid levern
(perihepatit)
• bitestikelinflammation (epididymit) – klamydia påvisat i
c:a 30% av män med ep.
• största risken med klamydiainfekterad man är risk för
smitta till kvinna (se ovan)
Rebecka Vyth
2015-02-13
Sidan 3
www.smittskyddstockholm.se
Gonorré/syfilis
• Remittera alltid direkt till sesammottagning.
Sätt inte in någon behandling alls, även
om pat har samtidig klamydia.
• Positivt prov ska dock anmälas via
SmiNet. Skriv i rutan ”övrig information” till
vilken mottagning pat. remitterats
Rebecka Vyth
Rebecka Vyth
2015-02-13
Sidan 4
www.smittskyddstockholm.se
Positivt klam.prov – och sedan?
• informera om sjukdomen och smittsamhet (undvika vidare
smitta HSL & SmL)
• förhållningsregler för att hindra smittspridning
• behandling (obs ej tvingande)
• klinisk anmälan via SmiNet (elektroniskt) www.sminet.se
• smittspårningssamtal – görs lokalt eller remitteras (enl ök)
Rebecka Vyth
2015-02-13
Sidan 5
www.smittskyddstockholm.se
Terminologi
• Index/patient = den person som har positivt
prov/smittspåras
• sml/SmL = smittskyddslagen
• partner/kontakt = uppgiven person som kan vara smittad
• sme alt sml = smittskyddsenheten/smittskyddsläkaren
(regional övervakning och operativ myndighet, finns
ett/en i varje län)
• SmSt = Smittskydd Stockholm
• Folkhälsomyndigheten = statligt verk, nationellt
expertorgan, statistikövervakning (förut SMI)
Rebecka Vyth
2015-02-13
Sidan 6
www.smittskyddstockholm.se
Med särskild kompetens avses
(enl sml)
viss medicinsk kunskap om smittsamhet, smittvägar
inkubationstider samt kunskaper i samtalsmetodik
och om gällande regelverk.
lämpliga personliga egenskaper och, när det t.ex.
gäller sjukdomar som överförs sexuellt, ett
förhållningssätt som inger förtroende och motiverar
delaktighet i utredningen.
Rebecka Vyth
2015-02-13
Sidan 7
www.smittskyddstockholm.se
Grundförutsättning smittspårare
• vara medveten om egna värderingar kring
sexualitet
• goda medicinska kunskaper
• bra samtalsmetodik
• goda kunskaper om sexualitet
Rebecka Vyth
2015-02-13
Sidan 8
www.smittskyddstockholm.se
Tänk på att…
• vara könsneutral:
säg t ex: partners eller sexuella
kontakter. Har du sex med
kvinnor, män eller både och?
• ord har olika innebörd för olika
personer, jmf ”ha sex”, relation,
fast partner
Rebecka Vyth
2015-02-13
Sidan 9
www.smittskyddstockholm.se
Praktikaliteter
•
•
•
•
avsätt tillräckligt med tid
stäng av telefon
stängd dörr/upptagetmarkering
vid tolkbehov: aldrig anhörig el motsv. Beakta
ev kvinna/man som tolk. Om ”litet” språk – ev
telefontolk (id-sekretess)
• tillräckligt med blanketter!
Rebecka Vyth
2015-02-13
Sidan 10
www.smittskyddstockholm.se
Spårningssamtalet
• syfte frågebatteri: information så att säker identitet på
kontakt kan fastställas
• information: reflektion över beteende/levnadsvanor
• möjlighet att ta upp ev relationsproblem och/eller sexuell
problematik
• patienten är i underläge i mötet med rådgivaren/är inte
betjänt av pekpinnar eller medlidande
- lyhörd/skapa tillit – kan få även ”svåra” kontakter (gift,
prostituerad, samkönad etc)
- utökad provtagning?
Rebecka Vyth
2015-02-13
Sidan 11
www.smittskyddstockholm.se
Exempel på samtalsstruktur
•
•
•
•
•
inledande småprat
varför smittspåra
info om klamydia
info om sekretess
genomgång av kontakter – gå successivt bakåt
OBS sannolikt smittotillfälle
• hur undvika framtida smitta
• genomgång av smitt- och graviditetsskydd
• utrymme för övriga frågor
Rebecka Vyth
2015-02-13
Sidan 12
www.smittskyddstockholm.se
Informera om sekretess
• om sekretesslagen och att den gäller
alla uppgifter när? var? hur?
