Produktblad - Schneider Electric

Comments

Transcription

Produktblad - Schneider Electric
Altivar Process för 3-fas asynkrona och synkrona motorer är en
frekvensomvandlare speciellt konstruerad för marknadssegmenten:
 Vatten & Avlopp
 Olja & Gas
 Livsmedel
 Gruv & Metall industri
Altivar Process bidrar till att förbättra utrustningens prestanda och minska
kostnader genom att optimera energiförbrukningen och användarkomfort.
De integrerade säkerhets- och automationsfunktioner som Altivar Process
har uppfyller kraven för de mest krävande applikationer.
Med olika kommunikationskort kan den sömlöst integreras i din
automationsarkitektur. Och med många konfigurerbara I/O’n som standard
gör den lättanpassad till specifika tillämpningar.
Altivar Process kan även levereras som en skräddarsydd lösning som
utvecklats av Schneider Electric baserat på kundens specifikationer.
* Process övervakning
Altivar Process ger tillgång till alla
styrparametrar. Inställningar och processoptimering med realtids övervakning och energivisualisering. Till ditt förfogande finns också
specifika funktioner såsom Stop & Go,
avancerad vila/återstart och unik pumpdrift
övervakning.
* Affärs och energi optimering
Dess innovativa kraftteknik, integrerad effekt
och energimätning (avvikelse <5%), i
kombination med digitala tjänster hjälper dig
att minska drift, underhåll och
energikostnader.
* Användarvänlighet
Designad för tuff miljö, kompakt och modulär,
Altivar Process är perfekt anpassad för
nyinstallation, eftermontering
eller att uppgradera befintliga installationer.
Dess arkitektur gör det enkelt att integrera i
ditt systems nätverk och säkerställer en
kontinuitet av informationsflöde.
* Pumpkurvor
Enkelheten att ange en pumpkurva möjliggör
många nya pumpfunktioner och skydd. Få
information om pumpens effektivitet och
förhindra onödiga och dyrbara stopp i din
anläggning.
* Realtids intelligens
Den inbäddade webbservern - Baserat på Ethernetnätverk – möjliggör processövervakning vart du än är.
Tillgång till energianvändning och anpassade visningar
innebär att din energiförbrukning är alltid nåbar från
valfri plats när som helst och självklar på ett säkert sätt.
* QR koder
Hjälpen till att minska stilleståndstid vid installation,
driftsättning och felsökning. Använd valfri QR kod
läsare för att skanna in de dynamiska QR koder som
stöds direkt ifrån den grafiska terminalen.
* En grön frekvensomvandlare
The Green Premium etiketten - Schneider Electric’s
miljömärke – säkerställer att du möter upp till
internationella miljö standarder såsom RoHS-2 och
REACH förordningar.
Vatten & Avlopp
Applikationer:
pumpning
borrning
sugning
dosering
luktkontroll
ventilation
gaskompression
avlägsnande av slam
Används till:
pumpstation och vatten reservoar
bevattning
reningsverk
avsaltningsanläggning
lagring och tryckstegring station
avloppsrening
Olja & Gas
Applikationer:
borrning
offshore och onshore utvinning
vattenrening och återinjektion
råoljelagring
separation
rörledning pumpning
lagring
raffinering
Pumpar:
dränkbar
hydraulisk
pipeline
omvänt flöde
vatteninsprutning
fotogen
återförgasning kompressorer
Raffinering:
fläktar
kompressorer
Livsmedel
Applikationer:
pumpning
torkfläktar
Används till:
transportörer
slipmaskiner
blandare
centrifuger
pumpar
Gruv & Metall
Applikationer:
flotation och förtjockning
sköljning och filtrering
schakt pumpning
förvärmnings fläkt
avfalls gas evakuering