• gäller index och kontakter sinsemellan
(index ska aldrig få info om kontakt och
vice versa: hur gick det, fick du tag på
Kalle?)
Rebecka Vyth
2015-02-13
Sidan 13
www.smittskyddstockholm.se
Okända/anonyma kontakter
•
•
•
•
•
•
•
förnamn/smeknamn
mobilnummer
ungefärlig ålder
arbete/yrke/studier
bostadsort/område
etniskt ursprung/språk/dialekt
e-postadress/Internet-alias/facebook-profil, KiKalias etc.
• dating-sajter
Rebecka Vyth
2015-02-13
Sidan 14
www.smittskyddstockholm.se
Hur informera kontakt:
överenskommelse
Alt 1
patienten meddelar först kontakten och smittspåraren följer
upp med brev/telefonsamtal
Alt 2
smittspåraren informerar via telefonsamtal eller skickar
partnerbrev (omärkt kuvert med frimärke)
I undantagsfall: kontakt sker via ”Smittskyddsläkaren”
Tänk på:
• info från samtalet om kontakten: underårig?
gift/sambo? oklar adress (varifrån adressuppg?)
• mail/sajter t.ex QX/facebook/match.com osv
all info
SmSt
Rebecka Vyth
2015-02-13
Sidan 15
www.smittskyddstockholm.se
Diverse sökvägar
•
•
•
•
•
hitta.se (+ kartorna)
eniro.se
ratsit.se
birthday.se
take
care/journalsystem
• infotorg.se
•
•
•
•
facebook/instagram
google.se
yahoo.com
pts.se (fliken telefoni:
Nummertjänster)
• PU (folkbokföring krävs vårdavtal m
SLL)
Rebecka Vyth
2015-02-13
Sidan 16
www.smittskyddstockholm.se
Får jag…
Egen vårdgivare
Annan vårdgivare
Söka provsvar?
Ja
Nej
Ringa om
Ja
besök/provsvar?
Ja, med samtycke
Lämna ut
Ja
besök/provsvar?
Ja, med samtycke
Rebecka Vyth
Rebecka Vyth
2015-02-13
Sidan 17
www.smittskyddstockholm.se
Smittspårningshandlingar
www.sexosam.info
För dig som vårdgivare
Sesampärmen
Kapitel 16
Smittspårning/Epidemiologisk
utredning vid STI
Rebecka Vyth
Rebecka Vyth
2015-02-13
Sidan 18
www.smittskyddstockholm.se
När anmäla till smittskyddet?
•
•
•
•
kontakt som ej är identifierad
kontakt som trots uppmaning inte lämnat prov
index som inte medverkar i smittspårning
patient som uteblir från kontrollprov (vissa diagnoser)
Inga ”toppluvefall” eller boende utomlands
•
•
•
person som har positivt prov och inte återkommer för
behandling (ej tvång)
hotbild/sekretess
www.smittskyddstockholm.se under rubriken anmälan
Rebecka Vyth
2015-02-13
Sidan 19
www.smittskyddstockholm.se
Nättestning klamydia (Sthlm)
urin alt. urin+vaginalsekret (DNA)
•
Köps på apotek (rfsu, apotekets eget varumärke)
250-390 kr
svar inom 24 tim (Dynamic Code/Vitadix)
•
Beställs via www.vardguiden.se
gratis
kräver konto ”Mina vårdkontakter”
svar inom 2-3 dgr (från karolinska lab)
Rekommenderas EJ vid smittspårning
Rebecka Vyth
2015-02-13
Sidan 20
www.smittskyddstockholm.se
Vad sade hon…?
• förmåga till lyhördhet och skapa tillit avgör
kvaliteten på spårningssamtalet. Egen
reflektion
• säker id
• bekräftelse på testning = avslutad
• formulär på sesams webbplats
• vid osäkerhet: kontakta Smittskydd
Stockholm
Rebecka Vyth
Rebecka Vyth
2015-02-13
Sidan 21
www.smittskyddstockholm.se

Similar documents