kylfläkt
separator för vertikal valskvarn
lagring och lastning
vattenförsörjning
pumpning
torknings fläkt
Används till:
transportörer
slipmaskiner
blandare
centrifuger
pumpar
Marknadssegment
●
●
●
●
Kapslingsklass
Effekt för
50…60 HZ nät
Omvandlare
IP21 Vägghängd modell
IP21 Golvskåpsmodell
3-fas : 200...240 V
0.75...75kW / 1...100 HP
-
3-fas : 380...440 V
-
110...315kW / 150...500 HP
3-fas : 380...480 V
0.75...160kW / 1...250 HP
-
Utfrekvenser
0.1...500 Hz
Motorstyrningstyper
Funktioner
Antal
integrerade
I/O’n
I/O tilläggskort
Asynkron motor
Standard konstant moment, standard variabelt moment, optimerat moment
Synkron motor
PM (permanent magnet) motor
Avancerade funktioner











Integrerad säkerhetsfunktion
1: STO (Safe Torque Off) SIL3 (2 ingångar)
Antal förinställda hastigheter
16
Analoga ingångar
3: konfigurerbara som spänning (0...10 V) eller ström (0-20 mA), inkl 2 för (PTC, PT100, PT1000,
eller KTY84) givare
Logiska ingångar
6
Analoga utgångar
2: konfigurerbara som spänning (0...10 V) ) eller ström (0-20 mA)
Relä utgångar
3
Säkerhetsingångar
2: STO
Analoga ingångar
2: analoga ingångar konfigurerbara via mjukvara som spänning (-10...10 V),
ström (0-20 mA/4-20 mA),eller för PTC, PT100, PT1000 givare (2- eller 3-tråds)
Logiska ingångar
6: 24 V spänning (positiv eller negativ logik)
Logiska utgångar
2: konfigurerbara
Relä tilläggskort Relä utgångar
Kommunikation
Vatten & Avlopp
Olja & gas
Livsmedel
Gruv & Metall industri
Integrerad
Noggrann mätning för övervakning av energiförbrukning (avvikelse <5%)
Detektering av avvikande processenergi åtgång
Inbyggd Ethernet med direkt tillgång till systemkonfiguration och övervakning
Integration av pumpkurvor för att optimera processens bästa driftpunkt
Optimerad pumpskydd baserad på faktisk driftpunkt
Givarlös flödesmätning
Mätningar som uttrycks i arbetsenheter (t.ex. m3 / h, kWh / m3)
Begränsning av överspänning vid motorplint
Tillgång till teknisk dokumentation genom dynamisk QR-kod
Kontinuerliga och historiska realtidsmätningar med anpassningsbara dashboards
Baserat och förebyggande underhållsfunktioner för spårning (t.ex. temperaturer med PT100 /
1000 sond, fläkt övervakning mm)
3: konfigurerbara
Tilläggskort
Ethernet Modbus/TCP, Modbus seriell länk
EtherNet/IP och Modbus/TCP Dubbel port, ProfiNet, CANopen Daisy Chain RJ45, Sub-D och
skruvplint, Profibus DP V1 och DeviceNet
Avancerad Service
SNMP, SMTP, IPv6, Web Server, DHCP, FDT/DTM
Förbindelse
Wifi adapter, bluetooth adapter, trådat och trådlöst med PC, surfplatta eller smart mobiltelefon
Konfiguration och runtime verktyg
Standarder och certifikat
Grafisk Terminal, inbyggd web server, DTM (Device Type Manager)
UL 508C, EN/IEC 61800-3, EN/IEC 61800-3
EN/IEC 61800-3, EN/IEC 61800-3
environment 1 category C2, EN/IEC 61800-3
environment 2 category C3, EN/IEC 61800-5-1,
environment 2 category C3, EN/IEC 61800-5-1,
IEC 60721-3, IEC 61508
IEC 61000-3-12, IEC 60721-3, IEC 61508
CE, UL, CSA, TUV, RCM, RoHS-2
CE, CSA, TUV, RCM, RoHS-2
Referenser
ATV630●●●●●
Matningsspännings variationer
- 15 % / + 10 %
Temperaturer (utan nerklassning)
- 15°C / + 50°C (upp till 60°C vid nedklassning)
Tuffa miljöer
3C3, 3S3, 3B1, 3K6, 3M1, 3M2, 3M3
EMC
Inbyggt filter C2 på storlekar <=45kW, C3 på storlekar >=55kW
Motor kabellängder
Upp till 150 m (med inbyggt EMC filter)
ATV630●●●●●F
- 15°C / + 40°C (upp till 50°C vid nedklassning)
Dialog
Grafisk terminal - inkl. mini-USB port, IP65, flerfärg, multi språk
SoMove PC mjukvara, inbyggd webserver, Dynamiska QR koder
●
●
●
●
Vatten & Avlopp
Olja & gas
Livsmedel
Gruv & Metall industri
IP55 Vägghängd modell
IP55 Vägghängd med huvudbrytare
IP54 Golvskåpsmodell
-
-
-
110...315kW / 150...500 HP
0.75...90kW / 1...120 HP
-
0.1...500 Hz
Standard konstant moment, standard variabelt moment, optimerat moment
PM (permanent magnet) motor











Noggrann mätning för övervakning av energiförbrukning (avvikelse <5%)
Detektering av avvikande processenergi åtgång
Inbyggd Ethernet med direkt tillgång till systemkonfiguration och övervakning
Integration av pumpkurvor för att optimera processens bästa driftpunkt
Optimerad pumpskydd baserad på faktisk driftpunkt
Givarlös flödesmätning
Mätningar som uttrycks i arbetsenheter (t.ex. m3 / h, kWh / m3)
Begränsning av överspänning vid motorplint
Tillgång till teknisk dokumentation genom dynamisk QR-kod
Kontinuerliga och historiska realtidsmätningar med anpassningsbara dashboards
Baserat och förebyggande underhållsfunktioner för spårning (t.ex. temperaturer med PT100 / 1000 sond, fläkt övervakning mm)
1: STO (Safe Torque Off) SIL3 (2 ingångar)
16
3: konfigurerbara som spänning (0...10 V) eller ström (0-20 mA), inkl 2 för (PTC, PT100, PT1000, eller KTY84) givare
6
2: konfigurerbara som spänning (0...10 V) ) eller ström (0-20 mA)
3
2: STO
2: analoga ingångar konfigurerbara via mjukvara som spänning (-10...10 V), ström (0-20 mA/4-20 mA),eller för PTC,
PT100, PT1000 givare (2- eller 3-tråds)
6: 24 V spänning (positiv eller negativ logik)
2: konfigurerbara
3: konfigurerbara
Ethernet Modbus/TCP, Modbus seriell länk
EtherNet/IP och Modbus/TCP Dubbel port, ProfiNet, CANopen Daisy Chain RJ45, Sub-D och skruvplint, Profibus DP V1 och DeviceNet
SNMP, SMTP, IPv6, Web Server, DHCP, FDT/DTM
Wifi adapter, bluetooth adapter, trådat och trådlöst med PC, surfplatta eller smart mobiltelefon
Grafisk Terminal, inbyggd web server, DTM (Device Type Manager)
UL 508C, EN/IEC 61800-3, EN/IEC 61800-3 environment 1 category C2, EN/IEC 61800-3
environment 2 category C3, EN/IEC 61800-5-1, IEC 61000-3-12, IEC 60721-3, IEC 61508
EN/IEC 61800-3, EN/IEC 61800-3
environment 2 category C3, EN/IEC 61800-5-1, IEC
60721-3, IEC 61508
CE, UL, CSA, TUV, RCM, RoHS-2
CE, CSA, TUV, RCM, RoHS-2
ATV650●●●●●
ATV650●●●●●E
- 15 % / + 10 %
- 15°C / + 40°C (upp till 50°C vid nedklassning)
3C3, 3S3, 3B1, 3K6, 3M1, 3M2, 3M3
Inbyggt filter C2 på storlekar <=45kW, C3 på storlekar >=55kW
Upp till 150 m (med inbyggt EMC filter)
Grafisk terminal - inkl. mini-USB port, IP65, flerfärg, multi språk
SoMove PC mjukvara, inbyggd webserver, Dynamiska QR koder
ATV650●●●●●F
Motoreffekt
kW
0,75
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
37
45
55
75
90
110
132
160
Kont.
ström
A
2,2
4
5,6
7,2
9,3
12,7
16,5
23,5
31,7
39,2
46,3
61,5
74,5
88
106
145
173
211
250
302
3-fas nätspänning
380...480V 50/60Hz
Referens
E-nummer
ATV630U07N4
3344619
ATV630U15N4
3344621
ATV630U22N4
3344673
ATV630U30N4
3344674
ATV630U40N4
3344675
ATV630U55N4
3344676
ATV630U75N4
3344677
ATV630D11N4
3344678
ATV630D15N4
3344679
ATV630D18N4
3344680
ATV630D22N4
3344681
ATV630D30N4
3344682
ATV630D37N4
3344683
ATV630D45N4
3344684
ATV630D55N4
3344685
ATV630D75N4
3344686
ATV630D90N4
3344687
ATV630C11N4
3344688
ATV630C13N4
3344689
ATV630C16N4
3344690
Motoreffekt
kW
0,75
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
37
45
55
75
90
Kont.
ström
A
2,2
4
5,6
7,2
9,3
12,7
16,5
23,5
31,7
39,2
46,3
61,5
74,5
88
106
145
173
3-fas nätspänning
380...480V 50/60Hz
Referens
E-nummer
ATV650U07N4E
3344728
ATV650U15N4E
3344729
ATV650U22N4E
3344934
ATV650U30N4E
3344935
ATV650U40N4E
3344936
ATV650U55N4E
3344937
ATV650U75N4E
3344938
ATV650D11N4E
3344939
ATV650D15N4E
3344940
ATV650D18N4E
3344941
ATV650D22N4E
3344942
ATV650D30N4E
3344943
ATV650D37N4E
3344944
ATV650D45N4E
3344945
ATV650D55N4E
3344946
ATV650D75N4E
3344947
ATV650D90N4E
3344948
Motoreffekt
kW
0,75
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
37
45
55
75
90
Kont.
ström
A
2,2
4
5,6
7,2
9,3
12,7
16,5
23,5
31,7
39,2
46,3
61,5
74,5
88
106
145
173
3-fas nätspänning
380...480V 50/60Hz
Referens
E-nummer
ATV650U07N4
3344691
ATV650U15N4
3344692
ATV650U22N4
3344693
ATV650U30N4
3344694
ATV650U40N4
3344695
ATV650U55N4
3344696
ATV650U75N4
3344697
ATV650D11N4
3344698
ATV650D15N4
3344699
ATV650D18N4
3344715
ATV650D22N4
3344716
ATV650D30N4
3344717
ATV650D37N4
3344718
ATV650D45N4
3344719
ATV650D55N4
3344725
ATV650D75N4
3344726
ATV650D90N4
3344727
B
144
144
144
144
144
144
171
171
211
211
211
226
226
226
290
290
290
320
320
320
Mått (mm)
Bredd / Höjd / Djup
H
350
350
350
350
350
350
409
409
546
546
546
673
673
673
922
922
922
1157
1157
1157
D
203
203
203
203
203
203
233
233
232
232
232
271
271
271
323
323
323
390
390
390
B
264
264
264
264
264
264
264
264
264
264
264
290
290
290
345
345
345
Mått (mm)
Bredd / Höjd / Djup
H
678
678
678
678
678
678
678
678
678
678
678
910
910
910
1250
1250
1250
D
272
272
272
272
272
272
299
299
299
299
299
340
340
340
375
375
375
B
264
264
264
264
264
264
264
264
264
264
264
290
290
290
345
345
345
Mått (mm)
Bredd / Höjd / Djup
H
678
678
678
678
678
678
678
678
678
678
678
910
910
910
1250
1250
1250
D
272
272
272
272
272
272
299
299
299
299
299
340
340
340
375
375
375
Frekvensomvandlare som kapslade enheter för variabel hastighetsreglering av 3 fas asynkrona
och synkrona motorer.
Koncept
Nya Altivar Process Drive System erbjuder omfattande flexibilitet för kunder från olika
segment och för olika tillämpningar. Varierande lösningar finns beroende på kundens krav.
Light Engineering (Light ETO*)
Med «Light Engineering» kan den anpassas med fördefinierade tillbehör,
enkelt och snabbt för kundens behov. Detta säkerställer minimal leveranstid
för en individuellt anpassad lösning redo att installera.
Självklart kan Altivar Process Drive Systems levereras i standardutförande
som redan har en omfattande utrustning.
Tillgängliga tillbehör
● Utökad kappslingsklass IP54
● Plint till golvskåp 200 mm
● Inkoppling från ovansidan
● Längre motorkablage
● Skåpsbelysning
● Skåpsvärmning
● Ethernet port på dörren
● Nyckelvred
● Logik och analog I/O kort
● Relä kort
● SIL 3 stopp kategori 0 eller 1
● PTC, Pt100 Relä
● dv/dt motorfilter
● Motor värmning
● Effektbrytare
● Underspänningsspole för effektbrytare
● Motor för effektbrytare
● Fjärrstyrd AV/PÅ funktion
Engineering (ETO*)
«Engineering» erbjuder utöver de fördefinierade tillbehör för «Light
Engineering» möjligheten att genomföra kundspecifika anpassningar.
Design variationer:
● Olika nätspänningar (e.g. 440 V,
480V)
● Multipuls matning (12-puls)
● Design utan huvudbrytare
● Utökad kortslutningsskydd
● Luftintag ifrån baksidan
● Kundanpassad färg på skåpet
● Kundanpassad dokumentation
● Kundanpassad märkning
● För tuffare miljöer
●...
Full Engineering (Full ETO*)
Med «Full Engineering» är det möjligt att ta fram individuella
systemlösningar för kunden.
Design variationer:
● Multi drives (flera frekvensomvandlare i en kapsling)
● Olika kylsystem
● Olika kapslingssytem
● ...
*ETO - Engineered To Order
Marknadssegment
●
●
●
●
Drive Systems
Frekvensomvandlare som kapslad enhet för varvtalsreglering av asynkron- och synkronmotorer.
Kort beskrivning
Kapslad i standardutförande, med ytterligare
installerade tillbehör eller som en skräddarsydd lösning
(Engineered To Order ETO)
Low Harmonic kapslad i standardutförande, med
ytterligare installerade tillbehör eller som en
skräddarsydd lösning (Engineered To Order ETO)
Övertoner
Kompakt Drive Systems med integrerad linjereaktor
för att minska strömövertoner till THDI <48%
Low Harmonic Drive Systems med aktiva nätlikriktare för att
minska strömövertoner till THDI <5%
Kapslingsklass
IP23 och IP54 design
Effekt område
Spännings område
Vatten & Avlopp
Olja & gas
Livsmedel
Gruv & Metall industri
110 upp till 800 kW (upp till 1500kW i 690V utförande)
3AC 380 V -10% - 415 V + 10%
(andra spänningar möjliga med - Engineered To Order ETO)
Frekvens område (in)
50/60 Hz +/- 5%
Utfrekvens
0,1 ... 500 Hz
Motorstyrningstyper
Dialog
V / f karakteristik,
vektororienterad flödesreglering utan återkoppling,
energispar för pump/fläkt, synkronmotorer
Grafisk terminal i skåpdörren, kontroll terminaler inuti skåpet, styranslutningar kan förlängas,
fältbussanslutning via Ethernet eller Modbus som standard
References
ATV660●●●●●
Mer info
Du kan hitta mer information på www.schneider-electric.com/drives
ATV680●●●●●
Tilläggskort med fler logiska in-/utgångar
Tilläggskort med fler relä utgångar
6 ingångar, 2 utgångar, 2 analoga ingångar
Referens: VW3A3203
3 relä utgångar
Referens: VW3A3204
ANMÄRKNING: Du kan välja upp till två tilläggskort (antingen två I/O tilläggskort eller ett I/O tilläggskort och ett
kommunikationskort).
Profibus DP
CANopen dubbelport RJ45
Referens:
VW3A3607
DeviceNet
CANopen SUB-D9
Referens:
VW3A3618
Referens:
VW3A3609
CANopen med skruvplint
ProfiNet
Referens:
VW3A3628
Modbus TCP och EtherNet IP
Referens:
VW3A3720
ANMÄRKNING: Du kan bara använda ett kommunikationskort.
EMC filter
Passiva filter
L1
M1
3
L2
L3
L1
L2
L3
ATV630●●●N4
ATV650●●●N4
ATV650●●●N4E
ATV630●●●M3
ATV630●●●N4
DV/DT motor filter
Sinus filter
M1
3
ATV630●●●M3
ATV630●●●N4
ATV650●●●N4
M1
3
ATV630●●●M3
ATV630●●●N4
ATV650●●●N4
ATV
630
D
Produkt
ATV
Altivar
Typ
630
Standard produkt IP21 / IP23
640
Low Harmonic produkt IP21
650
Kapslad produkt IP55 / IP54
660
Drive Systems
680
Low Harmonic Drive Systems
Faktor för effekt område
U
Effekt x 0.1
D
Effekt x 1
C
Effekt x 10
M
Effekt x 100
T
Effekt x 1000
Effekt område
07 -11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25 - 30 - 31 - 40 - 45 - 50 - 55 - 63 - 75 - 80 - 90-110-132-160...800
Spänning
M3
208...240 V
Q4
380...415 V
N4
380...480 V
Y6
500…690 V
Produkt varianter
E
ATV650 med huvudbrytare
F
ATV630 & ATV650 golvskåps modell
75
N4
E
© Schneider Electric Sverige AB
Mer information
För ytterligare information, kontakta
Schneider Electric eller besök:
Schneider Electric Sverige AB
Frösundaviks allé 169 70, Solna
Telefonnummer växel: 0771-360 370
E-post: [email protected]
www.schneider-electric.com/drives
Tekniska data kan komma att ändras
utan föregående meddelande.
03/2015

Similar documents